macOS High Sierra

การเลือกการตั้งค่าการพิมพ์ขั้นสูง

เมื่อคุณพิมพ์เอกสาร ให้คุณใช้กล่องโต้ตอบการพิมพ์ในการตั้งค่าตัวเลือกที่จะกำหนดลักษณะการพิมพ์เอกสารของคุณ

ขณะกล่องโต้ตอบการพิมพ์ปรากฏขึ้น คุณจะเห็นตัวเลือกการพิมพ์พื้นฐาน ตัวอย่างเช่น หน้าใดที่ต้องการพิมพ์ และต้องการให้พิมพ์สองด้านหรือไม่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การพิมพ์เอกสาร

ในการดูตัวเลือกอื่น ๆ ให้คลิก แสดงรายละเอียดขึ้นอยู่กับแอพที่คุณใช้และเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือก คุณอาจเห็นตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนขนาดกระดาษสำหรับเอกสาร การตั้งค่าขนาดกระดาษเริ่มต้น และอื่น ๆหากคำแนะนำด้านล่างดูแตกต่างออกไปจากสิ่งที่คุณเห็นในแอพของคุณ ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับแอพเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกตัวเลือกจากเมนูป๊อปอัพตัวเลือกการพิมพ์ตัวเลือกการพิมพ์ด้านล่างแถบตัวแยกจะเปลี่ยนแปลงตามตัวเลือกที่คุณเลือก

การเปลี่ยนขนาดกระดาษของเอกสาร

คุณสามารถกำหนดขนาดกระดาษขณะที่คุณพิมพ์ได้

 • เลือก ไฟล์ > พิมพ์หากกล่องโต้ตอบพิมพ์มีเมนูขนาดกระดาษ ให้เลือกขนาด

ในแอพ เช่น Pages หรือ Microsoft Word คุณยังสามารถกำหนดขนาดกระดาษสำหรับเอกสารได้เมื่อคุณพิมพ์ เอกสารจะถูกจัดรูปแบบให้พอดีกับขนาดกระดาษที่คุณที่เลือกไว้แล้วอย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะปรับอัตราส่วนของเอกสารให้พอดีกับกระดาษของเครื่องพิมพ์ของคุณได้ในการตั้งค่าขนาดกระดาษของเอกสาร ให้เลือก ไฟล์ > การตั้งค่าหน้า แล้วเลือกขนาดจากเมนูขนาดกระดาษ

ในแอพส่วนใหญ่ เมนูขนาดกระดาษจะมีตัวเลือกขัดการขนาดแบบกำหนดเองIf you choose this option, see การสร้างขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง.

การตั้งค่าขนาดกระดาษเริ่มต้น

หากโดยปกติแล้ว คุณพิมพ์ลงในกระดาษขนาดใดขนาดหนึ่งอยู่บ่อยๆ คุณจะสามารถตั้งเป็นค่าขนาดกระดาษเริ่มต้นได้เพื่อให้ใช้ค่านี้ทุกครั้งที่คุณพิมพ์(คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดกระดาษในกล่องโต้ตอบการพิมพ์ได้หากคุณต้องการ)

ค่าขนาดเริ่มต้นจะยังใช้เป็นขนาดหน้าอีกด้วยเมื่อใดก็ตามที่คุณสร้างเอกสารใหม่ในแอพ เช่น Pagesการเปลี่ยนขนาดเริ่มต้นจะส่งผลกับเอกสารใหม่เท่านั้น ไม่ส่งผลกับเอกสารที่คุณเคยสร้างไว้ก่อนหน้า

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน

  เปิดการตั้งค่าการพิมพ์และการสแกนให้ฉัน

 2. คลิกเมนูป๊อปอัพ “ขนาดกระดาษเริ่มต้น” จากนั้นเลือกขนาดกระดาษ

ป้อนกระดาษด้วยตัวเองเมื่อคุณพิมพ์

คุณสามารถเลือกป้อนกระดาษด้วยตัวเองเมื่อคุณพิมพ์ แทนการใช้ถาดกระดาษเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ (หากเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับความสามารถนี้)

 1. เลือก ไฟล์ > พิมพ์

 2. หากคุณเห็นปุ่มแสดงรายละเอียด ให้คลิกที่ปุ่มนั้น

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพตัวเลือกการพิมพ์ (ภายในแถบตัวแยก) จากนั้นเลือก การป้อนกระดาษ

 4. คลิกปุ่มหน้าทั้งหมดจาก จากนั้นเลือกป้อนกระดาษด้วยตัวเอง จากเมนูป๊อปอัพ

คุณอาจต้องระบุคุณสมบัตินี้ ขณะคุณตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วตัวเลือกจะแสดงขึ้น

การพิมพ์เอกสารกลับหัว

หากคุณพยายามพิมพ์เอกสารลงบนวัสดุที่คุณไม่สามารถใส่ลงในเครื่องพิมพ์ในทิศทางที่คุณต้องการได้ คุณสามารถใส่วัสดุนั้นในทิศทางตรงกันข้าม และจากนั้นเลือกพิมพ์เอกสารของคุณให้กลับหัวได้ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้วิธีนี้เพื่อพิมพ์ซองจดหมายที่ขนาดไม่พอดีกับถาดเครื่องพิมพ์ได้ หรือสามารถพิมพ์เอกสารลงในกระดาษที่มีรูปร่างต่างจากมาตรฐานได้

 1. เลือก ไฟล์ > พิมพ์

 2. หากคุณเห็นปุ่มแสดงรายละเอียด ให้คลิกที่ปุ่มนั้น

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพตัวเลือกการพิมพ์ (ภายในแถบตัวแยก) แล้วเลือกเค้าโครง

 4. เลือก “การจัดวางหน้าแบบกลับด้าน”

พิมพ์หน้าในลำดับย้อนหลัง

เมื่อคุณพิมพ์เอกสาร คุณสามารถเลือกให้เครื่องพิมพ์จากหน้าสุดท้ายไปยังหน้าแรกได้

 1. เลือก ไฟล์ > พิมพ์

 2. หากคุณเห็นปุ่มแสดงรายละเอียด ให้คลิกที่ปุ่มนั้น

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพตัวเลือกการพิมพ์ (ภายในแถบตัวแยก) แล้วเลือกการจัดการกระดาษ

 4. คลิกเมนูป๊อปอัพลำดับหน้า จากนั้นเลือก กลับด้าน

 5. คลิก พิมพ์

การลดหรือขยายเอกสารที่พิมพ์

คุณสามารถกำหนดเปอร์เซ็นต์ของขนาดดั้งเดิมของเอกสาร เพื่อลดหรือขยายขนาดเอกสารที่พิมพ์

 1. ให้ทำตามวิธีดังต่อไปนี้:

  • เลือก ไฟล์ > การตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกเมนูป๊อปอัพการตั้งค่าแล้วเลือกคุณลักษณะหน้า คลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบของแล้วเลือกเครื่องพิมพ์ใดๆขั้นตอนนี้จะตั้งค่าการปรับขนาดของเอกสาร สำหรับเอกสารทั้งหมดที่คุณพิมพ์จากแอพนี้

  • หากการตั้งค่าหน้ากระดาษใช้งานไม่ได้ ให้เลือก ไฟล์ > พิมพ์ถ้าคุณเห็นปุ่ม แสดงรายละเอียด ให้คลิกที่ปุ่มนั้นเพื่อแสดงตัวเลือกที่ใช้งานได้ทั้งหมด

 2. พิมพ์ค่าเปอร์เซ็นต์ในกล่องสเกล

  • หากคุณต้องการให้เอกสารพิมพ์ออกมาใหญ่กว่าขนาดจริง ให้ป้อนค่าที่มากกว่า 100

  • หากคุณต้องการให้เอกสารพิมพ์ออกมาเล็กกว่าขนาดจริง ให้ป้อนค่าที่น้อยกว่า 100

หากคุณปรับขนาดหน้าเอกสาร คุณควรดูตัวอย่างเอกสารก่อนสั่งพิมพ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การพิมพ์เอกสาร

การปรับขนาดเอกสารให้พอดีกับกระดาษของเครื่องพิมพ์ของคุณ

คุณสามารถปรับขนาดเอกสารให้พอดีกับกระดาษในเครื่องพิมพ์ของคุณตัวอย่างเช่น หากคุณมีเอกสารขนาด A4 คุณสามารถปรับขนาดให้พอดีกับกระดาษขนาดกว้าง 8.5 นิ้ว ยาว 11 นิ้วได้

 1. เลือก ไฟล์ > พิมพ์

 2. หากคุณเห็นปุ่มแสดงรายละเอียด ให้คลิกที่ปุ่มนั้น

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพตัวเลือกการพิมพ์ (ภายในแถบตัวแยก) แล้วเลือกการจัดการกระดาษ

 4. เลือก “ปรับขนาดให้พอดีกับขนาดกระดาษ” คลิกที่เมนูป๊อปอัพขนาดกระดาษปลายทาง จากนั้นเลือกขนาดกระดาษของเครื่องพิมพ์ของคุณ

  หากคุณต้องการปรับอัตราส่วนเอกสารเพียงเพราะเอกสารนั้นมีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับกระดาษของเครื่องพิมพ์ ให้เลือก “ลดขนาดลงเท่านั้น”หากเลือกตัวเลือกนี้อยู่ แต่เอกสารไม่ได้มีขนาดใหญ่กว่ากระดาษที่คุณมี เอกสารนั้นจะถูกพิมพ์ออกมาในขนาดดั้งเดิม

หน้าต่างโต้ตอบการพิมพ์ยังให้คุณสร้างเอกสาร PDF หรือ PostScriptสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การบันทึกเอกสารเป็น PDF และ การบันทึกเอกสารในรูปแบบ PostScript