macOS High Sierra

การขยายตัวชี้เมาส์

หากคุณมีปัญหาในการมองเห็นหรือมองตามตัวชี้เมาส์ในขณะที่เคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนเป็นจุดแทรก กรอบเล็ง หรือรูปร่างอื่นๆ คุณสามารถเพิ่มขนาดของตัวชี้เมาส์ได้

  1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก การช่วยการเข้าถึง

    เปิดการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงให้ฉัน

  2. คลิก จอแสดงผล จากนั้นลากแถบเลื่อนขนาดเคอร์เซอร์ไปทางขวาเพื่อทำให้ใหญ่ขึ้น

เคล็ดลับ: หากต้องการทำให้ตัวชี้ใหญ่ขึ้นเป็นการชั่วคราว ให้เลื่อนนิ้วของคุณไปมาบนแทร็คแพดหรือขยับเมาส์ไปมาอย่างรวดเร็วหากต้องการปิดคุณสมบัตินี้ ให้เลิกเลือก “เขย่าตัวชี้เมาส์เพื่อระบุตำแหน่ง” ในบานหน้าต่างจอแสดงผลของการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง