macOS High Sierra

การแชร์สินค้าที่ซื้อกับครอบครัวของคุณ

ในฐานะสมาชิกครอบครัว คุณจะสามารถเข้าถึงสินค้าที่ซื้อที่สมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ แชร์กันและกันได้ทันทีคุณสามารถดาวน์โหลดสินค้าที่พวกเขาซื้อในอุปกรณ์ของคุณเมื่อใดก็ได้คุณสามารถให้สมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ เข้าถึงสินค้าที่ซื้อของคุณได้เช่นเดียวกันคุณสามารถซ่อนสินค้าที่ซื้อแต่ละรายการที่คุณไม่ต้องการแชร์กับสมาชิกครอบครัวคนอื่นได้

ก่อนที่คุณจะสามารถแชร์สินค้าที่ซื้อในครอบครัวได้ คุณจะต้อง เข้าร่วมกลุ่มครอบครัว ก่อน

ดูและดาวน์โหลดสินค้าที่ซื้อแล้วทราซื้อโดยสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ

 1. ไปที่ส่วนสินค้าที่ซื้อแล้วใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store

  • ใน iTunes: เลือก บัญชี > สินค้าที่ซื้อในครอบครัว (หรือ บัญชี > ลงชื่อเข้า)

   เปิด iTunes ให้ฉัน

  • ใน App Store: คลิก สินค้าที่ซื้อแล้ว ในแถบเครื่องมือ

   เปิด App Store ให้ฉัน

  • ใน iBooks: เลือก ร้าน > หน้าร้านเริ่มต้น แล้วคลิก สินค้าที่ซื้อแล้ว ที่อยู่ใต้ลิงก์ด่วนด้านขวา

   เปิด iBooks ให้ฉัน

 2. คลิกที่ชื่อของคุณ (iTunes Store หรือ iBooks Store) หรือคลิก สินค้าที่ซื้อของฉัน (App Store) ถัดจาก สินค้าที่ซื้อแล้ว บริเวณมุมซ้ายบน จากนั้นเลือกสมาชิกครอบครัวเพื่อดูสินค้าที่ซื้อของสมาชิกคนนั้น

 3. ดาวน์โหลดรายการที่คุณต้องการ

เมื่อสมาชิกครอบครัวซื้อสินค้า ระบบจะเรียกเก็บเงินที่บัญชีของผู้จัดการครอบครัวโดยตรงเมื่อซื้อสินค้าแล้ว รายการจะถูกเพิ่มเข้าไปยังบัญชีของสมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้ซื้อ และจะแชร์กับคนอื่น ๆ ในครอบครัวหากผู้จัดการครอบครัวหยุดการแชร์กันในครอบครัว สามชิกแต่ละคนจะยังเก็บรายการที่ตนเลือกซื้อไว้ได้ ถึงแม้ว่ารายการเหล่านั้นจะชำระเงินโดยผู้จัดการครอบครัวก็ตามสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อเพื่ออัพเกรดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ให้ดูการจัดการพื้นที่จัดเก็บ iCloud

การซ่อนสินค้าที่ซื้อจากสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ

คุณสามารถซ่อนสินค้าที่ซื้อจาก iTunes Store, App Store และ iBooks Store แต่ละชิ้น เพื่อให้สินค้าที่ซ่อนไม่สามารถใช้ได้กับสมาชิกครอบครัวคนอื่น

 1. ไปที่ส่วนสินค้าที่ซื้อแล้วใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store

  • ใน iTunes: เลือก บัญชี > สินค้าที่ซื้อในครอบครัว (หรือ บัญชี > ลงชื่อเข้า)

   เปิด iTunes ให้ฉัน

  • ใน App Store: คลิก สินค้าที่ซื้อแล้ว ในแถบเครื่องมือ

   เปิด App Store ให้ฉัน

  • ใน iBooks: เลือก ร้าน > หน้าร้านเริ่มต้น แล้วคลิก สินค้าที่ซื้อแล้ว ที่อยู่ใต้ลิงก์ด่วนด้านขวา

   เปิด iBooks ให้ฉัน

 2. ให้ทำตามวิธีดังต่อไปนี้:

  • ใน iTunes: เลือกประเภทเนื้อหาที่คุณต้องการซ่อน วางตัวชี้ไว้เหรือรายการที่คุณต้องการซ่อน แล้วคลิกปุ่มเอาออก ของรายการนั้น

  • ใน App Store: กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรายการที่คุณต้องการซ่อน จากนั้นเลือกซ่อนสินค้าที่ซื้อจากเมนูลัด

  • ใน iBooks: วางตัวชี้เหนือรายการที่คุณต้องการซ่อน จากนั้นคลิกปุ่มเอาออก

หยุดการซ่อนสินค้าที่ซื้อ

คุณสามารถแสดงสินค้าแต่ละชิ้นที่ซื้อจาก iTunes Store, App Store และ iBooks Store ที่คุณเคยซ่อนไว้ เพื่อให้สินค้าเหล่านี้ใช้ได้กับสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ ของคุณ

 1. ไปที่ส่วนข้อมูลบัญชีของ iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store

  • ใน iTunes: เลือก บัญชี > ดูบัญชีของฉัน (หรือ บัญชี > ลงชื่อเข้า)

   เปิด iTunes ให้ฉัน

  • ใน App Store: เลือก Store > ดูบัญชีของฉันหากคุณไม่เห็นคำสั่งเมนูนั้น ให้เลือกร้าน > ลงชื่อเข้า

   เปิด App Store ให้ฉัน

  • ใน iBooks: เลือก Store > ดู Apple ID ของฉันหากคุณไม่เห็นคำสั่งเมนูนั้น ให้เลือกร้าน > ลงชื่อเข้า

   เปิด iBooks ให้ฉัน

 2. เลื่อนลงมาที่ส่วน iTunes ใน Cloud (iTunes Store หรือ iBooks Store) หรือส่วนรายการที่ซ่อน (App Store) แล้วคลิก จัดการ ที่อยู่ด้านขวาของ สินค้าที่ซ่อน

 3. ให้ทำตามวิธีดังต่อไปนี้:

  • ใน iTunes: เลือกประเภทเนื้อหาที่ซ่อนที่คุณต้องการให้แสดง ระบุตำแหน่งรายการที่คุณต้องการให้แสดง แล้วคลิก เลิกซ่อน ที่อยู่ถัดจากรายการนั้น

  • ใน App Store: ระบุตำแหน่งรายการที่คุณต้องการให้แสดง แล้วคลิก เลิกซ่อน ที่อยู่ถัดจากรายการนั้น

  • ใน iBooks: ระบุตำแหน่งรายการที่คุณต้องการให้แสดง แล้วคลิก เลิกซ่อน ที่อยู่ถัดจากรายการนั้น

หยุดแชร์สินค้าที่คุณซื้อ

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud

  เปิด การตั้งค่า iCloud สำหรับฉัน

 2. คลิก จัดการครอบครัว แล้วคลิกชื่อของคุณทางด้านซ้าย จากนั้นเลิกเลือก “แชร์สินค้าที่ซื้อของฉัน” ทางด้านขวา

แชร์สินค้าที่ซื้อโดยใช้ Apple ID อื่น

คุณสามารถเปลี่ยน Apple ID ที่คุณใช้กับสินค้าที่ซื้อจาก iTunes Store, App Store และ iBooks Store ที่คุณแชร์กับครอบครัวของคุณคุณสามารถเปลี่ยน Apple ID นี้ได้หนึ่งครั้งในทุก ๆ 90 วันครอบครัวของคุณจะสามารถดาวน์โหลดเพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี หนังสือ และแอพที่ซื้อโดยใช้ Apple ID ใหม่ของคุณเท่านั้นรายการที่พวกเขาเคยดาวน์โหลดก่อนหน้านี้อาจจะหยุดทำงานจนกว่าจะมีการซื้อใหม่อีกครั้ง

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud

  เปิด การตั้งค่า iCloud สำหรับฉัน

 2. คลิก จัดการครอบครัว คลิกชื่อของคุณทางด้านซ้าย แล้วคลิก เปลี่ยน ทางด้านขวา จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ

หลังจากที่คุณเปลี่ยน Apple ID ครอบครัวของคุณจะได้รับอีเมลแจ้งการเปลี่ยนแปลงนี้

หมายเหตุ: หากต้องการแชร์สินค้าที่ซื้อ สมาชิกครอบครัวจะต้องใช้ประเทศเดียวกันใน iTunes Storeหากสมาชิกครอบครัวคนใดเปลี่ยนประเทศหรือภูมิภาคของตนใน iTunes Store สมาชิกคนนั้นจะไม่สามารถเข้าถึงสินค้าที่ซื้อของสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ได้ และแอพที่ติดตั้งแล้วซึ่งแชร์โดยสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ อาจไม่ทำงานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความบริการช่วยเหลือของ Apple เปลี่ยนประเทศหรือภูมิภาคใน iTunes Store