ปรับความเร็วในการดับเบิ้ลคลิกและการเลื่อนเมาส์หรือแทร็คแพด

เรียนรู้วิธีปรับเปลี่ยนความเร็วในการดับเบิ้ลคลิกและการเลื่อน Apple Magic Mouse, Apple Magic Trackpad หรือแทร็คแพดที่มาพร้อมเครื่องบน Mac คุณยังสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการเลื่อนบนอุปกรณ์เหล่านี้ได้อีกด้วย

  1. จากเมนู Apple ให้เลือก การตั้งค่าระบบ
  2. จากหน้าต่างการตั้งค่าระบบ ให้เลือก การช่วยการเข้าถึง
  3. ในแถบข้างทางซ้าย ให้เลือก เมาส์และแทร็คแพด
  4. หากต้องการปรับความเร็วในการดับเบิ้ลคลิกของเมาส์หรือแทร็คแพด ให้ปรับแถบเลื่อนตามที่แสดงไว้ด้านล่าง
    การตั้งค่าระบบ
  5. หากต้องการปรับความเร็วในการเลื่อนเมาส์หรือแทร็คแพด ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือกแทร็คแพด หรือ ตัวเลือกเมาส์ 
  6. ในหน้าที่ปรากฏขึ้น ให้ใช้แถบเลื่อนเพื่อปรับความเร็วในการเลื่อนของอุปกรณ์ คุณยังสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการเลื่อนเมาส์หรือแทร็คแพดได้ที่ช่องทำเครื่องหมาย
    ความเร็วในการเลื่อนในการตั้งค่าระบบ

คุณยังสามารถใช้บานหน้าต่างการช่วยการเข้าถึงในการตั้งค่าระบบเพื่อเปิดใช้การลากด้วยนิ้วโดยใช้สามนิ้วในแทร็คแพด

วันที่เผยแพร่: