macOS High Sierra

Styr markøren vha. Pause

Hvis du slår tilgængelighedstastaturet til, kan du bruge Pause, der lader dig udføre handlinger med musen vha. teknologi til registrering af øjen- eller hovedbevægelser. Du kan nemt få adgang til pausehandlinger, f.eks. venstreklik, i tilgængelighedstastaturet, specielle paneler og på menulinjen.

Knapper til pausehandlinger øverst på tilgængelighedstastaturet.

Når du har valgt en pausehandling, hviler du eller holder pause i en fastlagt periode (kaldet pausetid) på emnet, som du vil klikke på eller trække eller rulle med, hvorefter handlingen udføres.

Slå Pause til

 1. Vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Tilgængelighed, og klik derefter på Tastatur.

  Åbn vinduet Tastatur for mig

 2. Klik på Tilgængelighedstastatur, og kontroller derefter, at Slå Tilgængelighedstastatur til er valgt.

  Du kan få oplysninger om indstillingerne til Tilgængelighedstastatur ved at klikke på knappen Hjælp i vinduets nederste højre hjørne.

 3. Klik på Pauseindstillinger, og vælg “Vis pausehandlinger i paneler” og/eller “Vis pausehandlinger på menulinjen”.

  Afhængigt af de afkrydsningsfelter, du har valgt, vises en række med knapper til pausehandlinger langs toppen af panelet Tilgængelighedstastatur og de specielle paneler, og/eller der vises en statusmenu for Pause på menulinjen.

Pausehandlinger

Afhængigt af, hvor du vælger at vise pausehandlinger, vises de i Tilgængelighedstastatur og specielle paneler eller på statusmenuen Pause på menulinjen.

Når du har valgt en handling, skal du holde pause på det sted, hvor handlingen skal udføres, f.eks. et afkrydsningsfelt eller et billede. Pausemarkøren vises over emnet, og nedtællingen af pausetiden starter (markørcirklen begynder at bliver hvid). Når nedtællingen er færdig, udføres handlingen.

Bemærk: Hvis du ikke vil se nedtællingen for pausetiden på skærmen, skal du vælge “Skjul tidsindikatorer til pause” i Pauseindstillinger.

 • Venstreklik: Udfører et venstreklik, når du holder pause på et emne.

 • Dobbeltklik: Udfører et dobbeltklik, når du holder pause på et emne.

 • Højreklik: Udfører et højreklik, når du holder pause på et emne.

 • Træk & anbring: Trækker og anbringer det emne, du holder pause på.

  Når nedtællingen er færdig, angiver markøren, at emnet kan trækkes. Når du holder pause på det sted, hvor du vil anbringe emnet, flyttes emnet dertil, nedtællingen starter, og når den er færdig, anbringes emnet.

 • Rullemenu: Ruller i det emne, du holder pause på.

  Sørg for, at du holder pause på indhold, der kan rulles i – f.eks. en webside eller et dokument. Når nedtællingen er færdig, vises der rulleindikatorer øverst, nederst og i siderne af indholdet (afhængigt af hvordan man kan rulle i det). Hold pause på en rulleindikator for at rulle i den pågældende retning.

 • Menuen Indstillinger: Viser menuen Indstillinger, når du holder pause på et emne.

  Når du vælger en handling på menuen Indstillinger, bruges den kun en gang – handlingen gentages ikke. Du kan finde flere oplysninger i Brug menuen Indstillinger.

 • Ingen handling: Hold pause, og udfør ingen handling, når du flytter rundt på skærmen eller holder pause på emner. Denne handling er praktisk, når du vil holde en pause fra handlinger – f.eks. for at læse en webside eller se en film.

  Når du er klar til genoptage og udføre pausehandlinger igen, skal du holde pause på en pausehandling i Tilgængelighedstastatur. Hvis tilgængelighedstastaturet er skjult, skal du holde pause på det aktive hjørne, der er indstillet til at vise det (som valgt i indstillingerne til Tilgængelighedstastatur).

Farven på rulleindikatorerne på Rullemenuen bestemmes af den markeringsfarve, der er valgt i de generelle systemindstilinger. Du ændrer markeringsfarve ved at vælge Apple > Systemindstillinger og derefter klikke på Generelt.

Åbn Generelt for mig

Brug statusmenuen for Pause

Hvis du vælger at vise pausehandlinger på menulinjen, kan du nemt få adgang til pausehandlinger via statusmenuen for Pause. Det symbol, der vises på menulinjen, ændres, når du bruger forskellige pausehandlinger.

Statusmenuen for Pause med kommandoerne (fra top til bund) Pause sat på pause, Venstreklik, Dobbeltklik, Højreklik, Træk og anbring, Rullemenu og menuen Indstillinger.

Statusmenuen for Pause er praktisk til ændring af pausehandlinger, når tilgængelighedstastaturet eller et andet panel er skjult. Et venstreklik for at vælge en handling udføres altid på statusmenuen, ligegyldigt hvilken pausehandling, der bruges.

 • Åbn menuen: Hold pause på statusmenuen på menulinjen. Markøren vises over statusmenuen, og nedtællingen af pausetiden starter (markørcirklen begynder at bliver hvid). Når nedtællingen er færdig, åbnes menuen.

  Bemærk: Hvis du ikke vil se nedtællingen for pausetiden på skærmen, skal du vælge “Skjul tidsindikatorer til pause” i Pauseindstillinger.

 • Vælg en handling på menuen: Hold pause på en handling. Når nedtællingen er færdig, vælges handlingen.

Brug menuen Indstillinger

Du kan bruge menuen Indstillinger til hurtigt at skifte mellem forskellige pausehandlinger. Når du vælger en handling på menuen Indstillinger, bruges den kun en gang – handlingen gentages ikke.

Den runde indstillingsmenu med knapperne (fra øverst til højre og i urets retning) Højreklik, Rullemenu, Luk, Træk og anbring, Venstreklik og Dobbeltklik.

Tip: Krydset i midten af menuen Indstillinger viser det sted, hvor handlingen vil blive udført.

 • Vælg en handling: På menuen skal du holde pause på den handling, du vil vælge, f.eks. handlingen dobbeltklik. Markøren vises over knappen, og nedtællingen af pausetiden starter (markørcirklen begynder at bliver hvid). Når nedtællingen er færdig, vælges knappen, og handlingen udføres på modtagerstedet.

  Menuen Indstillinger forsvinder fra skærmen, når handlingen er udført, men vender tilbage, når du holder pause på et andet emne, så du kan vælge en anden handling.

  Bemærk: Hvis du ikke vil se nedtællingen for pausetiden på skærmen, skal du vælge “Skjul tidsindikatorer til pause” i Pauseindstillinger.

 • Luk menuen: Hold pause på knappen luk nederst på menuen. Når nedtællingen er færdig, lukkes menuen Indstillinger.

Hvis du er i et specielt panel og vil vende tilbage til panelet Tilgængelighedstastatur eller Hjem, skal du klikke på symbolet for Hjem i panelets øverste højre hjørne.

Du kan bruge panelredigeringsværktøjet til at oprette specielle paneler til at strømline almindelige opgaver og handlinger til programmer. Du kan finde flere oplysninger i Brug panelredigeringsværktøjet.

Tip: Ved at vælge en indstilling kan du få panelet Tilgængelighedstastatur eller Hjem vist, når du holder pause i et hjørne af skærmen. Du indstiller aktive hjørner ved at vælge Apple > Systemindstillinger, klikke på Tilgængelighed, klikke på Tastatur, klikke på Tilgængelighedstastatur og derefter klikke på Aktive hjørner.

Åbn vinduet Tastatur for mig