Sådan vælger du en anden startdisk

Hvis du har en anden startdisk med et kompatibelt operativsystem, kan din Mac starte fra den disk i stedet for din aktuelle startdisk.

Din Mac starter som standard fra sin indbyggede harddisk, men en startdisk kan være en hvilken som helst lagringsenhed, der indeholder et operativsystem, som er kompatibelt med din Mac. Hvis du f.eks. installerer macOS på en intern eller ekstern disk, kan din Mac genkende disken som en startdisk. Du kan starte fra den ved at følge fremgangsmåden i denne artikel.

Brug indstillinger for startdisk

Når du bruger indstillinger for startdisk til at vælge en startdisk, starter din Mac op fra denne disk, indtil du vælger en anden.

 1. Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, og klik på Startdisk.
 2. Klik på låsesymbolet, og indtast din administratoradgangskode.
 3. Vælg din startdisk, og genstart herefter din Mac.

Indstillinger for startdisk

Hvis du får vist en besked om, at dine sikkerhedsindstillinger ikke tillader, at denne Mac bruger en ekstern startdisk, skal du kontrollere indstillingen af Ekstern start i Startsikkerhedsværktøj.

Brug Startadministration

Når du bruger Startadministration til at vælge en startdisk, starter din Mac op fra denne disk én gang og vender herefter tilbage til at bruge den disk, der blev valgt under Indstillinger for startdisk.

 1. Tryk på Alternativtasten, og hold den nede, lige efter du har tændt eller genstartet din Mac.
 2. Slip Alternativtasten, når du ser vinduet Startadministration.
  Hvis din Mac er beskyttet med en firmwareadgangskode, kan du slippe tasten, når du bliver bedt om at skrive adgangskoden.
 3. Vælg startdisken, og klik derefter på pilen under dens symbol, eller tryk på Retur. 
  Hvis du holder Ctrl-tasten nede i dette trin, arkiveres dit valg i indstillingerne til Startdisk og bevares, indtil du ændrer det.

Startadministration, der viser tilgængelige startdiske

Hvis din Mac bruger OS X Lion 10.7.3 eller en nyere version, kan du også bruge denne metode til at starte fra din Time Machine-disk til sikkerhedskopier. Startadministration identificerer din Time Machine-sikkerhedskopi som ”EFI Boot.”

Hvis du ikke kan vælge din startdisk eller starte fra den

Undersøg følgende, hvis du ikke kan se din disk i indstillinger til Startdisk eller Startadministration, eller hvis din Mac ikke vil starte fra den.

Kontroller, at der er et gyldigt operativsystem på startdisken

Sørg for, at startdisken bruger en version af macOS, der er kompatibel med din Mac. Du bliver muligvis nødt til at geninstallere macOS på disken.

Kontroller startsikkerhedsindstillingerne

Hvis du bruger en Mac med Apple T2-sikkerhedschippen, skal du kontrollere indstillingerne i Startsikkerhedsværktøj. Disse indstillinger bestemmer, om din Mac kan starte fra en anden disk.

Kontroller, om der er Option ROM-firmware

Hvis du er i Startadministration og ikke kan se din startdisk, skal du trykke på Alternativ-Skift-Kommando-punktum. Hvis det virker, skal du gøre det, hver gang du vil starte fra enheden eller fra en startdisk, der er sluttet til enheden.

Af hensyn til systemets sikkerhed viser Mac-computere med opdateret software ikke enheder med Option ROM-firmware, før du trykker på disse taster i Startadministration for at indlæse firmwaren. På Mac-modeller fra primo 2015 og tidligere kan du slå denne sikkerhedsfunktion fra og automatisk indlæse Option ROM-firmware. Dette fjerner en vigtig beskyttelse imod, at andre personer, der fysisk har adgang til din Mac, potentielt kan opnå uautoriseret adgang til den.

 1. Åbn programmet Terminal, som findes i mappen Hjælpeprogrammer i mappen Programmer. 
 2. Skriv sudo nvram enable-legacy-orom-behavior=1, og tryk derefter på Retur.
  Skriv sudo nvram -d enable-legacy-orom-behavior for at fortryde denne kommando.

Hvis du bruger en firmwareadgangskode på din Mac, er muligheden for at indlæse Option ROM-firmware automatisk eller manuelt slået fra som en ekstra sikkerhedsbeskyttelse. Hvis du vil fjerne denne ekstra beskyttelse, men beholde din firmwareadgangskode, skal du gøre følgende:

 1. Åbn programmet Terminal, som findes i mappen Hjælpeprogrammer i mappen Programmer.
 2. Indtast denne kommando, og tryk på Retur:
  sudo firmwarepasswd -setmode command -allow-oroms
  Skriv sudo firmwarepasswd -setmode command for at fortryde denne kommando.
 3. Indtast administratoradgangskoden til din brugerkonto, og tryk derefter på Retur.
 4. Indtast din firmwareadgangskode, og tryk derefter på Retur.
 5. Genstart din Mac.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: