macOS High Sierra

Brug nøgleordsudtryk og menu til diktering

Når Forbedret diktering er slået til, kan du slå et nøgleordsudtryk til diktering til, så du kan starte diktering og bruge dikteringskommandoer (også kaldet talte kommandoer), også når du ikke dikterer tekst.

Med nøgleordsudtrykket til diktering fortæller du Mac, at det næste, du siger efter udtrykket, vil være en dikteringskommando. Hvis udtrykket f.eks. er “Computer”, kan du sige “Computer, start diktering” (i stedet for at trykke på tastaturgenvejen til diktering). Hvis du slår avancerede dikteringskommandoer til, kan du sige kommandoer som “Computer, skift til Finder” eller “Computer, vis tal”.

Når du slår nøgleordsudtryk til diktering til, føjes menuen Diktering til menulinjen. Du kan klikke på menuen og bruge den til at vise eller skjule listen over tilgængelige dikteringskommandoer og ændre, hvordan Mac skal lytte efter kommandoer.

Bemærk: Du skal slå Diktering til, før du kan bruge dikteringskommandoer.

Slå nøgleordsudtryk til diktering til

 1. Vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Tilgængelighed, og klik derefter på Diktering.

  Åbn vinduet Diktering for mig

 2. Klik på “Slå nøgleordsudtryk til diktering til”.

  Hvis du vil bruge et andet nøgleordsudtryk end Computer, skal du skrive et nyt nøgleord. Du opnår de bedste resultater ved at bruge et ord eller udtryk, der består af tre stavelser eller to til fem ord.

Rediger, hvordan Mac skal lytte efter dikteringskommandoer

 • Lyt efter kommandoer, der kræver nøgleordsudrykket: Klik på menuen Diktering, og vælg derefter Lyt med krævet nøgleordsudryk på menuen Diktering. Det er standardindstillingen (identificeret af krævet nøgleordsudtryk: “nøgleord” på menuen).

  Med denne indstilling lytter Mac efter nøgleordsudtrykket for at identificere dikteringskommandoer. Hvis du f.eks. vil bruge kommandoen “Flyt ned”, skal du først sige nøgleordsudtrykket som i “Computer, flyt ned”. Hvis du bare siger “Flyt ned”, udfører Mac ikke kommandoen.

 • Lyt efter kommandoer, der ikke kræver nøgleordsudrykket: Klik på menuen Diktering, og vælg derefter Lyt uden krævet nøgleordsudryk.

  Med denne indstilling behøver du ikke at sige nøgleordsudtrykket, fordi Mac altid lytter efter kommandoer. Du kan f.eks. bare sige “Flyt ned” for at få Mac til at udføre kommandoen. Husk, at når der ikke er brug for et nøgleordsudtryk, forsøger Mac at udfører alle kommandoer, som den hører. Hvis den hører “flyt ned”, mens du taler med en ven, forsøger den at udføre kommandoen.

  Bemærk: Hvis du logger ud eller lukker computeren ned, nulstilles indstillingen til standard (nøgleordsudtrykket kræves), når du logger ind igen eller starter computeren igen. Hvis du vil diktere uden nøgleordsudtrykket, skal du vælge Lyt uden krævet nøgleordsudryk igen på menuen Diktering.