อัพเดท iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ดูวิธีอัพเดท iPhone, iPad หรือ iPod touch เป็น iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุดในแบบไร้สายหรือโดยใช้คอมพิวเตอร์

คุณสามารถอัพเดท iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณเป็น iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุดแบบไร้สายได้* หากคุณไม่เห็นรายการอัพเดทในอุปกรณ์ คุณสามารถอัพเดทด้วยตนเองได้โดยใช้คอมพิวเตอร์

ก่อนที่คุณจะอัพเดท

สำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ โดยใช้ iCloud หรือคอมพิวเตอร์

อัพเดทอุปกรณ์ของคุณแบบไร้สาย

หากข้อความระบุว่าการอัพเดทพร้อมใช้งาน ให้แตะ ติดตั้งตอนนี้ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เช่นกัน 

 1. เสียบอุปกรณ์ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi
 2. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป แล้วแตะรายการอัพเดทซอฟต์แวร์
 3. แตะดาวน์โหลดและติดตั้ง หากมีข้อความขอให้ลบแอพออกชั่วคราว เนื่องจากซอฟต์แวร์ต้องการพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการอัพเดท ให้แตะดำเนินการต่อหรือยกเลิก จากนั้น iOS หรือ iPadOS จะติดตั้งแอพที่ลบออกไปอีกครั้ง หากคุณแตะ ยกเลิก ให้เรียนรู้สิ่งที่ควรทำถัดไป
 4. หากต้องการอัพเดทตอนนี้ ให้แตะ ติดตั้ง หรือคุณสามารถแตะภายหลัง แล้วเลือกติดตั้งคืนนี้หรือเตือนฉันภายหลังได้ หากคุณแตะ "ติดตั้งคืนนี้" ให้เพียงแค่เสียบอุปกรณ์ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟก่อนที่คุณจะเข้านอน อุปกรณ์ของคุณจะอัพเดทโดยอัตโนมัติในช่วงกลางคืน
 5. หากระบบร้องขอ ให้ป้อนรหัสผ่านของคุณ หากคุณไม่ทราบรหัสผ่าน ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

หากคุณพบข้อผิดพลาด หรือต้องการพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นในขณะทำการอัพเดทแบบไร้สาย

หากคุณพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดในระหว่างการอัพเดทอุปกรณ์ของคุณแบบไร้สาย ให้เรียนรู้สิ่งที่ควรทำ หากคุณต้องการพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการอัพเดทแบบไร้สาย คุณสามารถอัพเดทโดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือลบคอนเทนต์ด้วยตนเองออกจากอุปกรณ์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้คอมพิวเตอร์หรืออัพเดทแบบไร้สาย คุณจะมีพื้นที่ว่างปริมาณเท่ากันบนอุปกรณ์ของคุณหลังจากที่อัพเดทแล้ว

รายการอัพเดทซอฟต์แวร์บางอย่างจะไม่สามารถดาวน์โหลดแบบไร้สายได้ การเชื่อมต่อ VPN หรือพร็อกซีอาจป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของคุณติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์อัพเดท

อัพเดทโดยอัตโนมัติ

สำหรับ iOS 12 หรือใหม่กว่า หรือ iPadOS คุณสามารถอัพเดทอุปกรณ์ iOS ของคุณโดยอัตโนมัติได้ หากต้องการเปิดการอัพเดทโดยอัตโนมัติ ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ แล้วแตะรายการอัพเดทอัตโนมัติ อุปกรณ์ของคุณจะอัพเดทเป็น iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุดโดยอัตโนมัติ รายการอัพเดทบางรายการอาจต้องติดตั้งด้วยตัวเอง

อัพเดทอุปกรณ์ของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์

หากคุณไม่สามารถอัพเดทแบบไร้สายบนอุปกรณ์ คุณสามารถอัพเดทด้วยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่คุณเชื่อถือได้ หากคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังใช้งานฮอตสปอตส่วนบุคคลในอุปกรณ์ ที่คุณกำลังจะอัพเดท ให้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่ายอีเธอร์เน็ตอื่นก่อนที่คุณจะอัพเดท

 1. สำหรับ Mac ที่มี macOS Catalina 10.15 ให้เปิดหน้าต่าง Finder สำหรับ Mac ที่มี macOS Mojave 10.14 หรือใหม่กว่าหรือสำหรับพีซี ให้เปิด iTunes
 2. ต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์
 3. ค้นหาอุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 4. คลิกทั่วไปหรือการตั้งค่า แล้วคลิกตรวจสอบหารายการอัพเดท 
 5. คลิกดาวน์โหลดและอัพเดท
 6. หากระบบร้องขอ ให้ป้อนรหัสผ่านของคุณ หากคุณไม่ทราบรหัสผ่าน ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดในคอมพิวเตอร์หรือต้องการพื้นที่เพิ่มเติมเพื่ออัพเดท

ดูข้อมูลช่วยเหลือหากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดระหว่างที่กำลังอัพเดทอุปกรณ์ของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือหากคุณต้องการพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการอัพเดท คุณสามารถลบคอนเทนต์ออกจากอุปกรณ์ของคุณด้วยตนเองได้

* การอัพเกรดซอฟต์แวร์ iOS หรือ iPadOS เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดจะทำให้คุณได้รับคุณสมบัติ การอัพเดทความปลอดภัย และการแก้ไขข้อผิดพลาดล่าสุด คุณสมบัติบางอย่างไม่มีให้ใช้งานในอุปกรณ์บางเครื่องหรือในบางภูมิภาค ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่และระบบอาจได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย เช่น สภาพเครือข่ายและการใช้งานรายบุคคล ผลลัพธ์ตามจริงอาจแตกต่างกันออกไป

วันที่เผยแพร่: