macOS High Sierra

Omdøb arkiver, mapper og diske

Du kan ændre navnet på de fleste arkiver, mapper og diske, inklusive den interne harddisk (hedder som standard Macintosh HD). hvis du ændrer navnet på din harddisk, vises den stadig med sit originale navn på et netværk.

Omdøb et emne

 1. Vælg emnet i et Findervindue eller på skrivebordet, og tryk derefter på Retur. Eller klik hårdt på emnets navn.

 2. Skriv et nyt navn.

  Du må bruge tal og de fleste symboler. Du må ikke bruge et kolon (:) eller starte navnet med et punktum (.). I visse programmer kan du måske heller ikke bruge en skråstreg (/) i et arkivnavn.

 3. Tryk på Retur.

Omdøb flere emner

 1. Vælg emnerne i et Findervindue eller på skrivebordet, og ctrl-klik derefter på et af dem.

 2. Vælg Omdøb emner på genvejsmenuen.

 3. På lokalmenuen under Omdøb Finderemner skal du vælge at erstatte tekst i navnene, føje tekst til navnene eller ændre navneformatet.

  • Erstat tekst: Skriv den tekst, du vil fjerne, i feltet Find, og skriv derefter den tekst, du vil tilføje, i feltet “Erstat med”.

  • Tilføj tekst: Skriv den tekst, du vil tilføje, i feltet, og vælg derefter, om teksten skal tilføjes før eller efter det aktuelle navn.

  • Format: Vælg et navneformat til arkiverne, og vælg derefter at anbringe registeret, tælleren eller datoen før eller efter navnet. Skriv et navn i feltet Specielt format, og indtast derefter det tal, du vil starte med.

 4. Klik på Omdøb.

Der er nogle emner, du ikke bør omdøbe:

 • Programmapper og evt. emner, der fulgte med systemet, f.eks. mappen Bibliotek. Hvis du ændrer navnet på et emne, og der opstår problemer, skal du give emnet det gamle navn tilbage. Hvis det ikke hjælper, skal du måske geninstallere softwaren.

 • Endelser på arkivnavne – punktummet efterfulgt af et par bogstaver eller ord, som du ser i slutningen af nogle arkivnavne, f.eks. .jpg. Hvis du ændrer en endelse, kan du måske ikke længere åbne arkivet i det program, det blev oprettet med.

 • Din hjemmemappe – den mappe, der har dit navn.