macOS High Sierra

Juster og skift størrelse på symboler

Du kan ændre justering, størrelse og mærkning af symboler på skrivebordet og i Findervinduer. Hvis du vil ændre det symbol, du ser på et arkiv eller en mappe, skal du læse Opret specielle symboler til arkiver eller mapper.

På skrivebordet

Ctrl-klik på skrivebordet. Gør derefter et af følgende:

  • Organiser hurtigt symboler: Vælg Ordn.

    Hvis du ikke kan se Ordn, skyldes det, at du har valgt, at symboler skal sorteres automatisk. Du viser kommandoen Ordn ved at vælge Sorter efter og derefter vælge Intet.

  • Juster og sorter symboler en gang: Vælg Ordn efter, og vælg en mulighed.

    Hvis du ikke kan se Ordn efter, skyldes det, at du har valgt, at symboler skal sorteres automatisk. Du viser kommandoen Ordn ved at vælge Sorter efter og derefter vælge Intet.

  • Få symboler justeret og sorteret automatisk: Vælg Sorter efter, og vælg en mulighed.

  • Skift symbolstørrelse, netafstand (afstand mellem symboler), tekststørrelse m.m.: Vælg Vis oversigtsvalg, og foretag ændringer.

I et Findervindue

  1. Åbn et Findervindue, og åbn den mappe, du vil ændre.

  2. Vælg Oversigt > Vis oversigtsvalg, og foretag derefter dine ændringer. Du kan f.eks. klikke på lokalmenuen Sorter efter og vælge Ændringsdato.

Du kan få flere oplysninger i Måder at se emner i Findervinduer på.