macOS High Sierra

Hvis du ikke kan høre lyd fra højttalerne

Sørg først for, at der ikke er skruet ned for lyden i det program, du bruger. Prøv også at indkredse problemet ved at afspille et andet lydarkiv eller en anden cd eller dvd eller ved at afspille arkivet eller disken på en anden computer eller medieafspiller. Prøv derefter følgende løsningsforslag.

Hvis du prøver at lytte via computerens indbyggede højttalere

 • Afmonter evt. hovedtelefoner eller eksterne højttalere.

 • Vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Lyd, og klik derefter på Lyd ud. Kontroller, at “Indbyggede højttalere” er valgt, at mærket “Styrke på lyd ud” ikke er skubbet helt til venstre, og at afkrydsningsfeltet Lydløs ikke er valgt.

  Åbn vinduet Lyd ud for mig

  Afkrydsningsfeltet Lydløs nederst i vinduet Lyd.

Hvis du prøver at lytte via eksterne højttalere

 • Sørg for, at højttalerne er tilsluttet lydudgangen på computeren eller skærmen (eller lydporten Symbol for lydporten, hvis computeren kun har en lydport) og om nødvendigt en strømforsyning. Se efter en afbryderknap og muligheder for justering af lydstyrken på de eksterne højttalere. Tænd om nødvendigt højttalerne, og juster lydstyrken.

 • Vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Lyd, og klik derefter på Lyd ud. Hvis din computer kun har en lydport, skal du klikke på lokalmenuen “Brug lydport til”, vælge Udgående lyd og derefter sikre dig, at de eksterne højttalere er valgt.

  Åbn vinduet Lyd ud for mig

 • Hvis du prøver at lytte via højttalere eller hovedtelefoner, der kun er tilsluttet USB-porten på computeren eller skærmen, skal du vælge Apple > Systemindstillinger, klikke på Lyd og derefter klikke på Lyd ud. Sørg for, at de eksterne USB-højttalere er valgt. Åbn Oplysninger om system, klik på USB under Hardware i indholdsoversigten, og sørg for, at højttalerne vises. Hvis de ikke gør det, skal du prøve at afmontere højttalerne og tilslutte dem igen.

  Åbn Oplysninger om system for mig

Hvis de eksterne højttalere stadig ikke virker, skal du se i de instruktioner, der fulgte med højttalerne.

Hvis du prøver at lytte via skærmens indbyggede højttalere

 • Afmonter evt. hovedtelefoner eller eksterne højttalere.

 • Sørg for, at kablerne fra skærmen er sluttet til portene på din Mac.

 • Vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Lyd, og klik derefter på Lyd ud. Sørg for, at der er valgt Skærmlyd på listen med enheder til lyd ud.

  Åbn vinduet Lyd ud for mig

Hvis du prøver at lytte via en digital modtager

 • Hvis du bruger computerens digitale udgang (findes ikke på alle computere), skal du vælge Apple > Systemindstillinger, klikke på lyd og derefter på Lyd ud. Sørg for, at der er valgt Digital udgang på listen med enheder til lyd ud.

  Åbn vinduet Lyd ud for mig

 • Sørg for, at computeren er sluttet til en digital modtager via et optisk kabel, og at modtageren er indstillet til digital lyd ind (se dokumentationen til modtageren).

 • Prøv at justere lydstyrken på modtageren. Du kan ikke bruge computerens lydstyrkejustering til at ændre lydstyrken, når du bruger den digitale udgang.

Hvis du ikke hører nogen lyd ved bestemte advarsler, skal du se Skift advarselslydene. Du kan få oplysninger om lydportene på computeren eller skærmen i Lydporte.