macOS High Sierra

Gendan en slettet bruger

Hvis du har arkiveret en slettet brugers hjemmemappe, kan du gendanne brugeren og brugerens hjemmemappe.

Hvilken teknik du bruger, afhænger af om hjemmemappen blev arkiveret som et diskbillede eller som en almindelig mappe.

Gendan hjemmemappen fra et diskbillede

 1. I Finder skal du åbne mappen Slettede brugere ved at vælge Gå > Gå til mappe, skrive /Brugere/Slettede brugere og klikke på Gå.

 2. Åbn diskbilledarkivet til den slettede brugers hjemmemappe.

  Arkivnavnet på diskbilledet starter med brugerens kontonavn og har endelsen .dmg.

  Indholdet af hjemmemappen vises i et nyt vindue.

 3. Tryk på, og hold Alternativtasten nede, mens du trækker det lille symbol på titellinjen i det nye vindue til mappen Brugere. Klik på Godkend, og skriv en administrators navn og adgangskode for at fortsætte.

  Den slettede brugers hjemmemappe kopieres til brugerens mappe.

  Det lille symbol i titellinjen i diskbilledvinduet for en slettet brugers hjemmemappe.
 4. Vælg Apple > Systemindstillinger, og klik derefter på Brugere & grupper.

  Åbn Brugere & grupper for mig

 5. Klik på låsen for at låse den op, og skriv derefter en administrators navn og adgangskode.

 6. Klik på knappen Tilføj under listen over brugere.

 7. Klik på lokalmenuen Ny konto, og vælg derefter en type bruger.

 8. Skriv et fuldt navn til brugeren.

  Der oprettes automatisk et kontonavn.

 9. Rediger om nødvendigt kontonavnet, så det er magen til navnet på den slettede brugers hjemmemappe.

 10. Skriv en adgangskode til brugeren i felterne Adgangskode og Bekræft, og indtast derefter et stikord, så du nemmere kan huske adgangskoden. Du bruger Adgangskodeassistent ved at klikke på tasten ud for feltet Adgangskode. Du kan få flere oplysninger i Gode råd om oprettelse af sikre adgangskoder.

 11. Klik på Opret bruger.

 12. Klik på Brug eksisterende mappe.

Gendan hjemmemappen fra en arkiveret mappe

 1. I Finder skal du åbne mappen Brugere ved at vælge Gå > Gå til mappe, skrive /Brugere og klikke på Gå.

  Den slettede brugers hjemmemappe ligger i mappen /Brugere og har samme navn som brugerens kontonavn efterfulgt af (Slettet).

 2. Omdøb den slettede brugers hjemmemappe ved at fjerne (Slettet), sånavnet på mappen bliver nøjagtig det samme som kontonavnet til den slettede bruger.

  Du bliver muligvis bedt om at indtaste en administrators navn og adgangskode, før du kan omdøbe mappen.

 3. Følg trin 4 til 12 i Gendan hjemmemappen fra et diskbillede.

Når du har gendannet en bruger fra en arkiveret hjemmemappe, kan du også gøre et af følgende:

 • Gør brugeren til administrator: Vælg “Giv bruger lov til at administrere computeren”.

 • Administrer brugeren med børnesikring: Vælg “Slå Børnesikring til”. Klik på Åbn børnesikring, og indstil derefter begrænsninger for brugeren. Du kan få flere oplysninger i Indstil børnesikring.