macOS High Sierra

Tilgængelighedsindstillinger til tastatur

Brug vinduet Tilgængelighedstastatur under tilgængelighedsindstillinger til tastatur i Systemindstillinger til at slå tilgængelighedstastaturet til og vælge indstillinger til det og til at vælge indstillinger til Pause.

Du åbner vinduet ved at vælge Apple > Systemindstillinger, klikke på Tilgængelighed, klikke på Tastatur og derefter klikke på Tilgængelighedstastatur.

Åbn vinduet Tilgængelighedstastatur for mig

Indstillinger til Tilgængelighedstastatur

Vælg indstillinger til brug af tilgængelighedstastaturet, der er et tastatur på skærmen, som du kan bruge til at skrive og interagere uden at bruge et fysisk tastatur.

Slå Tilgængelighedstastatur til

Vis og brug tilgængelighedstastaturet.

Klik på Panelredigeringsværktøj for at bruge panelredigeringsværktøjet til at oprette specielle paneler, som er tilgængelige fra tilgængelighedstastaturet.

Udton vindue efter passivitet

Udton tastaturet med en angivet procentdel efter den valgte periode uden aktivitet (en lav procentdel gør tastaturet mere synligt, og en høj procentdel gør det mindre synligt. Hvis du angiver 100 %, skjules tastaturet). Du kan gøre tastaturet fuldt ud synligt igen ved at bevæge markøren hen over det udtonede tastatur, eller ved at flytte markøren, hvis tastaturet er skjult.

Denne indstilling er nyttig, hvis du ikke har brug for tastaturet i et stykke tid, f.eks. når du ser en film, eller hvis du vil se den del af skrivebordet, der er under tastaturet.

Afspil tastelyde

Få tasterne (undtagen tasten Skiftelås) til at afspille en lyd, når de vælges.

Taster skal trykkes på ved

Input indtastes eller handlinger udføres ved Mus op eller Mus ned.

Aktive hjørner

Vælg den handling, der udføres, når du holder markøren stille i et af hjørnerne på skærmen. Klik på et hjørnes lokalmenu, og vælg derefter en handling, f.eks. Venstreklik.

Når du bruger et aktivt hjørne til at vise panelet Tilgængelighedstastatur eller et specielt panel, kan du vælge, at panelet skal flyttes til det aktive hjørne eller forblive på dets aktuelle placering. Hvis du ikke vil flytte det til det aktive hjørne, skal du fravælge “Panel må følge udløst aktivt hjørne”.

Klik på OK, når du er færdig med at indstille aktive hjørner.

Pauseindstillinger

Vælg indstillinger for Pause (når du holder markøren hen over et emne i et defineret stykke tid). Pause er nyttigt, når du bruger teknologi, der registrerer hovedets eller øjnenes bevægelser.

Pauseindstillinger

Vælg pauseindstillinger, der bestemmer, hvornår der skal vises menuer med pausehandlinger, hvilken handling, der skal udføres, når du holder pause på et emne, hvor længe, der skal holdes pause på emner m.m.

Vis pausehandlinger i paneler

Vis knapper til pausehandlinger øverst i panelet Tilgængelighedstastatur og specielle paneler.

Vis pausehandlinger på menulinjen

Vis en statusmenu til pausehandlinger på menulinjen.

Altid pause i paneler

Brug altid Pause til at vælge emner i panelet Tilgængelighedstastatur og specielle paneler, også når der er valgt Pause på menulinjen eller i menuen Indstillinger.

Venstreklik er standardhandlingen ved pause i paneler.

Zoom efter

Vis zoomvinduet, når markøren har været passiv i et bestemt stykke tid. Vinduet forstørrer området, du holder pause ved, og markøren.

Størrelsen på zoomvinduet er baseret på den størrelse, der er indstillet til zoom til billede i billede. Du kontrollerer indstillingen ved at vælge Apple > Systemindstillinger, klikke på Tilgængelighed og derefter klikke på Zoom.

Åbn vinduet Zoom for mig

I vinduet skal du klikke på lokalmenuen Zoomformat, vælge “Billede i billede”, klikke på Indstillinger og derefter justere størrelsen.

Bemærk: Undgå at ændre andre indstillinger i vinduet Zoom, da det kan have indflydelse på zoomvinduet til Pause.

Skjul tidsindikatorer til pause

Skjul pausemarkøren og nedtælling ved pause.

Pausehandling

Vælg den standardhandling, der skal udføres, når du holder pause på et emne, f.eks. højreklik, vis rullemenuen eller træk og anbring et emne. Eller vælg, at menuen Indstillinger skal vises, hvor du kan skifte mellem handlinger, der kun skal bruges en gang.

Du kan også vælge en handling på statusmenuen for pause, hvis menuen vises på menulinjen.

Gå automatisk tilbage til venstreklik

Når du har valgt en handling, der skal udføres, skal du altid sørge for, at venstreklik er den næste handling, der udføres.

Denne indstilling er nyttig, hvis du oftere venstreklikker på emner, end du udfører andre handlinger.

Standardpausetid

Den tid, der skal holdes pause på et emne på skærmen, før en handling udføres.

Panels pausetid

Den tid, der skal holdes pause på et emne i et panel, før handlingen venstreklik udføres.

Bevægelsestolerance ved pause

Afstanden, i pixels, som du kan flytte, mens du holder pause på et emne. Hvis du flytter ud over denne grænse, udføres handlingen ikke.