macOS High Sierra

การควบคุมการใช้จ่ายของสมาชิกครอบครัวที่อายุน้อย

ในฐานะผู้จัดการครอบครัว คุณสามารถระบุให้สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุน้อยต้องขออนุญาตเมื่อใช้บัตรเครดิตที่แชร์เพื่อซื้อสินค้าหรือดาวน์โหลดฟรีจาก iTunes Store, App Store และ iBooks Store ได้คุณสามารถให้อนุมัติคำขอเหล่านี้ได้โดยใช้อุปกรณ์ iOS (iOS 8 ขึ้นไป) หรือ Mac (OS X v10.10 ขึ้นไป) ของตัวคุณเองคุณสามารถกำหนดให้สมาชิกครอบครัวคนอื่นที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อที่พวกเขาจะสามารถอนุมัติคำขอเหล่านี้โดยใช้อุปกรณ์ของตนเอง

เปิดหรือปิดขออนุญาตซื้อ

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud

  เปิด การตั้งค่า iCloud สำหรับฉัน

 2. คลิก จัดการครอบครัว เลือกสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุน้อยทางด้านซ้าย จากนั้นเลือก ขออนุญาตซื้อ ที่อยู่ทางขวา

  หมายเหตุ: การจำกัดอายุสำหรับ ขอซื้อ จะแตกต่างกันตามพื้นที่ในสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการครอบครัวสามารถเปิดใช้งาน ขอซื้อ สำหรับสมาชิกครอบครัวที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และ13 ปี ได้ ซึ่งจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

ขออนุญาตซื้อ จะไม่มีให้ใช้สำหรับผู้ใหญ่ในการหยุดชำระเงินสำหรับสินค้าที่ซื้อของผู้ใหญ่ ให้เอาบุคคลนั้นออกจากการการแชร์กันในครอบครัวสำหรับคำแนะนำ ให้ดู จัดการครอบครัวที่คุณจัดระเบียบ

ให้ผู้ใหญ่คนอื่นอนุมัติคำขออนุญาตซื้อ

ผู้จัดการครอบครัวสามารถกำหนดให้สมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลสามารถอนุมัติคำขออนุญาตซื้อผู้ปกครองและผู้ดูแลทุกคนในครอบครัวจะได้รับการแจ้ง เมื่อสมาชิกครอบครัวที่เป็นเด็กเปิดขออนุญาตซื้อข้างต้น และซื้อสินค้าโดยใช้บัตรเครดิตที่แชร์กันในครอบครัว

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud

  เปิด การตั้งค่า iCloud สำหรับฉัน

 2. คลิก จัดการครอบครัว เลือกสมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่ทางด้านซ้าย จากนั้นเลือกผู้ปกครอง/ผู้ดูแลทางขวา

อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอซื้อ

หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลในกลุ่มครอบครัวของคุณ คุณสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอการซื้อของเด็กในครอบครัวของคุณได้

 • เมื่อคุณได้รับการแจ้งขอซื้อตรงมุมขวาบนสุดในหน้าจอของคุณ ให้คลิกปุ่มรายละเอียดของการแจ้งเตือน จากนั้นคลิก อนุมัติหรือปฏิเสธ ที่ด้านบนสุดของหน้าต่างการแสดงตัวอย่าง iTunes ที่ปรากฏขึ้นมาหรือคุณสามารถตอบกลับภายหลังได้ โดยคลิก ไม่ใช่ขณะนี้ ในการแจ้ง

 • ในการตอบกลับคำขอซื้อที่เคยเลื่อนไป ให้คลิกไอคอนศูนย์การแจ้ง ใน แถบเมนู คลิก การแจ้ง จากนั้นคลิกคำขอซื้อในส่วนครอบครัวที่อยู่ในรายการ