macOS High Sierra

Administrer vinduer på skrivebordet

Når du åbner et program eller Finder, åbnes et vindue på skrivebordet. Kun et program er aktivt ad gangen. Navnet på programmet (med fed skrift) og programmenuerne vises på menulinjen.

Nogle programmer, f.eks. Safari og Mail, lader dig åbne flere vinduer eller forskellige typer vinduer på en gang. macOS indeholder flere måder at administrere åbne programmer og vinduer på. Du kan f.eks. samle de åbne vinduer til et program i et vindue med faner.

Eksempel på et skrivebord med flere åbne vinduer

Tip: Hvis du hurtigt vil arrangere åbne vinduer i et enkelt lag, så du nemt kan finde det, du har brug for, kan du trykke på Mission Control-tasten (eller bruge Control Strip). Hvis du vil flytte vinduerne væk, skal du knibe udad med tommelfingeren og tre andre fingre på pegefeltet. Gentag handlingen for at flytte vinduerne tilbage til de oprindelige placeringer.

Flyt, juster og kombiner vinduer

 • Flyt et vindue: Tryk på vinduets titellinje uden at give slip, og træk vinduet til det sted, du vil flytte det til.

 • Juster vinduer: Træk et vindue hen til et andet vindue. Når vinduet nærmer sig det andet vindue, justeres vinduerne uden at overlappe. Du kan placere flere vinduer tæt ved siden af hinanden.

  For at gøre vinduer, der er placeret lige op ad hinanden, lige store, skal du trække i en kant for at tilpasse størrelsen. Når kanten er tæt ved kanten på det tilstødende vindue, justeres den med kanten på det tilstødende vindue.

  To vinduer justeret langs den ene side ved at trække i kanten til et af vinduerne, indtil den stopper, og er justeret med det tilstødende vindue.
 • Kombiner vinduer: Når flere vinduer er åbne i et program, kan du kombinere dem i et vindue med flere faner (vinduerne skal dog være af samme type). I programmet: Vælg Vindue > Kombiner alle vinduer.

  Du kan gøre en fane til et separat vindue igen ved at vælge fanen og derefter vælge Vindue > Flyt fane til nyt vindue. Du kan også gøre det ved at trække fanen ud af vinduet.

Brug faner i et vindue

I mange programmer kan du formindske rod på skrivebordet ved at få dokumenter til at åbne i faner i stedet for i separate vinduer.

Et TextEdit-vindue med tre faner på fanelinjen, der er placeret under formateringslinjen. En af fanerne viser knappen Luk. Knappen Tilføj er placeret i højre side af fanelinjen.
 • Angiv, hvornår dokumenter åbner på en fane: Vælg Apple > Systemindstillinger, og klik derefter på Dock.

  Åbn Dock for mig

  Klik på lokalmenuen “Foretræk faner ved åbning af dokumenter”, og vælg en indstilling. Vælg mellem Altid, Kun på fuld skærm og Manuelt. Som standard åbnes dokumenter kun på faner, når et program vises på fuld skærm.

 • Tilføj en fane: Klik på knappen Ny fane på fanelinjen, eller vælg Arkiv > Ny fane, hvis denne mulighed er tilgængelig.

  I nogle programmer kan du tilføje faner via en tastaturgenvej, der afhænger af, hvordan faneindstillingen er angivet i Dockindstillinger. Når indstillingen er angivet til Altid eller Kun på fuld skærm, skal du trykke på Kommando-N. Når indstillingen er angivet til Manuelt, skal du trykke på Alternativ-Kommando-N.

 • Flyt mellem faner: Klik på en fane, eller skub til venstre eller højre på fanelinjen med to fingre. Du kan også trykke på Ctrl-Tab eller Ctrl-Skift-Tab for at gå til næste eller forrige fane.

 • Vis alle faner: Vælg Oversigt > Vis alle faner. Klik på den fane, du vil gå til, i faneoversigten. Hvis du vil vende tilbage til den aktuelle fane, skal du vælge Oversigt > Afslut faneoversigt.

 • Skift rækkefølge på faner: Træk en fane til venstre eller højre.

 • Luk en fane: Flyt markøren hen over fanen, og klik derefter på knappen Luk .

 • Luk alle andre faner end den aktuelle: Alternativ-klik på knappen Luk til den aktuelle fane.

 • Vis fanelinjen i et vindue, der ikke har nogen faner: I et program: Vælg Vis > Vis fanelinje, hvis denne mulighed er tilgængelig.

Tip: En hurtig måde at åbne et nyt vindue på, når faneindstillingen i Dockindstillinger er angivet til Altid eller Kun på fuld skærm, er at trykke på Alternativ-Kommando-N.

Skift størrelse på og minimer vinduer

 • Skift størrelse på et vindue manuelt: Træk vinduets kant (top, bund eller sider). Du kan også dobbeltklikke på en kant for at udvide en af vinduets sider.

 • Maksimer et vindue: Tryk på, og hold Alternativtasten nede, og klik på den grønne maksimeringsknap i det øverste venstre hjørne af et programvindue. Du får vinduets forrige størrelse tilbage ved at Alternativ-klikke på knappen igen.

  Du kan også dobbeltklikke på titellinjen til et program for at maksimere vinduet (kræver dog, at indstillingen “zoom” er valgt for dette i vinduet Dock).

 • Minimer et vindue: Klik på den gule minimeringsknap i det øverste venstre hjørne i vinduet, eller tryk på Kommando-M.

  I vinduet Dock kan du med en indstilling vælge, at et vindue skal minimeres, når du dobbeltklikker på dets titellinje.

Nogle vinduer kan du ikke flytte eller ændre størrelse på.

Skift hurtigt mellem programvinduer

Når der er flere åbne programmer og vinduer, kan det være svært at finde et bestemt program eller vindue. Brug disse genveje til at skifte mellem programmer.

 • Skift hurtigt til det forrige program: Tryk på Kommando-Tab.

 • Rul gennem alle åbne programmer: Tryk på, og hold Kommandotasten nede, tryk på Tabulatortasten, tryk på tasten venstrepil eller højre pil, indtil programmet, som du skal bruge, vises, og slip derefter Kommandotasten.

  Hvis du ombestemmer dig, mens du ruller gennem programmerne, og du alligevel ikke vil skifte program, skal du trykke på esc-tasten (Escape) eller punktum og derefter slippe Kommandotasten.

Luk et vindue

 • Klik på den røde lukkeknap i det øverste venstre hjørne i vinduet, eller tryk på Kommando-W.

  Hvis flere vinduer kan være åbne til et program (gælder f.eks. for Safari eller Mail), kan du ikke lukke eller slutte programmet ved at lukke et vindue. Du slutter disse programmer ved at klikke på programmets navn på menulinjen og vælge Slut [program]. Du kan finde flere oplysninger i Slut programmer.

Du kan skjule eller slutte det aktive program ved at trykke på Kommando-H eller Kommando-Q.

I mange programmer, f.eks. Kalender og Mail, kan du arbejde med programmet på fuld skærm – programmet udvides, så det fylder hele skærmen – eller åbne et program mere og bruge begge programmer ved siden af hinanden i en delt oversigt. Du kan finde flere oplysninger i Brug programmer på fuld skærm eller i Split View.