macOS High Sierra

การปกป้อง Mac ของคุณจากมัลแวร์

macOS มีหลายคุณสมบัติที่ช่วยปกป้อง Mac และข้อมูลส่วนตัวของคุณจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือมัลแวร์วิธีทั่วไปวิธีหนึ่งในการปล่อยมัลแวร์คือการฝังไว้ในแอพที่ดูไม่เป็นอันตราย

คุณสามารถลดความเสี่ยงนี้ได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์ที่มาจากแหล่งที่ไว้วางใจได้เท่านั้นการตั้งค่าในการตั้งค่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวช่วยให้คุณระบุแหล่งที่มาของซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้งบนเครื่อง Mac ของคุณได้

  1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว จากนั้นคลิก ทั่วไป

    เปิดบานหน้าต่างทั่วไปให้ฉัน

  2. คลิกไอคอนแม่กุญแจ เพื่อปลดล็อคไอคอน จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

  3. เลือกแหล่งข้อมูลของซอฟต์แวร์ที่คุณจะอนุญาตให้ติดตั้งได้:

    • App Store: อนุญาตแอพจาก Mac App Store เท่านั้นนี่คือการตั้งค่าที่ปลอดภัยมากที่สุดนักพัฒนาแอพใน Mac App Store ทุกคนได้รับการยืนยันโดย Apple และมีการตรวจสอบแอพแต่ละแอพก่อนที่จะมีการยอมรับ macOS จะตรวจสอบแอพก่อนที่จะเปิดในครั้งแรก เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ดัดแปลงแอพตั้งแต่ผู้พัฒนาปล่อยออกมาถ้ามีปัญหาใดๆ ก็ตามกับแอพ Apple จะลบแอพออกจาก Mac App Store

    • App Store และนักพัฒนาที่ได้รับการยืนยัน: อนุญาตแอพจาก Mac App Store และแอพจากผู้พัฒนาที่มีการยืนยันแม้ว่าแอพจากภายนอก Mac App Store จะไม่มีการตรวจสอบ แต่ผู้พัฒนาที่มีการยืนยันจะมีการลงทะเบียนกับ Appleหากเกิดปัญหาขึ้นกับแอพ Apple สามารถถอนการอนุญาตแอพคืนได้ macOS จะตรวจสอบแอพก่อนที่จะเปิดในครั้งแรก เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ดัดแปลงแอพตั้งแต่ผู้พัฒนาปล่อยออกมา

นอกจากแอพแล้ว ไฟล์ประเภทอื่นๆ ก็อาจไม่ปลอดภัยสคริปต์ บันทึกถาวรเว็บ และบันทึกถาวร Java มีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายต่อระบบของคุณแม้จะเป็นความจริงที่ไม่ใช่ไฟล์ลักษณะนี้ทั้งหมดที่ไม่ปลอดภัย แต่คุณควรจะเพิ่มความระมัดระวังเมื่อเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดใดๆ ในลักษณะนี้การเตือนจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามเปิดไฟล์เหล่านี้เป็นครั้งแรกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปิดแอพโดยฝืนการตั้งค่าความปลอดภัย

ดูเพิ่มเติมมัลแวร์คืออะไร