บริการช่วยเหลือ Apple Watch

เริ่มต้นใช้งาน Apple Watch

หยิบ iPhone แล้วทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน Apple Watch เรือนใหม่ของคุณ

ถึงเวลายกระดับการใช้งาน Apple Watch ไปอีกขั้น

คู่หูสุขภาพดีในทุกๆ วัน

แหล่งข้อมูล

ดูวิธีขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

ใช้ Apple Watch เพื่อเชื่อมต่อกับบริการฉุกเฉิน

รับ AppleCare+ สำหรับ Apple Watch

เมื่อใช้ AppleCare+ คุณจะได้รับการปกป้องเสมอ รับความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุและสิทธิพิเศษในการติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ Apple