macOS High Sierra

Del arkiver med andre brugere af Mac

Personer, der bruger den samme Mac med forskellige brugerkonti, kan dele arkiver med hinanden vha. mappen Fælles på computeren eller personernes egne mapper Offentlig og Dueslag.

Computerens mappe Fælles ligger i Macintosh HD/Brugere. Din offentlige mappe ligger i din hjemmemappe, og din mappe Dueslag ligger i din offentlige mappe.

Gør et arkiv tilgængeligt for alle brugerne på din Mac

Hvis du vil gøre et emne tilgængeligt for andre brugere, kan du enten bruge computerens fælles mappe eller din egen offentlige mappe.

  • Anbring et arkiv i din offentlige mappe: Klik på skrivebordet for at sikre dig, at du er i Finder, vælg Gå > Hjem, og træk derefter arkivet (eller en kopi af det) ind i din offentlige mappe.

  • Anbring et arkiv i computerens fælles mappe: Klik på skrivebordet for at sikre dig, at du er i Finder, vælg Gå > Gå til mappe, skriv /Brugere/Shared, klik på Gå, og træk derefter arkivet (eller en kopi af det) ind i den fælles mappe.

Arkiver i en brugers offentlige eller fælles mappe kan læses af alle brugere på Mac, men de kan kun redigeres og slettes af ejeren af arkivet.

Del et arkiv med en anden bruger på din Mac

Du kan dele arkiver med individuelle brugere vha. dueslag.

  • Klik på skrivebordet for at sikre dig, at du er i Finder, vælg Gå > Gå til mappe, skriv /Brugere/[brugernavn]/Public, klik på Gå, og træk derefter emnet (eller en kopi af det) ind i mappen Dueslag.

Selvom du kan anbringe emner i en anden brugers dueslag, kan du ikke åbne andre dueslag end dit eget.