Om Afbryd vågeblus ved anmodning og Bonjour Sleep Proxy

Når en Mac-computer er sat på vågeblus, kan den fortsætte med delingstjenester, f.eks. deling af iTunes- og iPhoto-biblioteker, printere, arkiver og skærme.

Denne artikel er blevet arkiveret og opdateres ikke længere af Apple.

Hvordan fungerer det?

Hvis du bruger Afbryd vågeblus ved anmodning (på Mac-computeren) og Bonjour Sleep Proxy (på en AirPort-enhed eller Apple TV), kan du reducere strømforbruget og spare penge, samtidig med at du har fuld adgang til alle delingstjenester. Du har også ekstern adgang til delingstjenester via internettet med Tilbage til min Mac.

Afbryd vågeblus ved anmodning fungerer sammen med en Bonjour Sleep Proxy-tjeneste, der kører på en AirPort-base, Time Capsule eller Apple TV (hvis en AirPort-base eller Time Capsule ikke findes på netværket). Bemærk: Apple TV fungerer som en Bonjour Sleep Proxy-tjeneste, selv om enheden er sat på vågeblus.

Alle Mac-computere med delingstjenester på netværket registreres automatisk af en Bonjour Sleep Proxy-tjeneste, når Afbryd vågeblus ved anmodning er slået til under Energibesparelse. Når Mac-computeren er sat på vågeblus, og der kommer en anmodning om at få adgang til en delingstjeneste på computeren, beder en Bonjour Sleep Proxy-tjeneste computeren om at afbryde vågeblus og behandle anmodningen. Når anmodningen er udført, registrerer Bonjour Sleep Proxy Mac-computeren igen, og computeren sættes på vågeblus igen med det definerede tidsinterval under Energibesparelse. Bemærk: Den bedste ydeevne på netværket opnås med højst 20 Mac-computere, der bruger Afbryd vågeblus ved anmodning pr. Bonjour Sleep Proxy-tjeneste.

Noter

 • Når Afbryd vågeblus ved anmodning er slået til (se nedenfor), og Mac-computeren er sat på vågeblus, afbrydes computerens vågeblus af og til kortvarigt, uden at skærmen tændes, for at vedligeholde aktive registreringer af delingstjenester med Bonjour Sleep Proxy. På nogle Mac-computere kan der høres lyde fra det optiske drev, harddisken eller ventilatorerne under disse kortvarige sekvenser. Bemærk: Hvis en Mac-computer på vågeblus fjernes fra netværket, slettes dens registrerede delingstjenester automatisk i Bonjour Sleep Proxy.
 • Bonjour Sleep Proxy kører på en AirPort-base, Time Capsule eller Apple TV (2. generation og nyere) – hvis en AirPort-base eller Time Capsule ikke findes på netværket – med de nyeste softwareopdateringer installeret.
 • På bærbare Mac-computere, hvor Afbryd vågeblus ved anmodning er slået til, fungerer Afbryd vågeblus ved anmodning kun, hvis der er tilsluttet strøm og den indbyggede skærm er åben, eller hvis der er tilsluttet en ekstern skærm.

Eksempler på, hvordan Afbryd vågeblus ved anmodning fungerer

iTunes- og iPhoto-deling

Programmer som iTunes og iPhoto giver dig mulighed for at dele musik, film og billeder med venner og familie på det lokale netværk. Afbryd vågeblus ved anmodning gør det muligt at afbryde computerens vågeblus automatisk, så andre kan se de ting, du vil dele.

Printerdeling

I OS X kan du slutte en printer til en Mac-computer og dele den med andre computere på netværket. Med Afbryd vågeblus ved anmodning kan Mac-computeren sættes på vågeblus, når den er ledig – den afbryder automatisk vågeblus, når den skal håndtere et udskriftsjob.

Tilbage til min Mac

Med Afbryd vågeblus ved anmodning får du ekstern adgang til Mac-computeren via internettet og Tilbage til min Mac, selv om computeren er sat på vågeblus.

Lokal arkivdeling, skærmdeling og andre delingstjenester

Ud over at du kan få Mac-computeren derhjemme til automatisk at afbryde vågeblus, når du opretter ekstern adgang til den ved hjælp af Tilbage til min Mac, giver Afbryd vågeblus ved anmodning den samme mulighed, hvis du vil oprette lokal adgang til Mac-computeren fra dit eget hjemmenetværk, uanset om det drejer sig om arkivdeling, skærmdeling, ekstern log ind via SSH eller andre delingstjenester.

Nøglefunktioner

Automatisk registrering

Hvis "Afbryd vågeblus ved netværksadgang", "Afbryd vågeblus ved Wi-Fi-netværksadgang" eller "Afbryd vågeblus ved Ethernet-netværksadgang" er slået til under Energibesparelse, registrerer OS X automatisk en eventuel Bonjour Sleep Proxy-tjeneste, der kører på en AirPort-base, Time Capsule eller Apple TV. Enhedens delingstjenester registreres af Bonjour Sleep Proxy, inden enheden går på vågeblus.

Fungerer på alle tjenester

Da Afbryd vågeblus efter anmodning anvender Bonjour, kan funktionen håndtere alle tjenester, der er registreret på Bonjour, uanset den underliggende protokol.

Kompatibilitet

Alle Bonjour-kompatible klienter (Mac og Windows) kan registrere Bonjour-registrerede delingstjenester på Mac-computere, der er sat på vågeblus. Klienter, der forsøger at oprette forbindelse til en delingstjeneste, afbryder Mac-computerens vågeblus, så delingstjenesten kan leveres til klienten.

Eksempel: På et hjemmenetværk med en AirPort-base sættes en Mac-computer, der deler en iTunes-spilleliste, på vågeblus. En Mac- eller pc-bruger på hjemmenetværket ser iTunes-spillelisten i iTunes på en anden computer og klikker på listen. Bonjour Sleep Proxy-tjenesten afbryder Mac-computerens vågeblus, og computerens iTunes-spilleliste vises på den anden Mac-computer eller pc, der er klar til at afspille delingsmedier.

Indstilling af Bonjour Sleep Proxy og Afbryd vågeblus ved anmodning

Følg fremgangsmåden nedenfor for at indstille netværket og enhederne til Bonjour Sleep Proxy og Afbryd vågeblus ved anmodning:

Indstilling af Bonjour Sleep Proxy på en AirPort-base, Time Capsule eller Apple TV

Installer de nyeste softwareopdateringer til AirPort-baser med 802.11n (og nyere modeller, bl.a. 802.11ac), Time Capsule eller Apple TV (2. generation og nyere modeller), så enheden kan fungere som Bonjour Sleep Proxy. Når enheden er installeret, er AirPort-basen, Time Capsule eller Apple TV (hvis en AirPort-base eller Time Capsule ikke findes på netværket) tilgængelig som en Bonjour Sleep Proxy-tjeneste for andre enheder på netværket. 

Indstilling af Mac

På Mac-computere, der leveres med Mac OS X v10.6 eller en nyere version, er funktionen Afbryd vågeblus ved anmodning slået til som standard, men på nogle ældre Mac-computere skal funktionen slås til ved at følge fremgangsmåden nedenfor.

Følg denne fremgangsmåde for at slå Afbryd vågeblus ved anmodning til:

 1. Vælg SystemindstillingerApple-menuen.
 2. Vælg Energibesparelse på menuen Oversigt.
 3. Marker afkrydsningsfeltet "Afbryd vågeblus ved netværksadgang". Bemærk: Indstillingen "Afbryd vågeblus ved netværksadgang" kan hedde noget andet afhængigt af mulighederne på din Mac:
 • Afbryd vågeblus ved netværksadgang – din Mac understøtter Afbryd vågeblus ved anmodning både via Ethernet og AirPort.
 • Afbryd vågeblus ved Ethernet-netværksadgang – din Mac understøtter kun Afbryd vågeblus efter anmodning via Ethernet.
 • Afbryd vågeblus ved Wi-Fi-netværksadgang – Din Mac-computer understøtter kun Afbryd vågeblus ved anmodning via AirPort

Indstilling af klienter

Alle Bonjour-klienter kan oprette forbindelse til en Mac-computer, der kører Mac OS X v10.6 eller en nyere version, og få den til at afbryde vågeblus ved anmodning. Til Microsoft Windows anbefales det at installere Bonjour til Windows.

Trådløs afbrydelse af vågeblus ved anmodning

Du kan kontrollere, om Mac-computeren understøtter trådløs afbrydelse af vågeblus ved anmodning, ved at følge denne fremgangsmåde:

 1. Åbn Oplysninger om system.
  • Klik på Apple-menuen, mens du holder Alternativtasten nede, og vælg Oplysninger om system…
 2. Klik på Wi-Fi i afsnittet Netværk.

Hvis der står "Afbryd vågeblus ved trådløs: Understøttet", understøtter din Mac-computer Afbryd vågeblus ved anmodning, når den er sluttet til et trådløst netværk og automatisk er registreret på vågeblus-proxyserveren. Hvis der ikke står "Afbryd vågeblus ved trådløs: Understøttet", kan Mac-computeren bruge Afbryd vågeblus ved anmodning, hvis den er sluttet til netværket med et Ethernet-kabel.

Det trådløse netværk, du bruger sammen med Afbryd vågeblus efter anmodning, skal være det første trådløse netværk på listen over foretrukne netværk. Prioriteringen af trådløse netværk kan indstilles i ruden Netværk under Systemindstillinger ved hjælp af følgende fremgangsmåde:

 1. Vælg Systemindstillinger... på menuen Apple.
 2. Vælg Netværk i menuen Oversigt.
 3. Vælg Wi-Fi på listen over netværksgrænseflader.
 4. Hvis hængelåssymbolet i nederste venstre hjørne er låst, skal du klikke på det. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste administratornavn og adgangskode for at åbne låsen.
 5. Klik på knappen Avanceret....
 6. På listen Foretrukne netværk under fanen Wi-Fi skal du klikke på navnet på det netværk, der bruger Afbryd vågeblus ved anmodning, og trække det til toppen af listen.
 7. Klik på OK for at gemme indstillingerne.
 8. Klik på Anvend, og klik derefter på Systemindstillinger.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: