อัพเดทซอฟต์แวร์ iOS บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

เรียนรู้วิธีอัพเดทอุปกรณ์ iOS ของคุณแบบไร้สายหรือใช้ iTunes การอัพเดท iOS มีคุณสมบัติใหม่ๆ ที่ช่วยให้คุณทำอะไรได้มากขึ้นด้วย iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ ควรทำให้อุปกรณ์ของคุณอัพเดทอยู่เสมอเพื่อคุณจะไม่พลาดคุณสมบัติล่าสุด

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

สำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ โดยใช้ iCloud หรือ iTunes

อัพเดทอุปกรณ์ของคุณแบบไร้สาย

หากข้อความระบุว่าการอัพเดทพร้อมใช้งาน ให้แตะ ติดตั้งตอนนี้ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เช่นกัน 

  1. เสียบอุปกรณ์ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi
  2. แตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > รายการอัพเดทซอฟต์แวร์
  3. แตะดาวน์โหลดและติดตั้งหากมีข้อความแจ้งขอให้ลบแอพออกชั่วคราว เนื่องจาก iOS ต้องการพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการอัพเดท ให้แตะ ดำเนินการต่อ หรือ ยกเลิก จากนั้น iOS จะติดตั้งแอพที่ลบออกไปอีกครั้ง หากคุณแตะ ยกเลิก ให้ เรียนรู้สิ่งที่ควรทำถัดไป
  4. หากต้องการอัพเดทตอนนี้ ให้แตะ ติดตั้ง หรือคุณสามารถแตะ ภายหลัง และเลือก ติดตั้งคืนนี้ หรือ เตือนฉันในภายหลังหากคุณแตะ ติดตั้งคืนนี้ เพียงแค่เสียบอุปกรณ์ iOS ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟก่อนที่คุณจะเข้านอน อุปกรณ์ของคุณก็จะอัพเดทโดยอัตโนมัติในตอนกลางคืน
  5. หากระบบขอ ให้ป้อนรหัสผ่านของคุณ

หากคุณต้องการพื้นที่เพิ่มเติมในการอัพเดทแบบไร้สาย

หากคุณต้องการพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการอัพเดทแบบไร้สาย คุณสามารถ อัพเดทโดยใช้ iTunes หรือ ลบเนื้อหาด้วยตนเอง ออกจากอุปกรณ์ของคุณไม่ว่าคุณจะใช้ iTunes หรืออัพเดทแบบไร้สาย คุณจะมีพื้นที่ว่างปริมาณเท่ากันบนอุปกรณ์ของคุณหลังจากที่อัพเดทแล้ว

การอัพเดทซอฟต์แวร์ iOS บางอย่างจะไม่สามารถดำเนินการแบบไร้สายได้ การเชื่อมต่อ VPN หรือพร็อกซีอาจป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของคุณติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์การอัพเดท iOS

อัพเดทอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ iTunes

คุณสามารถอัพเดทโดยใช้ iTunes หากไม่สามารถอัพเดทแบบไร้สายได้ หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคลบนอุปกรณ์ iOS ที่คุณอัพเดทอยู่ ให้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครือข่ายอื่น

  1.  ติดตั้ง iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
  2. ต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
  3. เปิด iTunes และ เลือกอุปกรณ์ของคุณ
  4. คลิกสรุป แล้วคลิก ตรวจหาการอัพเดท 
  5. คลิก ดาวน์โหลดและอัพเดท

หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน iTunes หรือต้องการพื้นที่เพิ่มเติมเพื่ออัพเดท

ขอความช่วยเหลือเมื่อคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด ระหว่างอัพเดทอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ iTunes หรือหากคุณต้องการพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการอัพเดท คุณสามารถ ลบเนื้อหาออกจากอุปกรณ์ของคุณด้วยตนเอง

แก้ไขล่าสุด: