macOS High Sierra

Hold Time Machine-disken med sikkerhedskopier sikker

Hvordan du skal beskytte dine sikkerhedskopier afhænger af, om du sikkerhedskopierer til en Time Capsule eller en anden disk på et netværk eller til en disk, der er sluttet direkte til din Mac.

Krypter disken til sikkerhedskopier

Den bedste måde at sikre dine sikkerhedskopier ved er at kryptere disken med sikkerhedskopierne. Når du ændrer en Time Capsule- eller netværksdisk til sikkerhedskopier fra at være ukrypteret til at være krypteret, slettes de eksisterende sikkerhedskopier, og der oprettes nye krypterede sæt af sikkerhedskopier. Når du ændrer en lokalt tilsluttet disk (f.eks. en ekstern disk) til at indeholde krypterede sikkerhedskopier, bevares og krypteres dine data.

Hvis du vil skifte fra ukrypterede til krypterede sikkerhedskopier, skal du fjerne disken med sikkerhedskopier og derefter indstille den igen. Følg disse instruktioner:

 1. Vælg Apple > Systemindstillinger, og klik på Time Machine.

  Åbn Time Machine for mig

 2. Klik på Vælg disk eller Fjern disk til sikkerhedskopi (hvis du har flere diske til sikkerhedskopier).

 3. Vælg din disk til sikkerhedskopier, og klik derefter på Fjern disk.

 4. Indstil disken igen som en krypteret disk til sikkerhedskopier.

  Du kan se instruktioner i Vælg en disk til sikkerhedskopiering, og indstil krypteringsmuligheder.

Beskyt Time Capsule eller en anden netværksdisk

Hvis du sikkerhedskopierer til en disk, som bruges af mange personer, f.eks. en Time Capsule eller en anden netværksdisk, skal du være opmærksom på, at andre brugere i nogle tilfælde kan have adgang til dine sikkerhedskopier.

 • Det er kun en administrator eller en andet godkendt bruger, der bør have adgangskoden til en netværksdisk, der bruges til Time Machine-sikkerhedskopiering. Alle, der kender adgangskoden, kan få adgang til de sikkerhedskopierede data på disken, uanset hvilken bruger der ejer dataene. Hvis sikkerhedskopien er krypteret, er den beskyttet mod brugere og netværksadministratorer, der kender adgangskoden til netværksdisken, men ikke adgangskoden til den krypterede sikkerhedskopi.

 • Sikkerhedskopier ikke fortrolige data til en netværksdisk, hvis du ikke har tiltro til de netværksadministratorer, som administrerer disken. Vælg i stedet en disk til sikkerhedskopier, som du selv administrerer, f.eks. en ekstern disk, der er tilsluttet din Mac.

 • Sikkerheden kan forbedres ved sikkerhedskopiering til en Time Capsule, hvis administratoren opretter individuelle konti på Time Capsule. Hver konto har sin egen netværksenhed og adgangskode. Hvis du sikkerhedskopierer til din egen konto på Time Capsule, har andre brugere ikke adgang til dine sikkerhedskopier, medmindre de kender adgangskoden.

  Bemærk: På en Time Capsule med individuelle konti findes der en fælles enhed. Husk at vælge din egen enhed som disk til sikkerhedskopier, og brug det kontonavn og de instruktioner, du har fået af administratoren. Den fælles enhed er kun beregnet til oplysninger, som alle brugere skal have adgang til.

Beskyt en disk, der er sluttet direkte til din Mac

 • Hvis du sikkerhedskopierer til en ekstern disk og ikke bruger diskkryptering, kan enhver, som har adgang til disken, læse de sikkerhedskopierede data på den. Husk at beskytte disken med sikkerhedskopier fysisk, så uønskede brugere ikke får adgang til den, og opbevar den på et sikkert sted.