macOS High Sierra

ตรวจสอบเครื่องพิมพ์หรืองานพิมพ์จาก Dock

ขณะที่กำลังพิมพ์เอกสาร คุณจะสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์ของคุณได้ใน Dockคุณยังสามารถหยุดพัก พิมพ์ต่อ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงงานพิมพ์ได้ตามที่ต้องการอีกด้วย

ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์ของคุณ

ขณะที่คุณพิมพ์ ไอคอนเครื่องพิมพ์ของคุณจะปรากฏใน Dockไอคอนอาจมีป้ายกำกับที่มีสีแสดงถึงสถานะของเครื่องพิมพ์

 • ป้ายกำกับสีแดง: เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์ป้ายกำกับแสดงจำนวนงานพิมพ์ในคิวเครื่องพิมพ์

 • ป้ายกำกับสีเขียวพร้อมสัญลักษณ์หยุดชั่วคราว: เครื่องพิมพ์ถูกพักหยุดหากคุณสั่งพิมพ์ คุณจะถูกถามว่าต้องการกลับไปพิมพ์ต่อหรือต้องการคิวงานพิมพ์นี้ไว้เพื่อพิมพ์ภายหลังหากคุณคิวงานพิมพ์ไว้ เอกสารของคุณจะรออยู่ในคิวจนกว่าคุณกลับไปพิมพ์ต่อคุณอาจต้องการตัวเลือกนี้หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น

 • ป้ายกำกับสีเหลือง: เครื่องพิมพ์นี้เกิดปัญหาซึ่งคุณจำเป็นต้องแก้ไขตัวอย่างเช่น ปัญหาอาจเป็นที่เครื่องพิมพ์มีกระดาษติด หรือหมึก ผงหมึก หรือกระดาษไม่พอคุณอาจต้องกลับไปพิมพ์ต่อหลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานพิมพ์ ให้คลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ใน Dockสำหรับแต่ละงานพิมพ์ แถบความคืบหน้าและข้อความด้านล่างงานพิมพ์นั้นจะแสดงว่าเอกสารกำลังพิมพ์หรือถูกหยุดไว้ชั่วคราวตัวอย่างเช่น “หยุดชั่วคราว” จะปรากฏด้านล่างงานพิมพ์หากการพิมพ์ถูกหยุดไว้ชั่วคราว

การหยุดพัก ดำเนินการต่อ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการพิมพ์

 1. ขณะที่เอกสารของคุณกำลังพิมพ์อยู่ ให้คลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ใน Dock

 2. ในการดูข้อมูลเกี่ยวกับงานพิมพ์ ให้เลือกงาน > ดูอย่างรวดเร็ว งาน > แสดงงานของฉัน หรืองาน > แสดงงานของทุกคนปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • การหยุดพักงานพิมพ์: เลือกงานพิมพ์นั้น จากนั้นคลิกปุ่มหยุดงาน ทางด้านขวา (ทำเครื่องหมายไว้เป็นเส้นสองเส้น)

   ในการหยุดพักงานพิมพ์ทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ ให้คลิก หยุดพัก ในแถบเครื่องมือ

  • พิมพ์งานต่อ: เลือกงานพิมพ์นั้น จากนั้นคลิกปุ่มดำเนินการต่อ ทางด้านขวา (ทำเครื่องหมายไว้ด้วยลูกศรโค้ง)

   ในการพิมพ์งานทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ต่อ ให้คลิกที่ ดำเนินการต่อ ในแถบเครื่องมือ

  • การลบงานพิมพ์: เลือกงานพิมพ์นั้น จากนั้นคลิกปุ่มลบงาน ทางด้านขวา (ทำเครื่องหมายไว้เป็น X)

   คุณไม่สามารถลบงานในเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันของผู้ใช้อื่นได้

  • ข้ามไปยังหน้าเฉพาะขณะกำลังพิมพ์: เลือกงานพิมพ์สำหรับเอกสาร คลิกปุ่มหยุดงาน ทางด้านขวา (ทำเครื่องหมายไว้เป็นเส้นสองเส้น) จากนั้นเลือก งาน > ดำเนินการต่อบนหน้า แล้วป้อนหมายเลขหน้า

  • ย้ายงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์เครื่องอื่น: เปิดหน้าต่างของเครื่องพิมพ์ทั้งสองเครื่อง จากนั้นลากงานพิมพ์จากหน้าต่างของเครื่องพิมพ์ปัจจุบันไปที่หน้าต่างของเครื่องพิมพ์อีกเครื่อง

   ในการเปิดหน้าต่างของเครื่องพิมพ์ ให้เปิดการตั้งค่าเครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน เลือกเครื่องพิมพ์นั้นในรายการทางซ้าย แล้วคลิกเปิดคิวการพิมพ์

   เปิดการตั้งค่าการพิมพ์และการสแกนให้ฉัน

การดูข้อมูลเกี่ยวกับงานพิมพ์ที่เสร็จสมบูรณ์

หลังจากคุณพิมพ์ คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่คุณพิมพ์ได้ เช่นเวลาและวันที่

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน

  เปิดการตั้งค่าการพิมพ์และการสแกนให้ฉัน

 2. เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้ในรายการทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก เปิดคิวพิมพ์

 3. เลือก หน้าต่าง > แสดงงานที่เสร็จแล้ว จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • ดูงานพิมพ์ของคุณ: เลือก งาน > แสดงงานของฉัน

  • ดูงานพิมพ์ที่ส่งเข้ามาจากผู้ใช้รายอื่นในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้: เลือก งาน > แสดงงานของทุกคน