macOS High Sierra

การใช้ ค้นหา Mac ของฉัน

หากคุณวาง Mac ของคุณไว้ผิดที่ ค้นหา Mac ของฉันจะช่วยให้คุณระบุตำแหน่งและปกป้องอุปกรณ์นั้นได้ก่อนที่ Mac ของคุณจะสูญหาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าค้นหา Mac ของฉันแล้วและทราบวิธีระบุตำแหน่งและปกป้อง Mac ของคุณโดยใช้ค้นหา iPhone ของฉันใน iCloud.com หรืออุปกรณ์ iOS

ตราบใดที่ Mac ที่หายของคุณไม่ได้พักเครื่องและยังเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi หรือต่อเชื่อมกับฮอตสปอตส่วนบุคคลอยู่ คุณจะสามารถระบุตำแหน่ง Mac นั้นได้ในแผนที่หากเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตผ่านอีเธอร์เน็ต Wi-Fi หรือฮอตสปอตส่วนบุคคล คุณจะสามารถสั่งให้เครื่องส่งเสียงดัง ล็อคเครื่อง หรือลบข้อมูลทั้งหมดในเครื่องได้

แผนที่ในค้นหา iPhone ของฉันใน iCloud.com ที่กำลังแสดงตำแหน่งที่ตั้งของ Mac

การตั้งค่าค้นหา Mac ของฉัน

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud

  เปิด การตั้งค่า iCloud สำหรับฉัน

  หากคุณถูกถามให้ลงชื่อเข้า ป้อน Apple ID ของคุณ หรือหากคุณยังไม่มี Apple ID ให้คลิก สร้าง Apple ID ใหม่ จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอน

 2. เลือก ค้นหา Mac ของฉันถ้าระบบถามว่าจะอนุญาตให้ค้นหา Mac ของฉันใช้ตำแหน่งที่ตั้งของ Mac ของคุณหรือไม่ ให้คลิกอนุญาต

 3. หากปุ่มรายละเอียดปรากฏถัดจาก ค้นหา Mac ของฉัน ให้คลิกปุ่มนั้น คลิก เปิดความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว จากนั้นคลิก เปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

  ปุ่มรายละเอียดทางด้านขวาของ ค้นหา Mac ของฉัน

  ปุ่มรายละเอียดจะปรากฏขึ้นหากบริการหาตำแหน่งที่ตั้งปิดอยู่ในการตั้งค่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

  ถ้า เปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้งนั้นจางลงในการตั้งค่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว คลิกไอคอนแม่กุญแจ จากนั้นพิมพ์ชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

 4. สำหรับความปลอดภัยที่เพิ่มเข้าไป ตรวจสอบทำให้แน่ใจว่าบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดมีรหัสผ่านที่ปลอดภัยและได้ปิดการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติในการตั้งค่าผู้ใช้และกลุ่มสำหรับคำแนะนำ โปรดดู การเปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบ และ หากคุณมองไม่เห็นหน้าต่างเข้าสู่ระบบเมื่อคุณเปิด Mac.ในการเปิดการตั้งค่าผู้ใช้และกลุ่ม เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้น คลิก ผู้ใช้และกลุ่ม

  เปิดการตั้งค่าผู้ใช้และกลุ่มให้ฉัน

ระบุตำแหน่งและปกป้อง Mac ที่สูญหายของคุณ

เมื่อคุณต้องการระบุตำแหน่งและปกป้อง Mac ที่สูญหายของคุณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:

 • บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น: ไปที่ icloud.com/find เพื่อใช้ค้นหา iPhone ของฉันใน iCloud.comใช้เว็บเบราว์เซอร์ Mac หรือ Windows ที่ตรงตามความต้องการของระบบ iCloud

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูภาพรวมค้นหา iPhone ของฉันในวิธีใช้ iCloud

 • บนอุปกรณ์ iOS: ใช้แอพค้นหา iPhone ของฉัน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้แตะวิธีใช้ในแอพค้นหา iPhone ของฉัน

ด้วยแอพค้นหา iPhone ของฉันหรือใน iCloud.com หรืออุปกรณ์ iOS คุณจะสามารถปฏิบัติสิ่งต่อไปนี้ได้:

 • ระบุตำแหน่ง Mac ของคุณในแผนที่: ดูตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณของ Mac ของคุณเมื่อ Mac ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi

 • ส่งเสียงใน Mac ของคุณ: หากคุณคิดว่า Mac ที่คุณทำหายอยู่บริเวณนั้น คุณก็สามารถสั่งให้ Mac ส่งเสียงเพื่อช่วยให้คุณหาพบได้

 • ล็อค Mac ของคุณ: หากคุณไม่สามารถระบุตำแหน่ง Mac ของคุณได้ คุณก็สามารถล็อคโดยใช้รหัสได้เพื่อไม่ให้คนอื่นสามารถใช้ได้

 • ลบ Mac ของคุณ: ลบเนื้อหาทั้งหมดของ Mac ของคุณแบบระยะไกล และล็อคด้วยรหัสผ่านเพื่อไม่ให้คนอื่นสามารถใช้ได้

  ก่อนที่คุณจะลบ Mac ของคุณ ให้ลองระบุตำแหน่งในแผนที่แล้วสั่งให้ส่งเสียงหลังจากที่คุณลบแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้ค้นหา iPhone ของฉันเพื่อทำเช่นนั้นได้อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดูตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ครั้งล่าสุดได้

หาก Mac ของคุณปิดหรือออฟไลน์อยู่เมื่อคุณลองปฏิบัติสิ่งใดๆ ด้านบน การกระทำนั้นจะดำเนินการในครั้งต่อไปที่ Mac ของคุณออนไลน์

หมายเหตุ: บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตใดๆ ที่ตั้งค่าให้ใช้ได้ใน Apple Pay ใน Mac ของคุณจะถูกระงับการใช้งานใน Mac ของคุณหากคุณล็อคไว้ หรือเอาออกจาก Mac ของคุณหากคุณลบไปแล้ว ถึงแม้ว่า Mac ของคุณจะออฟไลน์อยู่ก็ตามApple Pay จะยังถูกปิดใช้งานอีกด้วยใน Mac ในทุกกรณีคุณสามารถใช้บัตรที่ถูกระงับไปใน Mac ของคุณต่อได้หลังจากที่คุณปลดล็อค Mac ของคุณแล้วลงชื่อเข้าไปยัง iCloud อีกครั้ง