อัพเดทซอฟต์แวร์ iOS บน iPhone, iPad และ iPod touch ของคุณ

เรียนรู้วิธีอัพเดทอุปกรณ์ iOS ของคุณแบบไร้สายหรือโดยการใช้ iTunes

การอัพเดทซอฟต์แวร์ iOS นำเสนอคุณสมบัติใหม่ๆ ที่ทำให้คุณสามารถใช้งาน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณได้มากยิ่งขึ้น อย่าลืมอัพเดทอุปกรณ์ของคุณอยู่เสมอเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคุณสมบัติใหม่ล่าสุด

ก่อนที่คุณจะอัพเดท

สำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ ไปยัง iCloud หรือ iTunes

หากคุณใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคลของอุปกรณ์ของคุณสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์ ให้ อัพเดทอุปกรณ์ของคุณแบบไร้สาย หรือเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครือข่ายอื่น

อัพเดทอุปกรณ์ของคุณแบบไร้สาย

วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะอัพเดทอุปกรณ์ของคุณแบบไร้สาย หรือที่เรียกว่า "ผ่านทางอากาศ" ให้ทำดังนี้

  1. เสียบอุปกรณ์ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ
  2. แตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > การอัพเดทซอฟต์แวร์


  3. แตะ ดาวน์โหลดและติดตั้ง การอัพเดทอาจดาวน์โหลดอัตโนมัติในขณะที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi และแหล่งจ่ายไฟ
  4. แตะ ติดตั้ง หรือแตะ ภายหลัง เพื่อติดตั้งการอัพเดทในภายหลัง ถ้าคุณใช้รหัสผ่าน คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านก่อนจะติดตั้งการอัพเดท

ถ้าคุณมีพื้นที่ว่างบางส่วนแต่ไม่พอสำหรับการอัพเดทผ่านทางอากาศ คุณสามารถอัพเดทโดยใช้ iTunes หรือลบเนื้อหาด้วยตนเอง ออกจากอุปกรณ์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้ iTunes หรือจะอัพเดทผ่านทางอากาศ คุณจะมีพื้นที่ว่างเท่ากันบนอุปกรณ์ของคุณหลังการอัพเดท

การอัพเดทซอฟต์แวร์ iOS บางชนิดไม่ได้เป็นการอัพเดทที่มีให้ผ่านทางอากาศ การเชื่อมต่อ VPN หรือพร็อกซี่อาจป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของคุณติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์อัพเดท iOS

อัพเดทอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ iTunes

หากคุณไม่สามารถอัพเดทแบบไร้สายได้ หรือหากคุณต้องการอัพเดทด้วย iTunes ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. ติดตั้ง iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
  2. เสียบอุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์
  3. เลือกอุปกรณ์ของคุณใน iTunes
  4. ในบานหน้าต่าง สรุป คลิก ตรวจสอบการอัพเดท 
  5. คลิก ดาวน์โหลดและอัพเดท

ถ้าคุณมีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอที่จะอัพเดทโดยใช้ iTunes คุณจะต้อง ลบเนื้อหาด้วยตนเอง ออกจากอุปกรณ์ของคุณ

ดูสิ่งที่ควรทำ ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอื่นๆ ในขณะอัพเดทอุปกรณ์ของคุณ

แก้ไขล่าสุด:
เป็นประโยชน์ไหม
มี 92% คนเห็นว่าเป็นประโยชน์

ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ไทย