macOS High Sierra

Kontroller stavning og grammatik

I mange macOS-programmer kontrolleres stavning, mens du skriver, og fejl rettes automatisk. Du kan slå disse funktioner fra og bruge andre indstillinger, mens du skriver mails, beskeder eller dokumenter.

Brug automatisk rettelse

Under stavekontrollen understreges forkert stavede ord med rødt, og der vises forslag til rettelser.

 • Accepter forslag: Hvis der kun er et forslag, kan du bare fortsætte med at skrive for at få rettet ordet automatisk. Hvis der vises to eller flere forslag, skal du vælge et.

 • Ignorer forslag: Tryk på esc, og fortsæt med at skrive.

 • Undgå automatiske rettelser: Et automatisk rettet ord understreges kortvarigt med blåt. Du vender tilbage til den originale stavemåde ved at anbringe indsætningsmærket efter ordet for at vise den originale stavemåde og derefter vælge den. Du kan også ctrl-klikke på ordet for at se din stavemåde og derefter vælge den.

Bemærk: Hvis du vil have, at det første ord i sætninger og proprier (f.eks. Californien eller Tom) automatisk skal skrives med stort forbogstav, mens du skriver, skal du vælge afkrydsningsfeltet “Skriv automatisk ord med store forbogstaver” i vinduet Tekst i Tastatur.

Slå automatisk rettelse fra

 • I et bestemt program: I programmet skal du vælge Rediger > Stavekontrol og grammatik > Ret stavefejl automatisk (er slået fra, når der ikke vises et hak).

 • I alle programmer: Vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Tastatur, klik på Tekst og fravælg afkrydsningsfeltet “Ret stavefejl automatisk”.

  Åbn vinduet Tekst for mig

Kontroller stavning og grammatik

 • Kontroller stavning: Vælg Rediger > Stavekontrol og grammatik > Kontroller dokument nu. Den første fejl fremhæves. Du viser den næste fejl ved at trykke på Kommando-semikolon (;). Du viser en liste over forslag til stavning af et ord ved at ctrl-klikke på ordet.

 • Kontroller grammatik: Vælg Rediger > Stavekontrol og grammatik > Kontroller grammatik under stavekontrol (et hak viser, at muligheden er slået til). Grammatiske fejl understreges med grønt. Flyt markøren over et understreget ord for at se en beskrivelse af problemet.

 • Ignorer forkert stavede ord: Ctrl-klik på ordet, og vælg derefter Ignorer stavemåde. Ordet ignoreres, hvis det optræder igen i dokumentet (det fremhæves, hvis det findes i andre dokumenter).

 • Føj ord til staveordbogen: Ctrl-klik på et ord, og vælg derefter Husk stavemåde. Ordet vil ikke blive fremhævet som stavet forkert i nogen dokumenter. For at få ordet vist igen som stavet forkert, skal du ctrl-klikke på det i et dokument og derefter vælge Husk ikke stavemåde.

Hvis du kontrollerer et langt dokument, kan det være lettere at bruge vinduet Stavekontrol og grammatik. Vælg Rediger > Stavning og grammatik > Vis stavekontrol og grammatik.

Hvis Redigermenuen i et program ikke indeholder en kommando til stavekontrol eller grammatik, skal du kontrollere programmets indstillinger for at se, om det har sin egen stavekontrol.