macOS High Sierra

แหล่งข้อมูลสำหรับอุปกรณ์ Apple อื่นๆ ของคุณ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ Apple ชิ้นอื่นของคุณ

เคล็ดลับ: คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ Apple สำหรับอุปกรณ์ของคุณได้จาก iBooks Storeเพียงแค่เปิด iBooks แล้วคลิกปุ่ม iBooks Store ในแถบเครื่องมือ จากนั้นในส่วนของลิงก์ด่วนทางด้านขวา ให้คลิกคู่มือผู้ใช้ Apple