macOS High Sierra

เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน แล้วสร้างคำสั่งการป้อนตามคำบอก

เมื่อการป้อนตามคำบอกขั้นสูงเปิดใช้งานอยู่ คุณจะสามารถใช้งานชุดคำสั่งเริ่มต้นของการป้อนตามคำบอก (หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าคำสั่งด้วยเสียง) ได้เมื่อคุณป้อนข้อความตามคำบอกคุณสามารถเปิดใช้งานคำสั่งการป้อนตามคำบอกขั้นสูงได้เพื่อทำงาน เช่น สลับระหว่างแอพต่างๆ นำทางในหน้าต่าง หรือค้นหาโดยใช้ Spotlight และเพื่อสร้างคำสั่งของตัวคุณเองสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คำสั่งการป้อนตามคำบอก ให้ดูที่ การควบคุม Mac และแอพของคุณโดยใช้คำสั่งการป้อนตามคำบอก

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะใช้คำสั่งการป้อนตามคำบอกใดๆ คุณจะต้องเปิดการป้อนตามคำบอก

เปิดใช้งานคำสั่งการป้อนด้วยเสียงขั้นสูง

เมื่อเปิดใช้งานคำสั่งการป้อนด้วยเสียงขั้นสูงอยู่ หน้าต่างผลตอบกลับจะปรากฏตรงมุมขวาล่างของเดสก์ท็อปแทนที่จะตามจุดแทรกไป และจะอยู่ที่นั่นจนกว่าคุณจะย้ายหน้าต่างนั้น

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก การช่วยการเข้าถึง จากนั้นคลิก การป้อนตามคำบอก

  เปิดบานหน้าต่าง การป้อนตามคำบอก ให้ฉัน

 2. คลิกคำสั่งการป้อนตามคำบอก

  คำสั่งจะจัดระเบียบตามหมวดหมู่คำสั่งการเลือก การนำทาง การแก้ไข การจัดรูปแบบ และระบบทั้งหมดสามารถใช้งานได้ตามค่าเริ่มต้น

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “เปิดใช้งานคำสั่งขั้นสูง”

  คำสั่งเกี่ยวกับการนำทางระบบเพิ่มเติมและคำสั่งเกี่ยวกับแอพและเอกสารจะเพิ่มไปยังรายการ

  ในการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่ง ให้เลือกคำสั่งนั้นในรายการ

ปิดใช้งานคำสั่งการป้อนตามคำบอกบางคำสั่ง

หากคุณพบว่ามีการปรับใช้คำสั่งซ้ำกันแทนที่จะเป็นคำสั่งที่คุณคาดไว้ คุณสามารถปิดใช้งานคำสั่งนั้นได้

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก การช่วยการเข้าถึง จากนั้นคลิก การป้อนตามคำบอก

  เปิดบานหน้าต่าง การป้อนตามคำบอก ให้ฉัน

 2. คลิกคำสั่งการป้อนตามคำบอก

 3. ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคำสั่ง

  ในการเปิดใช้งานคำสั่งอีกครั้ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

สร้างคำสั่งป้อนตามคำบอกของตัวคุณเอง

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก การช่วยการเข้าถึง จากนั้นคลิก การป้อนตามคำบอก

  เปิดบานหน้าต่าง การป้อนตามคำบอก ให้ฉัน

 2. คลิกคำสั่งการป้อนตามคำบอก

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “เปิดใช้งานคำสั่งขั้นสูง”

 4. ให้ทำตามวิธีดังต่อไปนี้:

  • คลิกปุ่มเพิ่ม ที่อยู่เหนือกล่องกาเครื่องหมาย “เปิดใช้งานคำสั่งขั้นสูง”

  • พูดว่า “สร้างคำสั่ง” (หากคุณได้เปิดใช้งานวลีคำสำคัญของการป้อนตามคำบอก ให้พูดก่อนสั่ง เช่น “คอมพิวเตอร์ สร้างคำสั่ง”)

  • ในเอกสาร เมนู หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่คุณสามารถเลือกข้อความหรือรายการได้ ให้เลือกข้อความหรือรายการนั้นๆ แล้วพูดว่า “ทำให้สิ่งนี้พูดสั่งได้” (ใช้วลีคำสำคัญของการป้อนตามคำบอก ตามความจำเป็น)ระบบจะแนะนำการกระทำของคำสั่งที่จะดำเนินการ คุณสามารถเลือกการกระทำอื่นได้จากเมนูป๊อปอัพ

 5. ป้อนชื่อคำสั่งของคุณ หรือแก้ไขชื่อที่แสดงอยู่ โดยปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้:

  • ใช้สองคำขึ้นไป และหลีกเลี่ยงชื่อที่มีพยางค์เดียวตัวอย่างเช่น ใช้ “ทำให้ข้อความเล็กลง” แทนคำว่า “เล็กลง”

  • หลีกเลี่ยงชื่อเฉพาะ ชื่อที่มีเสียงคล้ายกับคำอื่น หรือชื่อที่อาจทำให้สับสนกับคำสั่งอื่นๆ

  • ห้ามใช้ชื่อที่ใช้กับคำสั่งอื่นๆ แล้วหากคุณใช้ชื่อเดียวกัน ไอคอนเตือนจะปรากฏขึ้นถัดจากคำสั่งซ้ำในรายการคำสั่ง

 6. โดยแจ้งว่าคำสั่งนั้นถูกใช้กับแอพใดๆ หรือแอพที่ระบุแล้ว

 7. เลือกการกระทำที่คำสั่งนั้นแสดง

  การกระทำบางอย่างต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตัวอย่างเช่น ในการวางข้อความ คุณต้องป้อนข้อความเพื่อวาง เมื่อใดก็ตามที่คุณพูดคำสั่งของคุณ

  ในการเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ Automator ให้เลือก เรียกใช้เวิร์กโฟลว์ แล้วเลือกเวิร์กโฟลว์มาตรฐาน เช่น “การบันทึกหน้าจอรายการใหม่”ในการเรียกใช้งานเวิร์กโฟลว์ที่คุณได้สร้างขึ้น ให้เลือก อื่นๆ

 8. คลิก เสร็จ

  คำสั่งของคุณจะปรากฏในส่วนผู้ใช้ด้านบนสุดของรายการ

คุณสามารถใช้คำสั่งการป้อนตามคำบอกอื่นๆ เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน ตัวพิมพ์ การจัดรูปแบบ และอื่นๆ ที่มีอยู่ใน macOS ได้ แม้ว่าจะไม่ได้เปิดใช้งานการป้อนตามคำบอกขั้นสูงอยู่ก็ตาม