macOS High Sierra

Indtast indstillinger til proxyserver

Hvis computeren er forbundet med et lokalnetværk, som er beskyttet af en firewall, skal du måske vælge proxyservere eller bruge passiv FTP-funktion (PASV) for at få adgang til visse internetsteder. En proxyserver er en computer på et lokalt netværk, der fungerer som bindeled mellem en enkelt computerbruger og internettet, således at netværkets sikkerhed, administrative kontrol og buffertjeneste kan sikres.

 1. Vælg Apple > Systemindstillinger, og klik derefter på Netværk.

  Åbn Netværk for mig

 2. Vælg på listen den netværkstjeneste, du bruger, f.eks. Ethernet eller Wi-Fi

 3. Klik på Avanceret, og klik derefter på Proxyservere.

 4. Hvis du konfigurerer dine proxyserverindstillinger automatisk, skal du vælge Automatisk proxyregistrering til automatisk registrering af proxyservere. Hvis du bruger et automatisk proxykonfigurationsarkiv (PAC), skal du vælge et automatisk proxykonfigurationsarkiv (PAC). Hvis du vælger Automatisk proxykonfiguration, skal du skrive adressen til PAC-arkivet i URL-feltet. Bed netværksadministratoren om hjælp, hvis du har brug for flere oplysninger.

 5. Hvis du konfigurerer proxyindstillinger manuelt, skal du gøre følgende:

  • Vælg en proxyserver, f.eks. FTP-proxy, og skriv derefter dens adresse og portnummer i felterne til højre.

  • Vælg afkrydsningsfeltet “Proxyserver kræver adgangskode”, hvis proxyserveren er beskyttet af en adgangskode. Skriv dit kontonavn og din adgangskode i felterne Brugernavn og Adgangskode.

Du kan også vælge at forbigå proxyindstillinger til bestemte computere på internettet (værter) og til bestemte dele af internettet (domæner) ved at tilføje adressen på værten eller domænet i feltet “Tilsidesæt proxyindstillinger for disse værter og domæner”. Det kan f.eks. være en god ide, hvis du vil sikre dig, at du henter oplysninger direkte fra værten eller domænet og ikke fra proxyserverens buffer.

Du forbigår et enkelt domæne ved at skrive domænenavnet, f.eks. apple.com.

Du forbigår alle websteder i et domæne vha. en stjerne før domænenavnet, f.eks. *apple.com.

Du forbigår en bestemt del af et domæne ved at anføre den pågældende del, f.eks. store.apple.com.