macOS High Sierra

Formater tekst i dokumenter med skrifter og formater

I mange programmer kan du formatere tekst ved at vælge skrifter, skriftfarver, skriftstørrelser m.m. i skriftvinduet. Du kan også formatere tekst ved at anvende yndlingsformater eller formater brugt i et dokument.

Hvis din Mac har en Touch Bar, kan du bruge den til hurtigt at formatere valgt tekst.

Brug skrifter

 1. I et dokument skal du vælge Format eller Format > Skrift og derefter Vis skrifter.

  Hvis der ikke vises indstillinger til understegning af tekst, farve m.m. øverst i skriftvinduet, skal du klikke på lokalemenuen Handling og vælge Vis effekter. Du ser eksempler på muligheder, når du vælger dem, ved at vælge Vis oversigt på lokalmenuen Handling.

 2. Vælg den tekst, du vil formatere, og gør et af følgende:

  • Skift skrift: Vælg en samling, en familie eller et skriftsnit (f.eks. Fed). Du søger efter en skrift ved at vælge Alle skrifter i kolonnen Samling og derefter skrive skriftens navn i søgefeltet. Hvis du ikke kan se søgefeltet i skriftvinduet, skal du gøre vinduet bredere.

  • Skift skriftstørrelse: Træk mærket, eller vælg en størrelse på listen. Hvis der ikke vises størrelser, skal du klikke på menuen Handling, vælge Rediger størrelser og derefter vælge Fast liste, Mærke, som kan justeres, eller begge.

  • Skift skriftfarve: Klik på knappen Tekstfarve, og vælg en farve i farvevinduet.

  • Understreg eller gennemstreg tekst: Klik på knappen Tekstunderstregning eller Tekstgennemstregning og vælg derefter en indstilling på lokalmenuen, f.eks. Dobbelt. Du ændrer farve på stregen ved at vælge Farve på lokalmenuen og klikke på en farve.

  • Indsæt symboler og tegn: Klik på lokalmenuen Handling, vælg Tegn og træk derefter et symbol fra Tegnfremviser til dokumentet.

  • Vælg typografiske indstillinger: Klik på lokalmenuen Format, og vælg derefter Typografi. Hvis den valgte skrift indeholder typografi, skal du vælge eller fravælge muligheder.

Du ændrer baggrundsfarven i et dokument ved at klikke på knappen Dokumentfarve og derefter vælge en farve i farvevinduet.

Brug Skriftbog til at installere og administrere skrifter på din computer. Du åbner den fra skriftvinduet ved at klikke på lokalmenuen Handling og derefter vælge Administrer skrifter.

Brug formater

 • I et dokument skal du vælge Format > Formater eller Format > Skrift > Formater og gøre et af følgende i formatvinduet:

  • Anvend et format på valgt tekst: Vælg Favoritformater, vælg et format på den viste lokalmenu, og klik på Anvend.

  • Anvend et format, der bruges i dokumentet: Vælg Dokumentformater, klik på knappen Frem eller Tilbage, indtil du ser det ønskede format, og klik derefter på Anvend.

  • Arkiver formatet i valgt tekst som en favorit: Klik på Føj til favoritter, og skriv derefter et navn. Hvis du vil bruge samme skrift, afstand og tabulatorer som i den valgte tekst, skal du vælge afkrydsningsfelterne.

  • Søg i et dokument efter tekst formateret med et format: Vælg Dokumentformater, klik på knappen Frem eller Tilbage, indtil du ser det format, du vil søge efter, og klik derefter på Vælg. Indstil muligheder til udvidelse eller indsnævring af søgningen, og klik derefter på Søg.

Du formaterer valgt tekst med store bogstaver, små bogstaver eller en blanding ved at vælge Rediger > Forvandlinger og vælge en mulighed.