อัพเดท iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ดูวิธีอัพเดท iPhone, iPad หรือ iPod touch เป็น iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแบบไร้สายหรือใช้ iTunes

คุณสามารถอัพเดท iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณเป็น iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแบบไร้สายได้* หากคุณไม่เห็นรายการอัพเดทในอุปกรณ์ คุณสามารถอัพเดทด้วยตนเองได้โดยใช้ iTunes

ก่อนที่คุณจะอัพเดท

สำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ โดยใช้ iCloud หรือ iTunes

อัพเดทอุปกรณ์ของคุณแบบไร้สาย

หากข้อความระบุว่าการอัพเดทพร้อมใช้งาน ให้แตะ ติดตั้งตอนนี้ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เช่นกัน 

 1. เสียบอุปกรณ์ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi
 2. แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > รายการอัพเดทซอฟต์แวร์
  หน้าจอรายการอัพเดทซอฟต์แวร์
 3. แตะดาวน์โหลดและติดตั้งหากมีข้อความแจ้งขอให้ลบแอพออกชั่วคราว เนื่องจาก iOS ต้องการพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการอัพเดท ให้แตะ ดำเนินการต่อ หรือ ยกเลิก จากนั้น iOS จะติดตั้งแอพที่ลบออกไปอีกครั้ง หากคุณแตะ ยกเลิก ให้เรียนรู้สิ่งที่ควรทำถัดไป
 4. หากต้องการอัพเดทตอนนี้ ให้แตะ ติดตั้ง หรือคุณสามารถแตะภายหลัง แล้วเลือกติดตั้งคืนนี้หรือเตือนฉันภายหลังได้ หากคุณแตะ "ติดตั้งคืนนี้" ให้เพียงแค่เสียบอุปกรณ์ iOS ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟก่อนที่คุณจะเข้านอน อุปกรณ์ของคุณจะอัพเดทโดยอัตโนมัติในช่วงกลางคืน
 5. หากระบบร้องขอ ให้ป้อนรหัสผ่านของคุณ หากคุณไม่ทราบรหัสผ่าน ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

หากคุณพบข้อผิดพลาด หรือต้องการพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นในขณะทำการอัพเดทแบบไร้สาย

หากคุณพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดในระหว่างการอัพเดทอุปกรณ์ของคุณแบบไร้สาย ให้เรียนรู้สิ่งที่ควรทำ หากคุณต้องการพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการอัพเดทแบบไร้สาย คุณสามารถอัพเดทโดยใช้ iTunes หรือลบเนื้อหาด้วยตนเอง ออกจากอุปกรณ์ของคุณไม่ว่าคุณจะใช้ iTunes หรืออัพเดทแบบไร้สาย คุณจะมีพื้นที่ว่างปริมาณเท่ากันบนอุปกรณ์ของคุณหลังจากที่อัพเดทแล้ว

การอัพเดทซอฟต์แวร์ iOS บางอย่างจะไม่สามารถดำเนินการแบบไร้สายได้ การเชื่อมต่อ VPN หรือพร็อกซีอาจป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของคุณติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์การอัพเดท iOS

อัพเดทโดยอัตโนมัติ

บน iOS 12 คุณสามารถอัพเดทอุปกรณ์ iOS ของคุณโดยอัตโนมัติได้ หากต้องการเปิดการอัพเดทโดยอัตโนมัติ ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ > รายการอัพเดทอัตโนมัติ อุปกรณ์ iOS ของคุณจะอัพเดทเป็น iOS เวอร์ชั่นล่าสุดโดยอัตโนมัติ รายการอัพเดทบางรายการอาจต้องติดตั้งด้วยตัวเอง

อัพเดทอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ iTunes

หากคุณไม่สามารถอัพเดทแบบไร้สายบนอุปกรณ์ iOS คุณสามารถอัพเดทด้วยตนเองโดยใช้ iTunes ในคอมพิวเตอร์ที่คุณเชื่อถือได้ หากคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังใช้งานฮอตสปอตส่วนบุคคลในอุปกรณ์ iOS ที่คุณกำลังจะอัพเดท ให้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่ายอีเธอร์เน็ตอื่นก่อนที่คุณจะอัพเดท

 1. ติดตั้ง iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. ต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์
 3. เปิด iTunes แล้ว เลือกอุปกรณ์ของคุณ
 4. คลิกสรุป แล้วคลิกตรวจสอบหารายการอัพเดท 
  บานหน้าต่างสรุปของ iTunes
 5. คลิกดาวน์โหลดและอัพเดท
 6. หากระบบร้องขอ ให้ป้อนรหัสผ่านของคุณ หากคุณไม่ทราบรหัสผ่าน ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน iTunes หรือต้องการพื้นที่เพิ่มเติมเพื่ออัพเดท

ดูข้อมูลช่วยเหลือหากคุณเห็น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดระหว่างที่กำลังอัพเดทอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ iTunes หรือหากคุณต้องการพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการอัพเดท คุณสามารถลบคอนเทนต์ออกจากอุปกรณ์ของคุณด้วยตนเองได้

* การอัพเกรดซอฟต์แวร์ iOS เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดจะทำให้คุณได้รับคุณสมบัติ การอัพเดทความปลอดภัย และการแก้ไขข้อผิดพลาดล่าสุด คุณสมบัติบางอย่างไม่มีให้ใช้งานในอุปกรณ์บางเครื่องหรือในบางภูมิภาค ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่และระบบอาจได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย เช่น สภาพเครือข่ายและการใช้งานรายบุคคล ผลลัพธ์ตามจริงอาจแตกต่างกันออกไป

วันที่เผยแพร่: