Mac-computeren går ikke på vågeblus, eller vågeblus afbrydes ikke som forventet

Mac-computerens vågeblus eller afbrydelse af vågeblus afhænger af indstillingerne og aktivitet i programmer, på netværk og på tilsluttede enheder.

Sådan gør du, hvis Mac-computeren pludselig går på vågeblus

Du skal kontrollere, om Energibesparelse er indstillet som ønsket: Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, og klik på Energibesparelse. Tilpas en eller flere af følgende indstillinger for at vælge, hvornår Mac-computeren skal gå på vågeblus. Nogle af disse indstillinger er muligvis ikke tilgængelige på din Mac.

 • Mærket "Skærmen slukker efter"
 • Mærket "Vågeblus for skærm"
 • Mærket "Vågeblus for computer"
  Hvis et mærke er indstillet til "Aldrig", er vågeblus slået fra for funktionen.
 • Knappen Planlæg

Sådan kan du undgå at sætte Mac-computeren på vågeblus ved et uheld:

 • Et tryk på afbryderknappen kan sætte Mac-computeren på vågeblus.
 • Hvis musemarkøren flyttes til et aktivt hjørne, kan Mac-computeren gå på vågeblus (afhængigt af indstillingerne i Mission Control). Vælg Apple-menuen > Systemindstillinger, og klik på Mission Control. Klik på knappen Aktive hjørner for at se, om et hjørne er indstillet til "Sæt skærm på vågeblus".
 • Hvis der bruges magneter i nærheden af den bærbare Mac-computer, kan det medføre, at computeren går på vågeblus.

Sådan gør du, hvis Mac-computeren ikke går på vågeblus på de forventede tidspunkter

Kontroller indstillingerne for Energibesparelse som beskrevet i det ovenstående. Mac-computeren går kun automatisk på vågeblus, hvis den er inaktiv:

 • De samme netværksaktiviteter, der kan afbryde Mac-computerens vågeblus, kan også forhindre, at computerens vågeblus afbrydes.
 • Et aktivt program eller en aktiv proces på Mac-computeren kan også forhindre, at computeren går på vågeblus. Se vinduet Energibesparelse i Aktivitetsovervågning for at identificere programmer, som kræver, at Mac-computeren er aktiv og ikke på vågeblus. Hvis "Ja" vises i kolonnen Forhindrer vågeblus for et program, går Mac-computeren ikke automatisk på vågeblus, mens programmet kører. Andre programmer forhindrer kun vågeblus i visse situationer, f.eks. ved afspilning af musik eller videoer, udskrivning eller overførsel af arkiver.

Hvis du er startet fra macOS-gendannelse på en bærbar Mac-computer, er automatisk vågeblus slået fra, når Mac-computeren er tilsluttet en stikkontakt.

Sådan gør du, hvis Mac-computerens vågeblus uventet afbrydes

Mac-computerens vågeblus kan blive afbrudt af følgende aktiviteter:

 • Netværksaktivitet, som bruger funktionen Afbryd vågeblus ved anmodning. Eksempler på netværksaktivitet kan være iTunes-deling, fotodeling, printerdeling, arkivdeling og brug af Tilbage til min Mac.*
 • Forbedrede meddelelser fra FaceTime, Beskeder samt andre programmer og tjenester.
 • Bluetooth-aktivitet. Du kan undgå, at Bluetooth-enheder afbryder Mac-computerens vågeblus, ved at vælge Apple-menuen > Systemindstillinger og derefter klikke på Bluetooth. Klik på knappen Avanceret, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet "Tillad Bluetooth-enheder at afbryde computerens vågeblus".

Hvis du har en MacBook Pro (2016 eller nyere modeller) eller en MacBook (Retina, 12", 2017), skal du bemærke, at disse modeller er designet til at starte, når du åbner låget eller tilslutter strømforsyningen.

*Fra og med 1. juli 2019 vil tjenesten Tilbage til min Mac ikke længere være tilgængelig.

Sådan gør du, hvis Mac-computerens vågeblus ikke afbrydes som forventet

Der kan gå et par sekunder, inden vågeblus afbrydes på Mac-computeren. Hvis det ikke ser ud til, at vågeblus afbrydes, skal du undersøge følgende:

 • Skærmens lysstyrke kan være skruet helt ned.
 • Hvis du bruger en ekstern skærm, er denne måske slukket. 
 • Mac-computeren kan være på sikkert vågeblus. Tryk på afbryderknappen for at afbryde sikkert vågeblus.
 • Se efter en indikator for vågeblus (hvis Mac-computeren har en), og undersøg, om computeren er slukket.

Sådan gør du, hvis ovenstående ikke har løst problemet

Disse ekstra fremgangsmåder kan være med til at identificere eller løse problemet: 

 • Nulstil SMC.
 • Nulstiller NVRAM.
 • Fjern alle eksterne enheder undtagen Apple-tastatur, mus og skærm. Hvis det løser problemet, skal du tilslutte de eksterne enheder en ad gangen. Test, hver gang du har tilsluttet en enhed, indtil du finder den enhed, der forstyrrer vågeblus. Se dokumentationen, der fulgte med enheden, eller kontakt producenten for at få flere oplysninger.
 • Start i Sikker funktion for at se, om problemet er relateret til startelementer, log ind-elementer eller kerneudvidelser fra andre producenter end Apple. 
 • Prøv at isolere problemet ved at bruge en anden brugerkonto

Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Apple-support.

FaceTime er ikke tilgængelig i alle lande eller områder.

Udgivelsesdato: