เกี่ยวกับตื่นตามคำสั่งและ Bonjour Sleep Proxy

เมื่อคอมพิวเตอร์ Mac อยู่ในโหมดพักเครื่อง Mac ยังคงสามารถแบ่งปันบริการต่างๆ เช่น การแบ่งปัน iTunes และคลัง iPhoto แบ่งปันเครื่องพิมพ์ แบ่งปันไฟล์และแบ่งปันหน้าจอได้อยู่

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ทำงานอย่างไร

ด้วยการใช้ตื่นตามคำสั่ง (บน Mac ของคุณ) และ Bonjour Sleep Proxy (ที่มีให้โดยอุปกรณ์ AirPort หรือ Apple TV) คุณสามารถประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในขณะที่สร้างความมั่นใจได้เต็มที่ในการเข้าใช้งานบริการแบ่งปันของคุณทั้งหมด คุณยังสามารถเข้าใช้บริการจากระยะไกลทั่วอินเทอร์เน็ตได้ทาง กลับไปที่ Mac ของฉัน ได้อีกด้วย

ตื่นตามคำสั่งจะทำงานร่วมกับ Bonjour Sleep Proxy ที่เรียกใช้งานอยู่บนเครื่องสถานีฐาน AirPort, Time Capsule หรือ Apple TV ของคุณ (เมื่อไม่มีเครื่องสถานีฐาน AirPort หรือ Time Capsule อยู่บนเครือข่าย) หมายเหตุ: Apple TV จะทำหน้าที่เป็น Bonjour Sleep Proxy แม้จะอยู่ในโหมดพักเครื่อง

Mac ทุกเครื่องบนเครือข่ายของคุณที่เปิดใช้งานตื่นตามคำสั่งในการตั้งค่าการประหยัดพลังงานจะลงทะเบียนตนเองและบริการแบ่งปันต่างๆ กับ Bonjour Sleep Proxy โดยอัตโนมัติ เมื่อ Mac อยู่ในโหมดพักเครื่องและมีคำขอให้เข้าใช้งานบริการแบ่งปันบน Mac Bonjour Sleep Proxy จะขอให้ Mac ตื่นและจัดการคำขอนั้น เมื่อคำขอเสร็จสมบูรณ์ Mac จะลงทะเบียนกับ Bonjour Sleep Proxy อีกครั้งและกลับเข้าสู่โหมดพักเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าการประหยัดพลังงาน หมายเหตุ: เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด คุณควรมี Mac ไม่เกินยี่สิบเครื่องที่ใช้ตื่นตามคำสั่งต่อ Bonjour Sleep Proxy บนเครือข่ายของคุณ

หมายเหตุ

 • เมื่อเปิดใช้งานตื่นตามคำสั่ง (โปรดดูด้านล่าง) และ Mac ของคุณอยู่ในโหมดพักเครื่อง บางครั้ง Mac จะตื่นเป็นเวลาสั้นๆ โดยไม่เปิดไฟหน้าจอ เพื่อรักษาสภาพการลงทะเบียนบริการแบ่งปันกับ Bonjour Sleep Proxy ให้ทำงานอยู่ บน Mac บางรุ่น อาจได้ยินเสียงจากไดรฟ์ออปติคอล ฮาร์ดไดรฟ์หรือพัดลมระหว่างช่วงเวลาสั้นๆ นี้ หมายเหตุ: การลบ Mac ที่พักเครื่องออกจากเครือข่ายจะลบบริการแบ่งปันที่ลงทะเบียนไว้จาก Bonjour Sleep Proxy โดยอัตโนมัติ
 • Bonjour Sleep Proxy จะเรียกใช้งานบนเครื่องสถานีฐาน AirPort, Time Capsule หรือ Apple TV (รุ่นที่สองหรือใหม่กว่า) ที่มีการติดตั้งการอัพเดทซอฟต์แวร์ล่าสุด เมื่อไม่มีเครื่องสถานีฐาน AirPort หรือ Time Capsule อยู่บนเครือข่าย
 • Mac พกพาที่เปิดใช้งานตื่นตามคำสั่งจะทำหน้าที่ตื่นตามคำสั่งต่อเมื่อเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไฟและจอแสดงผลในตัวเปิดอยู่หรือจอแสดงผลภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่เท่านั้น

ตัวอย่างวิธีการทำงานของตื่นตามคำสั่ง

การแบ่งปัน iTunes และ iPhoto

แอพพลิเคชั่นอย่างเช่น iTunes และ iPhoto ทำให้คุณสามารถแบ่งปันเพลง ภาพยนตร์และรูปภาพของคุณกับเพื่อนๆ และครอบครัวบนเครือข่ายภายในของคุณได้ ตื่นตามคำสั่งทำให้ Mac ของคุณพักเครื่อง แต่จะตื่นโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้อื่นสามารถดูรายการที่แบ่งปันของคุณได้

การแบ่งปันเครื่องพิมพ์

ใน OS X คุณสามารถต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ Mac และแบ่งปันเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ บนเครือข่ายได้ ตื่นตามคำสั่งทำให้ Mac พักเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน แต่จะตื่นโดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็นต้องใช้เครื่องเพื่อจัดการกับงานพิมพ์

กลับไปที่ Mac ของฉัน

ด้วยตื่นตามคำสั่ง คุณสามารถเข้าใช้งาน Mac ของคุณจากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ตและ กลับไปที่ Mac ของฉัน ได้แม้ว่า Mac จะอยู่ในโหมดพักเครื่องก็ตาม

การแบ่งปันไฟล์ในเครื่อง การแบ่งปันหน้าจอ บริการแบ่งปันอื่นๆ

นอกจากการช่วยให้ Mac ที่บ้านของคุณตื่นเมื่อคุณเข้าใช้งานเครื่องจากระยะไกลโดยใช้กลับไปที่ Mac ของฉันแล้ว ตื่นตามคำสั่งยังให้ความสามารถเดียวกันเมื่อคุณเข้าใช้งาน Mac เฉพาะที่จากเครือข่ายภายในบ้านของคุณเองด้วย ไม่ว่าจะเพื่อการแบ่งปันไฟล์ การแบ่งปันหน้าจอ เข้าสู่ระบบจากระยะไกลผ่าน SSH หรือบริการแบ่งปันอื่นๆ

คุณลักษณะหลัก

การลงทะเบียนอัตโนมัติ

เมื่อเปิดใช้งาน "ปลุกเพื่อเข้าถึงเครือข่าย" หรือ "ปลุกเพื่อเข้าถึงเครือข่าย Wi-Fi" หรือ "ปลุกเพื่อเข้าถึงเครือข่ายอีเธอร์เน็ต" ในการตั้งค่าการประหยัดพลังงาน OS X จะตรวจหาบริการ Bonjour Sleep Proxy ที่เรียกใช้งานอยู่บนเครื่องสถานีฐาน AirPort, Time Capsule หรือ Apple TV และลงทะเบียนบริการแบ่งปันต่างๆ กับ Bonjour Sleep Proxy โดยอัตโนมัติก่อนจะพักเครื่อง

ใช้ได้กับบริการทุกชนิด

เนื่องจากตื่นตามคำสั่งใช้ Bonjour มันจึงสามารถจัดการบริการใดๆ ที่ลงทะเบียนกับ Bonjour ไม่ว่าชุดโปรโตคอลจะเป็นอย่างไรก็ตาม

การใช้งานร่วมกัน

ไคลเอนต์ใดที่เปิดใช้งาน Bonjour (รวมทั้ง Mac และ Windows) สามารถตรวจพบบริการแบ่งปันที่ลงทะเบียนกับ Bonjour บน Mac ที่พักเครื่องของคุณได้ ไคลเอนต์ใดที่พยายามจะเชื่อมต่อกับบริการแบ่งปันเหล่านี้จะทำให้ Mac ตื่นและให้บริการแบ่งปันกับไคลเอนต์นั้น

ตัวอย่างเช่น บนเครือข่ายบ้านที่มีเครื่องสถานีฐาน AirPort Mac ที่แบ่งปันเพลย์ลิสต์ iTunes อยู่จะพักเครื่อง ผู้ใช้ Mac หรือ PC บนเครือข่ายบ้านจะเห็นเพลย์ลิสต์ iTunes ใน iTunes ของตนและคลิกได้ Bonjour Sleep Proxy จะปลุก Mac ที่พักเครื่องและเพลย์ลิสต์ iTunes จะปรากฏบน Mac หรือ PC เครื่องอื่นที่พร้อมจะเล่นสื่อที่แบ่งปันนั้น

การตั้งค่า Bonjour Sleep Proxy และตื่นตามคำสั่ง

วิธีกำหนดค่าเครือข่ายและอุปกรณ์ของคุณให้ถูกต้องสำหรับ Bonjour Sleep Proxy และตื่นตามคำสั่ง โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

การตั้งค่า Bonjour Sleep Proxy บนเครื่องสถานีฐาน AirPort, Time Capsule หรือ Apple TV

ติดตั้งการอัพเดทล่าสุดสำหรับเครื่องสถานีฐาน AirPort ที่ใช้ 802.11n (หรือใหม่กว่าที่ใช้ 802.11ac), Time Capsule หรือ Apple TV (รุ่นที่สองหรือใหม่กว่า) เพื่อเปิดใช้งานเครื่องให้ทำหน้าที่เป็น Bonjour Sleep Proxy เมื่อติดตั้งแล้ว เครื่องสถานีฐาน AirPort, Time Capsule หรือ Apple TV ของคุณ (เมื่อไม่มีเครื่องสถานีฐาน AirPort หรือ Time Capsule อยู่บนเครือข่าย) จะทำตนเองให้เป็น Bonjour Sleep Proxy สำหรับอุปกรณ์อื่นๆ บนเครือข่ายของคุณโดยไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าอื่นๆ 

การตั้งค่า Mac ของคุณ

Macs ที่ส่งมาพร้อมกับ Mac OS X v10.6 หรือใหม่กว่า จะเปิดใช้งานตื่นตามคำสั่งเป็นค่าเริ่มต้นอยู่แล้ว แต่สำหรับ Mac รุ่นก่อนหน้านี้บางรุ่น จะต้องเปิดใช้งานตัวเลือกนี้โดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง

หากต้องการเปิดใช้ตื่นตามคำสั่งบน Mac โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. จากเมนู Apple เลือก การตั้งค่าระบบ
 2. จากเมนู มุมมอง ให้เลือก การประหยัดพลังงาน
 3. เลือก (ทำเครื่องหมาย) "ปลุกเพื่อเข้าถึงเครือข่าย" หมายเหตุ: ข้อความของตัวเลือก "ปลุกเพื่อเข้าถึงเครือข่าย" อาจแตกต่างกันตามขีดความสามารถของ Mac ของคุณ:
 • ปลุกเพื่อเข้าถึงเครือข่าย - Mac ของคุณรองรับตื่นตามคำสั่งผ่านทั้งทางอีเธอร์เน็ต และ AirPort
 • ปลุกเพื่อเข้าถึงเครือข่ายอีเธอร์เน็ต - Mac ของคุณรองรับตื่นตามคำสั่งผ่านทางอีเธอร์เน็ตเท่านั้น
 • ปลุกเพื่อเข้าถึงเครือข่าย Wi-Fi - Mac ของคุณรองรับตื่นตามคำสั่งผ่านทาง AirPort เท่านั้น

การตั้งค่าไคลเอนต์

ไคลเอนต์ Bonjour ทั้งหมดสามารถโต้ตอบกับ Mac ที่เรียกใช้งาน Mac OS X v10.6 หรือใหม่กว่าและทำให้เครื่องตื่นตามคำสั่งได้ สำหรับ Microsoft Windows คุณควรติดตั้ง Bonjour สำหรับ Windows

ตื่นตามคำสั่งแบบไร้สาย

คุณสามารถตรวจสอบว่า Mac ของคุณรองรับตื่นตามคำสั่งแบบไร้สายได้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดข้อมูลระบบ
  • ในขณะที่กดค้างปุ่มตัวเลือกอยู่นั้น คลิกเมนู Apple และเลือก ข้อมูลระบบ…
 2. ในส่วนเครือข่าย คลิก Wi-Fi

ถ้าคุณเห็น "ตื่นเมื่อใช้งานสัญญาณไร้สาย: รองรับ" Mac ของคุณจะรองรับตื่นตามคำสั่งเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณและลงทะเบียนโดยอัตโนมัติกับ Sleep Proxy Server ถ้าคุณไม่เห็น "ตื่นเมื่อใช้งานสัญญาณไร้สาย: รองรับ" Mac ของคุณจะสามารถใช้ตื่นตามคำสั่งได้ถ้าเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณด้วยสายเคเบิล Ethernet

เครือข่ายไร้สายที่คุณใช้กับตื่นตามคำสั่งควรเป็นเครือข่ายไร้สายแรกในรายการเครือข่ายที่แนะนำของคุณ สามารถตั้งค่าลำดับความสำคัญของเครือข่ายไร้สาย ภายในหน้าต่างเครือข่าย ของการตั้งค่าระบบ โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. จากเมนู Apple เลือก การตั้งค่าระบบ…
 2. จากเมนู มุมมอง ให้เลือก เครือข่าย
 3. เลือก Wi-Fi จากรายการอินเทอร์เฟซเครือข่าย
 4. หากไอคอนกุญแจที่ด้านซ้ายล่างล็อกอยู่ คลิกที่กุญแจนั้น เมื่อถาม ให้ใส่ชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบเพื่อปลดล็อก
 5. คลิกปุ่ม ขั้นสูง...  
 6. ในรายชื่อเครือข่ายที่แนะนำซึ่งอยู่ใต้แท็บ Wi-Fi คลิกและลากชื่อเครือข่ายของคุณที่จะใช้งานตื่นตามคำสั่งไปที่ด้านบนของรายชื่อนั้น
 7. คลิกตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่า
 8. คลิกปรับใช้ จากนั้นปิดการตั้งค่าระบบ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: