Sådan bruger du emojis, accenter og symboler på din Mac

macOS indeholder funktioner, der gør det nemt at finde og skrive specialtegn som emojis og valutasymboler.

Sådan skriver du emojis og andre symboler

 1. Klik på det sted i dokumentet eller beskeden, hvor du vil placere tegnet.
 2. Tryk Kontrol-Kommando-mellemrumstast. Tegnfremviser vises i et pop op-vindue:
  Emojimenu
 3. Brug søgefeltet øverst i vinduet, klik på en kategori nederst i vinduet, eller klik på knappen Tilpasset oversigt øverst til højre for at udvide vinduet og få vist flere tegn.
 4. Når du har fundet et tegn, som du vil bruge, skal du klikke eller dobbeltklikke på det for at indsætte det i teksten.

I programmerne Beskeder og Mail kan du også se lokalmenuen Tegnfremviser, når du klikker på knappen Emoji.

Sådan skriver du accenttegn

Tryk på en tast, og hold den nede, indtil dens alternative tegn vises, og klik derefter på – eller indtast nummeret på – det tegn, som du vil bruge.

Hvis der ikke er andre tegn tilgængelige for den tast, du holder nede, vises accentmenuen ikke.

Hvis du alligevel ikke vil indtaste et tegn med accent, efter at du har holdt en tast nede, skal du trykke på Esc-tasten.

Sådan gentages et tegn

Nogle taster gentages, når du trykker på og holder dem nede, afhængigt af placeringen. Tryk på og hold mellemrumstasten eller symboltaster (f.eks. bindestreger eller lighedstegn) nede for at få de pågældende tegn gentaget i de fleste programmer. I programmer, hvor der ikke bruges tegn med accent (f.eks. Lommeregner, Grapher og Terminal), gentages bogstavs- og taltaster også, når du trykker på og holder dem nede.

Hvis et tegn ikke gentages, skal du kontrollere dine indstillinger for Tast repeterer:

 1. Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger.
 2. Klik på Tastatur.
 3. Sørg for, at skyderen Tast repeterer ikke er indstillet til Fra.

Hvis en tast ikke er designet til at blive gentaget i det program, som du bruger, skal du følge disse trin:

 1. Vælg det tegn, som du vil kopiere.
 2. Tryk på Kommando-C for at kopiere tegnet til udklipsholderen. 
 3. Hold Kommando-V nede for at indsætte tegnet gentagne gange.
Udgivelsesdato: