macOS High Sierra

ใช้เมาส์แบบไร้สายของ Apple

คุณสามารถใช้ Magic Mouse และ Magic Mouse 2 เพื่อโต้ตอบกับ Mac ได้ในลักษณะเดียวกับที่คุณใช้แทร็คแพดของ MacBook, MacBook Pro หรือ MacBook Air

การใช้ท่าทาง คุณสามารถเลื่อนดูรายการและหน้าเว็บที่ยาวโดยใช้นิ้วเดียว ปัดไปซ้ายหรือขวาโดยใช้สองนิ้วเพื่อนำทางหน้าจอ และใช้การซูมหน้าจอเพื่อทำให้ภาพบนหน้าจอใหญ่ขึ้น

คุณยังสามารถใช้ด้านขวาหรือด้ายซ้ายของเมาส์เป็นคลิกรองได้อีกด้วย

คุณต้องเชื่อมต่อเมาส์แบบไร้สายของ Apple เข้ากับ Mac ของคุณก่อนจะใช้งานดู เชื่อมต่อแป้นพิมพ์ เมาส์ หรือแทร็คแพดแบบไร้สายของ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก เมาส์

  เปิดการตั้งค่าเมาส์ให้ฉัน

 2. เลือกตัวเลือกการชี้และคลิก:

  • ทิศทางการเลื่อน: โดยธรรมชาติ: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเคลื่อนย้ายเนื้อหาของหน้าต่างไปในทิศทางเดียวกับนิ้วของคุณ

  • คลิกรอง: เลือกตัวเลือกนี้ จากนั้นเลือก “คลิกทางด้านขวา” หรือ “คลิกทางด้านซ้าย” เพื่อคลิกขวาหรือซ้าย (หรือ Control) ที่รายการบนหน้าจอของคุณ

  • ซูมอัจฉริยะ: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแตะสองครั้งโดยใช้นิ้วเดียวเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก

 3. เลือกท่าทางมากขึ้น

  • ปัดระหว่างหน้า: เลือกตัวเลือกนี้แล้วเลือก “เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาโดยใช้หนึ่งนิ้ว” “ปัดไปทางซ้ายหรือขวาโดยใช้สองนิ้ว” หรือ “ปัดโดยใช้หนึ่งนิ้วหรือสองนิ้ว” เพื่อเลื่อนระหว่างหน้าในเอกสาร

  • ปัดระหว่างแอพเต็มหน้าจอ: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเลื่อนระหว่างแอพแบบเต็มหน้าจอ

  • Mission Control: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแตะสองครั้งโดยใช้สองนิ้วเพื่อเข้าสู่ Mission Control