macOS High Sierra

การตั้งชื่อไฟล์ โฟลเดอร์ และดิสก์ใหม่

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ โฟลเดอร์ และดิสก์ส่วนใหญ่ รวมไปถึงฮาร์ดดิสก์ภายใน (ชื่อว่า Macintosh HD ตามค่าเริ่มต้น)หากคุณเปลี่ยนชื่อฮาร์ดดิสก์ของคุณ ชื่อเดิมของฮาร์ดดิสก์จะยังคงปรากฏบนเครือข่าย

ตั้งชื่อใหม่หนึ่งรายการ

 1. เลือกรายการ ในหน้าต่าง Finder หรือในเดสก์ท็อป จากนั้นกดปุ่ม Returnหรือคลิกลงน้ำหนักที่ชื่อของรายการ

 2. ป้อนชื่อใหม่

  คุณสามารถใช้หมายเลขและสัญลักษณ์ส่วนใหญ่ได้คุณไม่สามารถใส่เครื่องหมายทวิภาค (: ) หรือเริ่่มต้นชื่อด้วยมหัพภาค (.) ได้แอพบางตัวอาจไม่อนุญาตให้คุณใช้เครื่องหมายทับ (/) ในชื่อไฟล์

 3. กด Return

ตั้งชื่อใหม่หลายรายการ

 1. เลือกรายการ ในหน้าต่าง Finder หรือในเดสก์ท็อป จากนั้นกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรายการใดรายการหนึ่ง

 2. ในเมนูปุ่มลัด ให้ตั้งชื่อรายการอีกครั้ง

 3. ในเมนูป๊อปอัพด้านล่าง ตั้งชื่อรายการ Finder อีกครั้ง ให้เลือกแทนที่ข้อความในรายชื่อ เพิ่มข้อความไปยังรายชื่อ หรือเปลี่ยนรูปแบบชื่อ

  • แทนที่ข้อความ: ป้อนข้อความที่คุณต้องการเอาออกในช่องค้นหา จากนั้นป้อนข้อความที่คุณต้องการเพิ่มลงไปในช่อง “แทนที่ด้วย”

  • เพิ่มข้อความ: ป้อนข้อความที่คุณต้องการเพิ่มลงในช่อง จากนั้นเลือกเพื่อเพิ่มข้อความไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังชื่อปัจจุบัน

  • รูปแบบ: เลือกรูปแบบชื่อสำหรับไฟล์ จากนั้นเลือกว่าจะวางดัชนี ตัวนับผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือวันที่ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังชื่อป้อนชื่อลงในช่องรูปแบบที่กำหนดเอง จากนั้นป้อนหมายเลขที่คุณต้องการให้เริ่มต้น

 4. คลิก ตั้งชื่อใหม่

มีบางรายการที่คุณไม่ควรตั้งชื่อใหม่:

 • โฟลเดอร์แอพและรายการใดๆ ที่มาพร้อมกับระบบของคุณ เช่น โฟลเดอร์คลังหากคุณเปลี่ยนชื่อรายการแล้วประสบปัญหา ให้เปลี่ยนชื่อกลับเป็นชื่อเดิมหากไม่สามารถแก้ไขได้ คุณอาจต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่

 • นามสกุลไฟล์ คือ เครื่องหมายมหัพภาคที่ตามด้วยตัวอักษรสองสามตัวหรือที่คุณเห็นด้ายท้ายสุดของชื่อไฟล์บางไฟล์ (ตัวอย่างเช่น jpg)หากคุณเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ คุณอาจไม่สามารถเปิดไฟล์ในแอพที่ใช้สร้างไฟล์นั้นได้อีก

 • โฟลเดอร์เริ่มต้นของคุณคือโฟลเดอร์ที่มีชื่อของคุณ