macOS High Sierra

Dosya adı uzantılarını gösterme veya gizleme

Dosya adı uzantısı, bazı dosya adlarının sonunda görünür ve bir nokta ile sonrasında gelen birkaç harften veya sözcükten oluşur (örneğin, .jpg). Bir dosyanın dosya adı uzantısı, ne tür bir dosya olduğunu ve hangi uygulamalarla açılabileceğini gösterir.

macOS‘te dosya adı uzantıları genellikle gizlenir ama yararlı buluyorsanız görünmelerini sağlayabilirsiniz. Uzantılar gizlenmiş olsa da macOS dosyayı doğru uygulamayla açar.

Bir dosya için

  1. Dosyayı seçin, sonra Dosya > Bilgi Ver‘i seçin veya Komut-I tuşlarına basın.

  2. Bölümü genişletmek için Ad ve Uzantı‘nın yanındaki üçgeni tıklayın.

  3. Dosya adı uzantılarını göstermek veya gizlemek için "Uzantıyı gizle"yi seçin veya seçimini kaldırın.

Tüm dosyalar için

  1. Finder > Tercihler‘i seçin, sonra İleri Düzey‘i tıklayın.

  2. "Tüm dosya adı uzantılarını göster"i seçin veya seçimini kaldırın.

“Tüm dosya uzantılarını göster”i seçerseniz, “Uzantıyı gizle” olarak seçilen dosyalar da dahil tüm uzantılar gösterilir. “Tüm dosya uzantılarını göster” seçimini kaldırırsanız dosya uzantıları, her ayrı “Uzantıyı gizle” ayarı esas alınarak gösterilir veya gizlenir.

Bir dosya ya da klasörü yeniden adlandırdığınızda, dosya adı uzantısını değiştirmeyin, yoksa dosyayı yaratırken kullandığınız uygulamayla dosyayı açamayabilirsiniz. Uzantıyı değiştirmeden önce uyarılmak için Finder tercihleri öğesinin Gelişmiş bölmesindeki “Uzantıyı değiştirmeden önce uyarı göster”i seçin.

Dosyanın biçimini değiştirmek isterseniz, dosyayı oluşturmak için kullandığınız uygulamayı kullanın. Örneğin TextEdit, bir belgeyi düz metin biçiminden (.txt) zengin metin biçimine (.rtf) dönüştürebilir ve Önizleme çok çeşitli grafik dosyası türünü dönüştürebilir.