หาก Apple Watch ไม่ชาร์จหรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้

ดูวิธีตรวจสอบว่า Apple Watch ชาร์จอยู่หรือไม่ และขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาในการชาร์จ

ตรวจสอบว่า Apple Watch ชาร์จอยู่หรือไม่

เมื่อคุณเสียบ Apple Watch กับสายชาร์จและแหล่งจ่ายไฟแล้ว คุณควรเห็นสายฟ้าสายฟ้าปรากฏบนหน้าจอ

หาก Apple Watch ที่มี watchOS 9 หรือใหม่กว่าอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน ไอคอน เวลา และวันที่ที่แสดงด้านล่างจะปรากฎเป็นสีเหลืองทั้งหมด

watchos8-series7-status-chargingwatchos8-series7-watch-charging-vertical-nightstand-modewatchos8-series7-battery-charging

หากนาฬิกาต้องการชาร์จ จะมีสัญลักษณ์รูปสายฟ้าสีแดงปรากฏขึ้นบนหน้าจอ (คุณอาจต้องกดปุ่มด้านข้างเพื่อให้หน้าปัดนาฬิกาแสดงขึ้น) เมื่อนาฬิกาของคุณกําลังชาร์จ สายฟ้าสีแดงสายฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสายฟ้าสีแดงภายในวงแหวน หากหน้าจอของคุณว่างเปล่าหรือไอคอนสายชาร์จปรากฏบนหน้าจอ ให้ชาร์จนาฬิกา

watchos-10-series-7-battery-lowwatchos-10-series-7-battery-low-chargingwatchos-10-series-7-need-to-charge-watch

ขอความช่วยเหลือเมื่อ Apple Watch ไม่ชาร์จ

หาก Apple Watch ไม่ชาร์จ หรือคุณเห็นข้อความบนนาฬิกาแจ้งว่าไม่รองรับการชาร์จด้วยอุปกรณ์เสริมนี้ ให้ทำดังนี้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สายชาร์จแบบแม่เหล็กหรือสายชาร์จเร็วแบบแม่เหล็กเป็น USB-C ของ Apple ที่มาพร้อมกับ Apple Watch ของคุณ

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเสียบสายชาร์จแบบแม่เหล็กหรือสายชาร์จเร็วแบบแม่เหล็กเป็น USB-C ของ Apple เข้ากับอะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB จนสุด จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟแล้ว

  • หากคุณใช้แท่นชาร์จของบริษัทอื่น ให้ใช้สายชาร์จที่จัดส่งมาในกล่องพร้อมกับ Apple Watch ของคุณ

  • แกะห่อพลาสติกออกจากที่ชาร์จทั้งสองด้านให้หมด

    apple-watch-cable-plastic
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านหลังของ Apple Watch และที่ชาร์จแบบแม่เหล็กนั้นสะอาด

  • ขยับด้านหลังของ Apple Watch ที่อยู่บนที่ชาร์จ เมื่อแม่เหล็กของที่ชาร์จอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับ Apple Watch คุณควรจะเห็นสัญลักษณ์รูปสายฟ้าสีเขียวหรือเหลืองสายฟ้าสีเขียวหรือเหลืองปรากฏขึ้นบนหน้าปัดนาฬิกา*

  • ลองใช้สายชาร์จแบบแม่เหล็กสำหรับ Apple Watch หรือสายชาร์จเร็วแบบแม่เหล็กเป็น USB-C สายอื่น และอะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB ตัวอื่น หาก Apple Watch แบตเตอรี่หมด คุณอาจต้องรอสักครู่จึงจะเห็นสัญลักษณ์รูปสายฟ้าสายฟ้าปรากฏขึ้นมาหลังจากเริ่มชาร์จอุปกรณ์

  • หาก Apple Watch ของคุณยังไม่ชาร์จ ให้บังคับรีสตาร์ท กดปุ่มด้านข้างและ Digital Crown ค้างไว้พร้อมกันอย่างน้อย 10 วินาทีจนกว่าโลโก้ Apple จะปรากฏ

* หากใช้แท่นชาร์จแบบแม่เหล็กของ Apple Watch หรือที่ชาร์จ MagSafe Duo ของ Apple กับ Apple Watch รุ่นที่ใหญ่ขึ้น (44 มม. 45 มม. หรือ 49 มม.) คุณอาจต้องขยับตำแหน่งของที่ชาร์จ ขยับที่ชาร์จให้อยู่ในมุมอื่นหรือวางราบเพื่อให้ตำแหน่งของแม่เหล็กตรงกับแม่เหล็กของนาฬิกา หากคุณมี Apple Watch Ultra หรือใหม่กว่าที่ต่อกับอุปกรณ์ชาร์จเหล่านี้ได้ไม่ดีแม้จะวางราบแล้วก็ตาม ให้ลองถอดสายนาฬิกาออกก่อนวางตัวเครื่องบนที่ชาร์จ

เรียนรู้เพิ่มเติม

หากยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

วันที่เผยแพร่: