macOS High Sierra

Del arkiver vha. Bluetooth

Hvis din Mac er forbundet med en Bluetooth-enhed, f.eks. en telefon eller PDA, og du har tilladelse til det, kan du se den offentlige mappe på enheden, hente arkiver fra enheden og sende arkiver til enheden.

Du kan også give Bluetooth-enheder lov til at gennemse arkiver på din Mac (i en offentlig mappe eller en mappe, du vælger), hente arkiver og sende arkiver.

Gennemse eller hent et arkiv fra en enhed eller computer

 1. Klik på Bluetooth-statussymbolet på menulinjen, og vælg Gennemse arkiver på enhed.

  Hvis du ikke kan se Bluetooth-statusmenuen, skal du vælge Apple > Systemindstillinger, klikke på Bluetooth og derefter vælge “Vis Bluetooth på menulinje”.

  Åbn Bluetooth for mig

 2. Vælg enheden på listen, og klik på Gennemse.

  Hvis du gennemser en anden Mac, er den fælles standardmappe mappen Offentlig i brugerens hjemmemappe.

 3. Dobbeltklik på arkiv for at hente det.

Send et arkiv til en Bluetooth-enhed

 1. Klik på Bluetooth-statussymbolet på menulinje, og vælg Send arkiv til enhed.

  Hvis du ikke kan se Bluetooth-statusmenuen, skal du vælge Apple > Systemindstillinger, klikke på Bluetooth og derefter vælge “Vis Bluetooth på menulinje”.

  Åbn Bluetooth for mig

 2. Vælg arkivet, og klik på Send.

 3. Vælg en enhed på listen, og klik på Send.

Hvis du ikke kan gennemse eller sende arkiver

 • Sørg for, at den anden enhed kan arbejde med Bluetooth, er tændt og er inden for rækkevidde (op til 10 m).

 • Sørg for, at computeren er forbundet med den anden enhed. Vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Bluetooth, og kontroller derefter status for enheden på listen.

 • Hvis enheden er sluttet til din Mac, og du stadig ikke kan sende et arkiv, kan du prøve at afbryde forbindelsen til enheden og derefter oprette forbindelse til den igen. Du afbryder forbindelsen til enheden ved at vælge Apple > Systemindstillinger, klikke på Bluetooth, vælge enheden og klikke på Fjern. Du tilslutter enheden igen ved at klikke på Tilføj.

 • Sørg for, at du har tilladelse til at sende et arkiv til enheden. Du skal muligvis skrive en adgangskode. Spørg ejeren af enheden.

 • Sørg for, at computeren eller enheden er indstillet til at sende eller modtage arkiver (se instruktioner nedenfor).

 • Sørg for, at du ved, hvilken mappe der er fælles på den anden computer eller enhed.

Indstil computeren til arkivdeling

 1. Vælg Apple > Systemindstillinger, og klik på Deling.

  Åbn Deling for mig

 2. Vælg afkrydsningsfeltet Bluetooth-deling.

 3. Vælg indstillinger.