macOS High Sierra

ดูหน้าต่างและ Spaces ที่เปิดอยู่ใน Mission Control

Mission Control จะแสดงหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมดบนเดสก์ท็อป โดยจัดเรียงเป็นเลเยอร์เดียวเพื่อให้มองหาหน้าต่างที่คุณต้องการได้ง่ายแอพที่อยู่ในมุมมองเต็มหน้าจอหรือมุมมองแบบแบ่ง และ Space เดสก์ท็อปที่คุณสร้าง จะแสดงเป็นรูปย่อในแถบ Spaces ที่ขอบด้านบนของหน้าจอ

เปิดหน้าต่างหลายบานใน Mission Control โดยใช้แถบ Space ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

เคล็ดลับ: หากต้องการใช้แอพสองแอพในมุมมองแบบแบ่งอย่างรวดเร็ว ให้ลากหน้าต่างจาก Mission Control ไปบนรูปย่อของแอพในมุมมองเต็มหน้าจอในแถบ Spaces แล้วคลิกที่รูปย่อ

การเข้าสู่หรือออกจาก Mission Control

  • จากแทร็คแพด:หากต้องการเข้าสู่ Mission Control ให้ใช้สามนิ้วปัดขึ้นหากต้องการออกจาก Mission Control ให้ปัดลงคุณสามารถปิดใช้งานหรือเปลี่ยนลักษณะท่าทางได้ใน การตั้งค่าแทร็คแพด

  • จากแป้นพิมพ์:หากต้องการเข้าหรือออก ให้กดปุ่ม Mission Control (หรือใช้Control Strip) หรือกด Control-ลูกศรขึ้นคุณสามารถเปลี่ยนปุ่มลัดแป้นพิมพ์ได้ใน การตั้งค่า Mission Control

การแสดงหรือเอาหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมดออก

  • แสดงหน้าต่างทั้งหมดที่เปิดอยู่ของแอพปัจจุบัน:กดปุ่ม Control-ลูกศรลงหากแอพ Exposé ถูกเลือกในการตั้งค่าแทร็คแพด คุณสามารถปัดลงด้วยนิ้วสามนิ้วหากต้องการกลับสู่เดสก์ท็อป ให้กดปุ่มเหล่านี้อีกครั้งหรือปัดลง

  • แสดงหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมดโดยจัดกลุ่มตามแอพ:เลือก “จัดกลุ่มหน้าต่างตามแอพพลิเคชั่น” ในการตั้งค่า Mission Control แล้วเข้าสู่ Mission Control

  • เลื่อนหน้าต่างที่เปิดอยู่ลงในเลเยอร์เดียวบนเดสก์ท็อป:กด Command-Mission Control ในการย้ายหน้าต่างกลับไป ให้กดปุ่มอีกครั้ง

  • ย้ายหน้าต่างที่เปิดอยู่ไปด้านข้าง: แยกนิ้วโป้งและนิ้วสามนิ้วออกจากกันบนแทร็คแพด ในการเลื่อนหน้าต่างกลับไป ให้หนีบนิ้วโป้งและนิ้วทั้งหมดเข้าด้วยกันบนแทร็คแพด

คุณสามารถเปลี่ยนปุ่มลัดแป้นพิมพ์ได้ใน การตั้งค่า Mission Control และสามารถปิดใช้งานหรือเปลี่ยนลักษณะท่าทางของแทร็คแพดได้ใน การตั้งค่าแทร็คแพด

การคัดลอกหรือย้ายรายการต่างๆ โดยใช้ Mission Control

หากคุณเปิดหลายแอพหรือหลายหน้าต่างอยู่และต้องการคัดลอกหรือย้ายรายการระหว่างหน้าต่างหรือแอพเหล่านั้นหรือไปที่เดสก์ท็อป Mission Control สามารถช่วยให้ทำได้ง่ายขึ้น

  • คัดลอกข้อความหรือรูปภาพระหว่างหน้าต่าง:หลังจากที่คุณคัดลอกรายการแล้ว ให้เข้าสู่ Mission Control เพื่อแสดงหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมด แล้วคลิกหน้าต่างหนึ่งเพื่อไปที่หน้าต่างนั้น จากนั้นจึงวางรายการที่คัดลอก

  • คัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปที่เดสก์ท็อป:หลังจากที่คุณคัดลอกรายการแล้ว ให้กด Command-Mission Control เพื่อย้ายหน้าต่างทั้งหมดไปข้างๆ และแสดงเดสก์ท็อป แล้ววางรายการที่คัดลอกนั้นกดปุ่มเหล่านั้นอีกครั้งเพื่อเลื่อนหน้าต่างกลับที่เดิม

  • ย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปที่เดสก์ท็อป:เริ่มลากรายการนั้นจากหน้าต่างหนึ่ง แล้วกด Command-Mission Control เพื่อเลื่อนหน้าต่างทั้งหมดไปข้างๆ จากนั้นจึงวางรายการที่คัดลอกกดปุ่มเหล่านั้นอีกครั้งเพื่อเลื่อนหน้าต่างกลับที่เดิม

คุณสามารถตั้งตัวเลือกและปุ่มลัดสำหรับใช้ Mission Control ได้ในการตั้งค่า Mission Controlเลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก Mission Control

เปิดการตั้งค่า Mission Control ให้ฉัน