macOS High Sierra

ใช้ Night Shift

ใช้ Night Shift เพื่อปรับสีบนจอแสดงผลของคุณให้ค่อนไปทางโทนอบอุ่นสีหน้าจอโทนอุ่นจะช่วยให้รู้สึกสบายตามากขึ้นเมื่อคุณใช้ Mac ในเวลากลางคืนหรือในสภาพที่แสงน้อยอีกทั้งการจ้องมองแสงสว่างสีฟ้าในช่วงเย็นนั้นสามารถทำให้รู้สึกง่วงนอนได้ยากขึ้น

หมายเหตุ: ในการดูว่า Mac ของคุณรองรับโหมด Night Shift หรือไม่ ให้ดูบทความบริการช่วยเหลือของ Apple เรื่องวิธีใช้ Night Shift บน Mac ของคุณ

ตั้งเวลาให้ Night Shift เปิดโดยอัตโนมัติ

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก จอแสดงผล จากนั้นคลิก Night Shift

  เปิดบานหน้าต่าง Night Shift ให้ฉัน

 2. คลิกเมนูป๊อปอัพตารางเวลา จากนั้นเลือกตัวเลือก

  • ปิด: เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่ต้องการให้เปิดใช้งาน Night Shift โดยอัตโนมัติ

  • กำหนดเอง:เลือกตัวเลือกนี้เพื่อระบุเวลาที่คุณต้องการให้เปิดและปิด Night Shift

  • ดวงอาทิตย์ตกจนขึ้น: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้ Night Shift จากดวงอาทิตย์ตกจนขึ้น

   ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ Mac ของคุณจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณในการกำหนดเวลากลางคืนให้กับคุณคุณต้องเปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งเพื่อใช้ตัวเลือกนี้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว จากนั้นคลิก ความเป็นส่วนตัวเลือก เปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง เลื่อนลงมาที่บริการของระบบ แล้วคลิก รายละเอียด เลือก การตั้งค่าเขตเวลา จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

เปิดและปิด Night Shift ด้วยตัวเอง

แม้ว่าคุณจะตั้งค่ากำหนดเวลาให้กับ Night Shift แล้ว แต่คุณก็สามารถเปิดหรือปิดโหมดนี้ได้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณอยู่ในห้องที่มืด

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก จอแสดงผล จากนั้นคลิก Night Shift

  เปิดบานหน้าต่าง Night Shift ให้ฉัน

 2. เลือก กำหนดเอง เพื่อเปิด Night Shift

  Night Shift จะยังคงเปิดอยู่จนถึงวันถัดไปหรือจนกว่าคุณจะปิดโหมดเลิกเลือก กำหนดเอง เพื่อปิดโหมด

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดและปิด Night Shift ในศูนย์การแจ้งเตือนได้อีกด้วยเปิดศูนย์การแจ้งเตือน แล้วปัดลง จากนั้นคลิกปุ่ม Night Shiftหรือบอกให้ Siri เปิดหรือปิดให้คุณ

ตั้งค่าอุณหภูมิสี

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก จอแสดงผล จากนั้นคลิก Night Shift

  เปิดบานหน้าต่าง Night Shift ให้ฉัน

 2. ลากแถบเลื่อนเพื่อเปลี่ยนอุณภูมิสีที่ Night Shift ใช้

ดูเพิ่มเติมการตั้งค่า Night Shift