macOS High Sierra

การกู้คืนบัญชีผู้ใช้ที่ถูกลบ

หากคุณบันทึกโฟลเดอร์เริ่มต้นของผู้ใช้ โฟลเดอร์เริ่มต้น คุณสามารถเรียกคืนผู้ใช้และโฟลเดอร์เริ่มต้นของผู้ใช้ได้

เทคนิคที่คุณใช้จะขึ้นอยู่กับว่าคุณบันทึกโฟลเดอร์เริ่มต้นเป็นภาพดิสก์หรือเป็นโฟลเดอร์ธรรมดา

การเรียกคืนไดเร็กเทอรี่เริ่มต้นจากภาพดิสก์

 1. ใน Finder ให้เปิดโฟลเดอร์ผู้ใช้ที่ลบ โดยเลือก ไป > ไปยังโฟลเดอร์ แล้วป้อน/ผู้ใช้/ผู้ใช้ที่ลบ จากนั้นคลิก ไป

 2. เปิดไฟล์ภาพดิสก์สำหรับโฟลเดอร์เริ่มต้นของผู้ใช้ที่ถูกลบ

  ชื่อไฟล์ภาพดิสก์จะขึ้นต้นด้วยชื่อบัญชีของผู้ใช้และลงท้ายด้วย .dmg

  เนื้อหาของโฟลเดอร์เริ่มต้นจะปรากฏในหน้าต่างใหม่

 3. กดปุ่ม Option ค้างไว้ในขณะที่ลากไอคอนขนาดเล็กในแถบชื่อเรื่องของหน้าต่างใหม่ไปที่โฟลเดอร์ผู้ใช้คลิก รับรองความถูกต้อง จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านผู้ดูแลเพื่อดำเนินการต่อ

  โฟลเดอร์เริ่มต้นของผู้ใช้ที่ถูกลบจะถูกคัดลอกไปที่โฟลเดอร์ ผู้ใช้

  ไอคอนขนาดเล็กในแถบชื่อเรื่องของหน้าต่างภาพดิสก์สำหรับโฟลเดอร์เริ่มต้นของผู้ใช้ที่ถูกลบ
 4. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก ผู้ใช้และกลุ่ม

  เปิดการตั้งค่าผู้ใช้และกลุ่มให้ฉัน

 5. คลิกไอคอนแม่กุญแจ เพื่อปลดล็อกไอคอน จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแล

 6. คลิกปุ่มเพิ่ม ที่อยู่ใต้รายการผู้ใช้

 7. คลิกเมนูป๊อปอัพบัญชีใหม่ จากนั้นเลือกประเภทผู้ใช้

 8. ป้อนชื่อเต็มสำหรับผู้ใช้

  ชื่อบัญชีจะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

 9. หากจำเป็น ให้แก้ไขชื่อบัญชีให้ตรงกันกับชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้นเดิมของผู้ใช้ที่ถูกลบ

 10. ป้อนรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ในในช่องรหัสผ่านและช่องยืนยัน จากนั้นป้อนคำใบ้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้จำรหัสผ่านได้หากต้องการใช้ผู้ช่วยรหัสผ่าน ให้คลิกที่ปุ่มกุญแจ ที่อยู่ถัดจากช่องรหัสผ่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เคล็ดลับสำหรับการสร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัย

 11. คลิก สร้างผู้ใช้

 12. คลิก ใช้โฟลเดอร์ที่มีอยู่

การเรียกคืนโฟลเดอร์เริ่มต้นจากโฟลเดอร์ที่บันทึกไว้

 1. ใน Finder ให้เปิดโฟลเดอร์ผู้ใช้ โดยเลือก ไป > ไปยังโฟลเดอร์ แล้วป้อน/ผู้ใช้ จากนั้นคลิก ไป

  โฟลเดอร์เริ่มต้นของผู้ใช้ที่ถูกลบจะอยู่ในโฟลเดอร์ /ผู้ใช้ และชื่อของโฟลเดอร์นั้นจะเหมือนกับชื่อบัญชีของผู้ใช้ ตามด้วย (ลบแล้ว)

 2. เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้นของผู้ใช้ที่ถูกลบโดยเอา (ลบแล้ว) ออกเพื่อให้ชื่อโฟลเดอร์ตรงกับชื่อบัญชีของผู้ใช้ที่ลบแล้วอย่างไม่ผิดเพี้ยน

  คุณอาจถูกขอให้ป้อนชื่อและรหัสผ่านผู้ดูแลของคุณก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ได้

 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ 12 ของ กู้คืนโฟลเดอร์เริ่มต้นจากภาพดิสก์

หลังจากที่กู้คืนผู้ใช้จากโฟลเดอร์เริ่มต้นที่บันทึกไว้แล้ว คุณยังสามารถทำสิ่งใดก็ได้ต่อไปนี้:

 • ทำให้ผู้ใช้เป็นผู้ดูแลระบบ: เลือก “อนุญาตให้ผู้ใช้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์นี้”

 • จัดการผู้ใช้ด้วยการควบคุมโดยผู้ปกครอง: เลือก “เปิดใช้งานการควบคุมโดยผู้ปกครอง”คลิกเปิดการควบคุมโดยผู้ปกครอง จากนั้นตั้งค่าการจำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง