macOS High Sierra

หาก Dock มีไอคอนที่มีเครื่องหมายคำถาม

หากไอคอนของแอพอยู่ใน Dock และคุณลบแอพนั้นออกจาก Mac ของคุณ ไอคอนนั้นจะยังคงอยู่ใน Dock แต่จะถูกปิดทับด้วยเครื่องหมายคำถาม

  • เอาไอคอนเครื่องหมายคำถามออก:ลากไอคอนออกจาก Dock จนกว่าคุณจะเห็นคำว่าเอาออก

หากต้องการดาวน์โหลดแอพอีกครั้ง ให้ดูที่ การจัดการการซื้อแอพและการสมัครรับ