macOS High Sierra

Opret dikteringskommandoer, og slå dem til og fra

Når Forbedret diktering er slået til, har du et standardsæt af dikteringskommandoer (også kaldet talte kommandoer) til din rådighed, når du dikterer tekst. Du kan slå avancerede dikteringskommandoer til for at udføre opgaver som at skifte programmer, navigere i vinduer eller søge vha. Spotlight samt til at oprette dine egne kommandoer. Du kan få flere oplysninger om brug af dikteringskommandoer i Betjen Mac og programmer vha. dikteringskommandoer.

Bemærk: Du skal slå Diktering til, før du kan bruge dikteringskommandoer.

Slå avancerede dikteringskommandoer til

Når avancerede dikteringskommandoer er slået til, vises feedbackvinduet i det nederste højre hjørne af skrivebordet i stedet for at følge indsætningsmærket og forbliver der, indtil du flytter det.

 1. Vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Tilgængelighed, og klik derefter på Diktering.

  Åbn vinduet Diktering for mig

 2. Klik på Dikteringskommandoer.

  Kommandoerne er organiseret i kategorier. Som standard er alle kommandoer til valg, navigation, redigering og formatering samt systemkommandoer slået til.

 3. Vælg afkrydsningsfeltet “Slå avancerede kommandoer til”.

  Der føjes flere navigations- og systemkommandoer til listen samt kommandoer til programmer og dokumenter.

  Du viser flere oplysninger om en kommando ved at vælge den på listen.

Slå bestemte dikteringskommandoer fra

Hvis en kommando bliver ved med at blive anvendt i stedet for en, du forventede, kan du slå den pågældende kommando fra.

 1. Vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Tilgængelighed, og klik derefter på Diktering.

  Åbn vinduet Diktering for mig

 2. Klik på Dikteringskommandoer.

 3. Fravælg afkrydsningsfeltet til en kommando.

  Du slår kommandoen til igen ved at vælge afkrydsningsfeltet.

Opret dine egne dikteringskommandoer

 1. Vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Tilgængelighed, og klik derefter på Diktering.

  Åbn vinduet Diktering for mig

 2. Klik på Dikteringskommandoer.

 3. Vælg afkrydsningsfeltet “Slå avancerede kommandoer til”.

 4. Gør et af følgende:

  • Klik på knappen Tilføj over afkrydsningsfeltet “Slå avancerede kommandoer til”.

  • Sig “Opret kommando” (hvis du har slået nøgleordsudtryk til diktering til, skal du sige det først, som i “Computer, opret kommando”).

  • I et dokument, på en menu eller et andet sted, hvor du kan vælge tekst eller et emne, skal du vælge det og sige “Indstil oplæsning af det” (brug om nødvendigt nøgleordsudtrykket til diktering). Der foreslås en handling, som kommandoen kan udføre. Du kan vælge en anden handling på lokalmenuen Udfør.

 5. Skriv et navn til kommandoen, eller rediger det viste navn i henhold til disse retningslinjer:

  • Brug to eller flere ord, og undgå navne på kun en stavelse. Det er f.eks. bedre at sige “Make text smaller” end bare “Smaller”.

  • Undgå at bruge egennavne og navne, der kan forveksles med andre ord, samt navne, der kan forveksles med andre kommandoer.

  • Brug ikke navne, som bruges til andre kommandoer. Hvis du gør det, vises der et advarselssymbol ud for dubletterne af kommandoerne på listen over kommandoer.

 6. Angiv, om kommandoen skal bruges i alle programmer eller i et specielt program.

 7. Vælg den handling, som kommandoen udfører.

  Nogle handlinger kræver flere oplysninger. Til Sæt tekst ind skal du f.eks indtaste den tekst, der skal indsættes, når du siger din kommando.

  Du afvikler Automator-arbejdsgange ved at vælge Start arbejdsgang og derefter vælge en standardarbejdsgang som “Ny skærmoptagelse”. Vælg Andet for at afvikle en arbejdsgang, som du selv har oprettet.

 8. Klik på OK.

  Dine kommandoer vises under Bruger øverst på listen.

Du kan bruge andre dikteringskommandoer, som macOS indeholder til skilletegn, typografi, formatering m.m., selvom Forbedret diktering ikke er slået til.