macOS High Sierra

Vælg avancerede udskriftsindstillinger

Når du udskriver et dokument, bruger du dialogen Udskriv til at vælge indstillinger, der bestemmer, hvordan dokumentet udskrives.

Når dialogen Udskriv åbnes, ser du de grundlæggende udskriftsindstillinger, f.eks. hvilke sider der skal udskrives, og om der skal udskrives på begge sider af papiret. Du kan få flere oplysninger i Udskriv dokumenter.

Klik på Vis oplysninger, hvis du vil se flere muligheder. Afhængigt af det program, du bruger, og den printer, du vælger, kan du se indstillinger til ændring af papirstørrelsen til et dokument, til valg af standardstørrelsen på papir m.m. Hvis nedenstående instruktioner er anderledes end dem, du ser i programmet, skal du læse i den dokumentation, der fulgte med programmet, for at få flere oplysninger.

Vælg en mulighed på lokalmenuen med udskrivningsindstillinger. Udskriftsindstillingerne under skillelinjen skifter efter den mulighed, du vælger.

Skift papirstørrelse til et dokument

Du kan anføre papirstørrelsen, når du udskriver.

 • Vælg Arkiv > Udskriv. Hvis menuen Papirstørrelse findes i dialogen Udskriv, skal du vælge en størrelse.

Du kan også anføre en sidestørrelse til et dokument i programmer som Pages og Microsoft Word. Når du udskriver, er dokumentet allerede formateret, så det passer til den valgte papirstørrelse. Du kan vælge at skalere dokumentet, så det passer til papiret i din printer. Du indstiller dokumentets sidestørrelse ved at vælge Arkiv > Sidelayout og derefter vælge en størrelse på menuen Papirstørrelse.

I de fleste programmer indeholder menuen Papirstørrelse muligheden Administrer specielle papirstørrelser. Se Opret en speciel papirstørrelse, hvis du vælger denne mulighed.

Indstil standardpapirstørrelse

Hvis du normalt udskriver på en bestemt størrelse papir, kan du vælge det som standardpapirstørrelse, så det bruges, hver gang du udskriver. (Du kan altid ændre papirstørrelsen i dialogen Udskriv, hvis der er behov for det.)

Standardstørrelsen bruges også som sidestørrelsen, når du opretter et nyt dokument i et program som Pages. Hvis du ændrer standardstørrelsen, har det kun indflydelse på nye dokumenter. Det ændrer ikke tidligere oprettede dokumenter.

 1. Vælg Apple > Systemindstillinger, og klik på Printere & scannere.

  Åbn Printere & scannere for mig

 2. Klik på lokalmenuen “Standardpapirstørrelse”, og vælg en papirstørrelse.

Indfør papir manuelt, når du udskriver

Du kan vælge at indføre papiret manuelt, når du udskriver, i stedet for at bruge printerens standardpapirbakke (hvis printeren giver mulighed for det).

 1. Vælg Arkiv > Udskriv.

 2. Hvis du ser en knap kaldet Vis oplysninger, skal du klikke på den.

 3. Klik på lokalmenuen med udskriftsindstillinger (inden for skillelinjen), og vælg Papirforsyning.

 4. Klik på knappen Alle sider fra, og vælg derefter Manuel ilægning på lokalmenuen.

Du skal måske vælge funktionen, når du indstiller printeren, så den viser muligheden.

Udskriv et dokument på hovedet

Hvis du prøver at udskrive på materiale, som ikke kan indsættes i printeren i den ønskede retning, kan du indsætte det i den modsatte retning og udskrive dokumentet på hovedet. Du kan f.eks. bruge denne metode til at udskrive på en konvolut, som ikke kan komme ind i printeren med toppen først, eller til at udskrive på papir med en speciel facon.

 1. Vælg Arkiv > Udskriv.

 2. Hvis du ser en knap kaldet Vis oplysninger, skal du klikke på den.

 3. Klik på lokalmenuen med udskriftsindstillinger (inden for skillelinjen), og vælg Layout.

 4. Vælg “Omvendt sideretning”.

Udskriv sider i omvendt rækkefølge

Når du udskriver et dokument, kan du vælge at få udskrevet det fra den sidste til den første side.

 1. Vælg Arkiv > Udskriv.

 2. Hvis du ser en knap kaldet Vis oplysninger, skal du klikke på den.

 3. Klik på lokalmenuen med udskriftsindstillinger (inden for skillelinjen), og vælg Papirhåndtering.

 4. Klik på lokalmenuen Siderækkefølge, og vælg Omvendt.

 5. Klik på Udskriv.

Gør et udskrevet dokument større eller mindre

Du kan gøre et udskrevet dokument større eller mindre ved at skrive en procentdel af dokumentets originale størrelse.

 1. Gør et af følgende:

  • Vælg Arkiv > Sidelayout. Klik på lokalmenuen Indstillinger, og vælg Sideattributter, klik på lokalmenuen Format, og vælg printer. Det indstiller skaleringen til alle dokumenter, du udskriver fra programmet.

  • Hvis Sidelayout ikke er tilgængelig, skal du vælge Arkiv > Udskriv. Hvis du ser knappen Vis oplysninger, skal du klikke på den for at se de tilgængelige muligheder.

 2. Skriv en procent i feltet Skalering.

  • Hvis dokumentet skal udskrives i en større størrelse end den originale, skal du skrive en værdi over 100.

  • Hvis dokumentet skal være mindre end originalen, skal du skrive en værdi under 100.

Hvis du skalerer et dokument, er det en god ide at se et eksempel på dokumentet, før det udskrives. Du kan få flere oplysninger i Udskriv dokumenter.

Skaler et dokument, så det passer til printerens papir

Du kan skalere et dokument, så det passer med papiret i printeren. Hvis du f.eks. har et dokument i formatet 8,5" x 11", kan du skalere det, så det passer med papir i A4-format.

 1. Vælg Arkiv > Udskriv.

 2. Hvis du ser en knap kaldet Vis oplysninger, skal du klikke på den.

 3. Klik på lokalmenuen med udskriftsindstillinger (inden for skillelinjen), og vælg Papirhåndtering.

 4. Vælg “Skaler til papirstørrelse”, klik på lokalmenuen Modtagerpapirstr., og vælg derefter printerens papirstørrelse.

  Hvis du vil skalere dokumentet, fordi det er for stort til printerens papir, skal du vælge “Skaler kun ned”. (Hvis du vælger denne mulighed, og dokumentet ikke er for stort til det papir, du har, udskrives dokumentet i den originale størrelse).

I dialogen Udskriv kan du også oprette et PDF- eller PostScript-dokument. Der er flere oplysninger i Arkiver et dokument som et PDF-arkiv og Arkiver et dokument i PostScript-format.