macOS High Sierra

Hvis Bluetooth-hovedsættet ikke virker

Hvis du har problemer med at bruge et Bluetooth-hovedsæt, kan du prøve disse gode råd.

  • Sørg for, at hovedsættet er tændt og inden for rækkevidde.

  • Sørg for, at hovedsættet er sluttet til din Mac. Vælg Apple > Systemindstillinger, og klik derefter på Bluetooth. Kontroller, at hovedsættet er på listen over enheder.

    Åbn Bluetooth for mig

    Hvis hovedsættet ikke vises på listen, skal du prøve at tilslutte det igen. Se den dokumentation, der fulgte med hovedsættet, for at få oplysninger om, hvordan du slutter det til din Mac.

  • Sørg for, at hovedsættet er opladt og indeholder nye batterier.