Sådan bruger du emojis, accenter og symboler på din Mac

macOS indeholder funktioner, der gør det nemt at finde og skrive specialtegn som emojis og valutasymboler.

Sådan skriver du emojis og andre symboler

Du kan bruge Tegnfremviser til at indsætte smileys, dingbat-tegn og andre symboler, mens du skriver.

  1. Klik på det sted i dokumentet eller beskeden, hvor du vil placere tegnet.
  2. Tryk Kontrol-Kommando-mellemrumstast. Tegnfremviser vises i et pop op-vindue:
    Emojimenu
  3. Brug søgefeltet øverst i vinduet, eller klik på  for at udvide vinduet og afsløre flere tegn:
    Tegnfremviser
  4. Når du har fundet et tegn, som du vil bruge, skal du klikke eller dobbeltklikke på det for at indsætte det i teksten.

I appen Beskeder kan du også se lokalmenuen Tegnfremviser, når du klikker på emojiknappen i nederste højre hjørne. I macOS Sierra og nyere har emojis, du sender i Beskeder, samme størrelse som den tekst, de er en del af. Hvis du kun sender nogle få emojis uden anden tekst, forstørres de tre gange.

Sådan skriver du accenttegn

Du kan indtaste et accenttegn eller en alternativ version af et tegn ved at trykke på og holde en tast nede, indtil tastens alternative tegn vises. 

Hvis du vil vælge et af de viste alternative tegn, skal du indtaste det tal, der vises under tegnet. Du kan også klikke på tegnet. Hvis du alligevel ikke vil indtaste et tegn med accent, efter at du har holdt en tast nede, skal du indtaste et andet tegn eller trykke på Esc-tasten.

Hvis der ikke er andre tegn tilgængelige for den tast, du holder nede, vises accentmenuen ikke. Menuen vises heller ikke, når skyderen Tast repeterer er indstillet til Fra i vinduet Tastatur under Systemindstillinger.

Sådan gentages et tegn

Nogle taster gentages, når du trykker på og holder dem nede, afhængigt af placeringen. Tryk på og hold mellemrumstasten eller symboltaster (f.eks. bindestreger eller lighedstegn) nede for at få de pågældende tegn gentaget i de fleste apps. I programmer, hvor der ikke bruges tegn med accent (f.eks. Lommeregner, Grapher og Terminal), gentages bogstavs- og taltaster også, når du trykker på og holder dem nede.

Hvis et tegn ikke gentages, skal du åbne vinduet Tastatur under Systemindstillinger og kontrollere, om skyderen Tast repeterer er indstillet til Fra. Hvis en tast ikke er beregnet til at blive gentaget i en app, kan du kopiere tegnet til Udklipsholder. Hold derefter Kommando-V nede, hvis du vil indsætte tegnet eller ordet flere gange.

Udgivelsesdato: