macOS High Sierra

Wi-Fi-indstillinger i Netværk

Brug vinduet Wi-Fi i Netværk på din Mac til at indstille og administrere din Wi-Fi-forbindelse.

Status

Viser, om der er forbindelse til et Wi-Fi-netværk. Du kan også slå Wi-Fi til eller fra.

Navn på netværk

Vælg et netværk på lokalmenuen. Hvis netværket er beskyttet af en adgangskode, bliver du bedt om at skrive den.

Opret automatisk forbindelse til dette netværk

Vælg dette afkrydsningsfelt, hvis forbindelsen til det angivne netværk skal oprettes automatisk.

Bed om lov, før der oprettes forbindelse til nye netværk

Vælg dette afkrydsningsfelt, hvis du vil underrettes, når netværk, du ikke har oprettet forbindelse til, er tilgængelige.

802.1X

Hvis der er installeret en beskrivelse af et netværk, der er beskyttet vha. 802.1X, vises netværkets navn. Klik på Tilslut for at oprette forbindelse til netværket.

Vis Wi-Fi-status på menulinje

Du kan bruge symbolet for Wi-Fi-status til at slå Wi-Fi til eller fra, oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, oprette forbindelse til et skjult netværk, oprette et netværk eller åbne Netværk.

Avanceret

Klik på Avanceret for at angive netværksindstillinger, f.eks. TCP/IP-indstillinger, indstillinger til DNS- WINS- og proxyservere m.m.