macOS High Sierra

เชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธเข้ากับ Mac ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถค้นหา Mac ของคุณได้ แล้วเชื่อมต่อกับแป้นพิมพ์บลูทูธ เมาส์ แทร็คแพด ชุดหูฟัง หรืออุปกรณ์เสียงชนิดอื่น

คุณต้องเชื่อมต่อ Mac ของคุณเข้ากับอุปกรณ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นอุปกรณ์จะยังคงเชื่อมต่ออยู่จนกว่าคุณจะเอาออก

  1. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เปิดอยู่

  2. ใน Mac ของคุณ ให้เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก บลูทูธตอนนี้สามารถค้นหา Mac ของคุณได้แล้ว

    เปิดการตั้งค่าบลูทูธให้ฉัน

  3. เลือกอุปกรณ์ในรายการ จากนั้นคลิก เชื่อมต่อ

    หากคุณได้รับคำขอบนอุปกรณ์ ให้คลิก ยอมรับ

ในการเอาอุปกรณ์ออก ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกชื่ออุปกรณ์นั้น