macOS High Sierra

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ถูกแชร์และเซิร์ฟเวอร์ไฟล์บนเครือข่าย

คุณสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ที่แชร์บนเครือข่ายของคุณได้ ซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์ Mac และ Windows ที่เปิดการแชร์ไฟล์ไว้ และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ AFP, SMB/CIF, NFS และ FTP

หมายเหตุ: ในการเชื่อมต่อ คุณต้องมีชื่อของคอมพิวเตอร์หรือที่อยู่เครือข่ายสำหรับคอมพิวเตอร์ที่แชร์หากคอมพิวเตอร์ที่แชร์เป็น Mac ซึ่งเปิดการแชร์ไฟล์ไว้อยู่ ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะหาข้อมูลนี้ใน Mac ที่แชร์ ให้เปิดการตั้งค่าการแชร์ (เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก การแชร์) แล้วเลือก การแชร์ไฟล์ที่อยู่จะปรากฏอยู่ด้านล่างของ “การแชร์ไฟล์: เปิด” และมีลักษณะเหมือนกับตัวอย่างนี้: smb://17.212.167.33/

เปิดการตั้งค่า การแชร์ ให้ฉัน

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์โดยการเลือกดู

 1. เปิดหน้าต่าง Finder และมองหาชื่อของคอมพิวเตอร์ที่แชร์ในส่วนของแชร์อยู่ของแถบข้าง Finderคุณอาจต้องคลิก ทั้งหมด เพื่อดูคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่แชร์

  หากคอมพิวเตอร์ที่ไม่แชร์ปรากฏขึ้นในส่วนที่แชร์ของแถบด้านข้าง ให้วางตัวชี้บนคำว่า ที่แชร์ แล้วคลิก แสดง

 2. เมื่อคุณระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่แชร์ ให้คลิกสองครั้งที่คอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์นั้น จากนั้นคลิก เชื่อมต่อเป็น

  หากคุณกำลังเชื่อมต่อกับ Mac ที่เปิดการแชร์หน้าจอไว้ และคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม คุณจะสามารถคลิก แชร์หน้าจอ ได้เช่นกัน

 3. เลือกวิธีที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ Mac:

  • ผู้ใช้ทั่วไป: คุณสามารถเชื่อมต่อเป็นผู้ใช้ทั่วไปได้หากคอมพิวเตอร์ที่แชร์อนุญาตการเข้าถึงผู้ใช้ทั่วไป

  • ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน: เชื่อมต่อกับ Mac เครื่องอื่นโดยใช้ชื่อเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านที่ถูกต้องหากเลือก “เฉพาะผู้ใช้เหล่านี้” บน Mac เครื่องอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อเข้าสู่ระบบที่คุณใช้นั้นอยู่ในรายการของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต

  • การใช้ Apple ID: เชื่อมต่อกับ Mac เครื่องอื่นโดยใช้ Apple IDคุณต้องตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าผู้ใช้และกลุ่มด้วย Apple ID นี้ ทั้งใน Mac เครื่องนี้และ Mac เครื่องอื่น

 4. หากจำเป็น ให้ป้อนชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านของคุณ และเลือกโวลุ่มหรือโฟลเดอร์ที่แชร์บนเซิร์ฟเวอร์

  ในบางกรณี คุณต้องมีพื้นที่เครือข่ายหรือเวิร์กกรุ๊ปสำหรับคอมพิวเตอร์ที่แชร์ถ้าคุณไม่มีข้อมูลเหล่านี้ ให้ติดต่อเจ้าของคอมพิวเตอร์นั้นหรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

  เคล็ดลับ: หากต้องการทำให้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นในอนาคต ให้เลือก “จำรหัสผ่านนี้ในพวงกุญแจของฉัน” เพื่อเพิ่มชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณสำหรับคอมพิวเตอร์นั้นในพวงกุญแจของคุณ

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์โดยการป้อนที่อยู่:

 1. ใน Finder เลือก ไป > เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

 2. พิมพ์ที่อยู่เครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ในช่องที่อยู่เซิร์ฟเวอร์

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบที่ถูกต้องของที่อยู่เครือข่าย ให้ดูที่ รูปแบบที่อยู่เครือข่ายสำหรับคอมพิวเตอร์และเวิร์ฟเวอร์ที่แชร์

 3. คลิก เชื่อมต่อ

 4. เลือกวิธีที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ Mac:

  • ผู้ใช้ทั่วไป: คุณสามารถเชื่อมต่อเป็นผู้ใช้ทั่วไปได้หากคอมพิวเตอร์ที่แชร์อนุญาตการเข้าถึงผู้ใช้ทั่วไป

  • ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน: เชื่อมต่อกับ Mac เครื่องอื่นโดยใช้ชื่อเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านที่ถูกต้องหากเลือก “เฉพาะผู้ใช้เหล่านี้” บน Mac เครื่องอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อเข้าสู่ระบบที่คุณใช้นั้นอยู่ในรายการของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต

  • การใช้ Apple ID: เชื่อมต่อกับ Mac เครื่องอื่นโดยใช้ Apple IDคุณต้องตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าผู้ใช้และกลุ่มด้วย Apple ID นี้ ทั้งใน Mac เครื่องนี้และ Mac เครื่องอื่น

 5. หากจำเป็น ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นเลือกโวลุ่มของเซิร์ฟเวอร์หรือโฟลเดอร์ที่แชร์

  ในการทำให้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นในอนาคต ให้เลือก "จำรหัสผ่านนี้ในพวงกุญแจของฉัน" เพื่อเพิ่มชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณสำหรับคอมพิวเตอร์นั้นในพวงกุญแจของคุณ

เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดใหม่อีกครั้ง

นี่เป็นวิธีที่จะทำให้เชื่อมต่อใหม่กับคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์แชร์ที่คุณใช้บ่อย ๆ ได้ง่ายขึ้น:

 • เลือก เมนู Apple > รายการล่าสุด จากนั้นเลือกเซิร์ฟเวอร์จากรายการเซิร์ฟเวอร์ล่าสุด

 • ใน Finder ให้เลือก ไป > เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ เปิดเมนูป๊อปอัพที่ด้านขวาสุดของช่องที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ล่าสุด

 • เพิ่มคอมพิวเตอร์ที่แชร์ พื้นที่เครือข่าย และเวิร์กกรุ๊ป ลงในแถบข้าง Finderเลือกรายการ จากนั้นเลือก ไฟล์ > เพิ่มไปยังแถบข้าง หรือกด Control-Command (⌘)-T

 • เพิ่มคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่แชร์ไปยังรายการโปรดของคุณเลือก ไป > เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ ป้อนที่อยู่เครือข่าย จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่ม

หากคุณไม่สามารถหาตำแหน่งคอมพิวเตอร์ที่แชร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้ แสดงว่าระบบอาจไม่ได้ใช้งาน หรือคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อติดต่อขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือผู้ดูแลระบบเครือข่าย