หาก Mac ไม่พักเครื่องหรือไม่กลับมาทำงานตามที่คาดหมาย

ลักษณะการพักเครื่องและการกลับมาทำงานของ Mac นั้นเป็นผลมาจากการตั้งค่าและกิจกรรมจากแอพ เครือข่าย และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

หาก Mac เข้าสู่โหมดพักเครื่องโดยไม่คาดหมาย

ตรวจสอบว่า ตัวช่วยประหยัดพลังงานถูกตั้งค่าไว้ตามที่คุณต้องการ: เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกตัวช่วยประหยัดพลังงาน ปรับการควบคุมต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งรายการเพื่อให้มีผลเมื่อ Mac เข้าสู่โหมดพักเครื่อง การควบคุมบางรายการต่อไปนี้อาจไม่มีอยู่ใน Mac รุ่นที่คุณใช้อยู่

 • แถบเลื่อน "ปิดจอแสดงผลหลังจาก"
 • แถบเลื่อน "พักจอแสดงผล"
 • แถบเลื่อน "พักเครื่องคอมพิวเตอร์"
  หากตั้งแถบเลื่อนไว้ที่ "ไม่เคย" จะเป็นการปิดใช้งานการพักเครื่องสำหรับคุณสมบัตินั้น
 • ปุ่มตารางเวลา

ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้พักเครื่อง Mac โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ดังนี้

 • การกดปุ่มเปิดปิดเครื่องอาจทำให้ Mac พักเครื่องได้
 • การเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่มุมด่วนอาจทำให้ Mac พักเครื่องได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า Mission Control เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก Mission Control คลิกปุ่มมุมด่วน จากนั้นดูว่ามีมุมใดที่ถูกตั้งค่าเป็น "พักจอแสดงผลชั่วคราว" อยู่หรือไม่
 • การใช้แม่เหล็กใกล้กับโน้ตบุ๊ค Mac อาจทำให้ Mac พักเครื่องได้

หาก Mac ไม่เข้าสู่โหมดพักเครื่องตามที่คุณคาดหมาย

ตรวจสอบการตั้งค่าตัวช่วยประหยัดพลังงานดังที่อธิบายข้างต้น และโปรดทราบว่า Mac จะไม่พักเครื่องโดยอัตโนมัติ นอกจากว่าไม่ได้ใช้งาน

 • กิจกรรมบนเครือข่ายที่อาจปลุก Mac ยังอาจทำให้ Mac ไม่พักเครื่องได้เช่นกัน
 • แอพหรือกระบวนการอื่นๆ ที่กำลังทำงานอยู่บน Mac ยังอาจทำให้ Mac ทำงานอยู่ตลอดเช่นกัน ตรวจสอบบานหน้าต่างตัวช่วยประหยัดพลังงานของตัวตรวจสอบกิจกรรม เพื่อระบุแอพที่ต้องการปลุก Mac ให้กลับมาทำงาน หาก "ใช่" ปรากฏในคอลัมน์การป้องกันไม่ให้พักสำหรับแอพใดแอพหนึ่ง Mac จะไม่พักเครื่องโดยอัตโนมัติในขณะที่แอพนั้นๆ ทำงานอยู่ แอพอื่นๆ จะป้องกันการพักเครื่องก็ต่อเมื่อกำลังทำงานเฉพาะอย่าง เช่น กำลังเล่นเพลงหรือวิดีโอ กำลังพิมพ์ หรือกำลังดาวน์โหลดไฟล์

หากคุณเริ่มต้นระบบจาก การกู้คืน macOS บนโน้ตบุ๊ค Mac การพักเครื่องอัตโนมัติจะถูกปิดใช้งานตลอดเวลาที่ Mac ใช้ไฟ AC อยู่

หาก Mac กลับมาทำงานโดยไม่คาดหมาย

Mac อาจกลับมาทำงานสำหรับกิจกรรมเหล่านี้

 • กิจกรรมบนเครือข่ายที่ใช้คุณสมบัติตื่นตามคำสั่ง ตัวอย่างกิจกรรมบนเครือข่าย ได้แก่ การแชร์ iTunes, การแชร์รูปภาพ, การแชร์เครื่องพิมพ์, การแชร์ไฟล์ และการใช้งานกลับไปยัง Mac ของฉัน*
 • การแจ้งเตือนเสริมจาก FaceTime, ข้อความ ตลอดจนแอพและบริการอื่นๆ
 • กิจกรรมบลูทูธ หากต้องการป้องกันไม่ให้อุปกรณ์บลูทูธปลุก Mac ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกบลูทูธ คลิกปุ่มขั้นสูง แล้วยกเลิกการเลือก "อนุญาตอุปกรณ์บลูทูธให้ปลุกคอมพิวเตอร์เครื่องนี้"

หากคุณมี MacBook Pro (ปี 2016 ขึ้นไป) หรือ MacBook (Retina 12 นิ้ว ปี 2017) โปรดทราบว่ารุ่นต่างๆ เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เริ่มต้นระบบเมื่อคุณ เปิดฝาเครื่องหรือเชื่อมต่อกับไฟ

*ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2019 เป็นต้นไป บริการ "กลับไปยัง Mac ของฉัน" จะไม่สามารถใช้งานได้

หาก Mac ไม่กลับมาทำงานตามที่คาดหมาย

Mac อาจพักสองถึงสามวินาทีก่อนกลับมาทำงาน หากไม่เริ่มทำงานเลย ให้ตรวจสอบความเป็นไปได้ดังต่อไปนี้

หากขั้นตอนข้างต้นใช้ไม่ได้ผล

ขั้นตอนเสริมดังต่อไปนี้อาจช่วยระบุหรือแก้ไขปัญหาได้

 • รีเซ็ต SMC
 • รีเซ็ต NVRAM
 • ถอดอุปกรณ์ภายนอกที่ไม่ใช่คีย์บอร์ด เมาส์ และจอแสดงผลของ Apple หากขั้นตอนดังกล่าวแก้ไขปัญหาได้ ให้ต่ออุปกรณ์กลับเข้าไปทีละชิ้น และทดสอบแต่ละชิ้นจนกระทั่งคุณพบอุปกรณ์ที่รบกวนการพักเครื่อง จากนั้น ตรวจสอบเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ หรือติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์นั้น
 • เริ่มต้นระบบในโหมดปลอดภัย เพื่อดูว่าปัญหาเกี่ยวข้องกับรายการเริ่มต้นระบบ รายการเข้าสู่ระบบ หรือส่วนขยายเคอร์เนลที่ไม่ใช่ของ Apple หรือไม่
 • ลองแยกแยะปัญหาโดยใช้บัญชีผู้ใช้อื่น

หากคุณยังคงพบปัญหานี้อยู่ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple

FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: