ดู เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณ

จัดการการสมัครสมาชิกของคุณกับ Apple Music, Apple News+, Apple Arcade, ช่อง Apple TV หรือการสมัครสมาชิกที่คุณสมัครภายในแอพ เช่น Hulu, Spotify, Pandora หรือ HBO NOW

iPhone ที่แสดงการสมัครสมาชิก ซึ่งประกอบด้วย Apple News+ และ Apple Music

 

หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสมัครสมาชิก ให้แตะหรือคลิกปุ่มด้านล่าง หรือหากคุณพบรายการเรียกเก็บเงินที่ไม่คุ้นตาจาก Apple โปรดตรวจสอบว่าเป็นรายการเรียกเก็บเงินจากการสมัครสมาชิกหรือไม่

จัดการการสมัครสมาชิกของคุณ

หากคุณไม่พบรายการสมัครสมาชิกของคุณหลังจากแตะหรือคลิกปุ่ม ให้คุณเลือกอุปกรณ์จากรายการด้านล่างแล้วทำตามขั้นตอน

การสมัครสมาชิกคืออะไร

การสมัครสมาชิก หมายถึง การที่คุณชำระเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหาจากแอพหรือบริการเป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น คุณอาจสมัครรับบริการด้านการสตรีมวิดีโอเป็นประจำทุกเดือน การสมัครสมาชิกจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเว้นแต่คุณยกเลิกด้วยตัวเอง ดูเกี่ยวกับประเภทของการสมัครสมาชิกและการซื้อภายในแอพอื่นๆ

หากคุณสมัครใช้งานการสมัครสมาชิกฟรีหรือที่ได้รับส่วนลด และไม่ต้องการต่ออายุ คุณต้องยกเลิกการสมัครสมาชิกอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนหมดระยะเวลาทดลองใช้

หากคุณยกเลิก คุณยังสามารถใช้การสมัครสมาชิกต่อไปจนกว่าจะถึงวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไป หากคุณยกเลิกในช่วงทดลองใช้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ในทันที

การยกเลิกการสมัครสมาชิกอาจแตกต่างออกไปเล็กน้อยในอิสราเอล แอฟริกาใต้ และตุรกี ดูข้อมูลเกี่ยวกับกรณีพิเศษสำหรับประเทศและภูมิภาคเหล่านี้

iPhone ที่แสดงหน้าที่คุณใช้ค้นหาการสมัครสมาชิก ซึ่งอยู่ในการตั้งค่า

วิธีเปลี่ยนหรือยกเลิกการสมัครสมาชิกบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > การสมัครสมาชิก
 2. แตะการสมัครสมาชิกที่คุณต้องการจัดการ
  โปรดทำตามขั้นตอน หากคุณไม่เห็นการสมัครสมาชิกที่คุณต้องการ
 3. เลือกตัวเลือกการสมัครสมาชิกในรูปแบบอื่น หรือแตะยกเลิกการสมัครสมาชิก หากคุณไม่เห็นคำว่า ยกเลิกการสมัครสมาชิก นั่นหมายถึง คุณได้ยกเลิกการสมัครสมาชิกแล้ว และจะไม่มีการต่ออายุอีกต่อไป

คุณยังสามารถจัดการการสมัครสมาชิกได้ผ่านทางการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iTunes & App Store แตะ Apple ID ของคุณที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วแตะดู Apple ID เลื่อนไปที่การสมัครสมาชิก แล้วแตะที่รายการ

วิธีเปลี่ยนหรือยกเลิกการสมัครสมาชิกบน Mac

 1. เปิดแอพ App Store
 2. คลิกปุ่มลงชื่อเข้าใช้ หรือคลิก Apple ID ของคุณที่ด้านล่างของแถบด้านข้าง
 3. คลิก  ดูข้อมูล ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 4. บนหน้าข้อมูลบัญชี ให้เลื่อนไปที่ส่วนจัดการ คลิกจัดการ ซึ่งอยู่ถัดจากการสมัครสมาชิก
  Mac ที่แสดงหน้าข้อมูลบัญชีที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณคลิกดูข้อมูล
 5. คลิกแก้ไข ซึ่งอยู่ถัดจากการสมัครสมาชิกที่คุณต้องการ โปรดทำตามขั้นตอน หากคุณไม่เห็นการสมัครสมาชิกที่คุณต้องการ
 6. เลือกตัวเลือกการสมัครสมาชิกในรูปแบบอื่น หรือคลิกยกเลิกการสมัครสมาชิก หากคุณไม่เห็นคำว่า ยกเลิกการสมัครสมาชิก นั่นหมายถึง คุณได้ยกเลิกการสมัครสมาชิกแล้ว และจะไม่มีการต่ออายุอีกต่อไป 

ดู เปลี่ยน หรือยกเลิกการสมัครสมาชิกบน Apple TV

คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะการสมัครสมาชิกของแอพ tvOS ที่ติดตั้งอยู่ใน Apple TV เท่านั้น สำหรับ Apple TV (รุ่นที่ 3 หรือรุ่นก่อนหน้า) คุณจะต้องใช้ อุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS หรือ คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการการสมัครสมาชิกของคุณ

 1. เปิดการตั้งค่า
 2. เลือกผู้ใช้และบัญชี จากนั้นเลือกบัญชีของคุณ
 3. เลือกการสมัครสมาชิก
  Apple TV ที่แสดงปุ่มสมัครสมาชิก ซึ่งอยู่ในการตั้งค่า
 4. เลือกรายการสมัครสมาชิกที่คุณต้องการจัดการ โปรดทำตามขั้นตอน หากคุณไม่เห็นการสมัครสมาชิกที่คุณต้องการ
 5. เลือกข้อเสนอการสมัครสมาชิกอื่น หรือเลือกยกเลิกการสมัครสมาชิก หากคุณไม่เห็นคำว่า ยกเลิกการสมัครสมาชิก นั่นหมายถึง คุณได้ยกเลิกการสมัครสมาชิกแล้ว และจะไม่มีการต่ออายุอีกต่อไป

บนอุปกรณ์อื่นๆ

 • หากคุณสมัครสมาชิกกับแอพ Apple Music บนอุปกรณ์ Android หรือ Chromebook ให้เปิดแอพ Apple Music แล้วแตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะบัญชี > จัดการการสมัครสมาชิก
 • หากคุณใช้แอพ Apple TV บนทีวีอัจฉริยะ ให้เปิดการตั้งค่า จากนั้นไปที่บัญชี > จัดการการสมัครสมาชิก

หากคุณไม่มีอุปกรณ์ Apple อีกต่อไป ให้ดาวน์โหลด iTunes บน PC หรือ ติดต่อบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อเปลี่ยนหรือยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณ

ดู เปลี่ยน หรือยกเลิกการสมัครสมาชิกใน iTunes สำหรับ Windows

 1. เปิด iTunes
 2. ไปที่แถบเมนูด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes แล้วเลือกบัญชี > ดูบัญชีของฉัน
 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ จากนั้นคลิกดูบัญชี
 4. ในหน้าข้อมูลบัญชี ให้เลื่อนไปที่ส่วนการตั้งค่า คลิกจัดการ ที่ด้านขวาของการสมัครสมาชิก
 5. คลิกแก้ไขที่ด้านขวาของการสมัครสมาชิกที่คุณต้องการจัดการ โปรดทำตามขั้นตอน หากคุณไม่เห็นการสมัครสมาชิกที่คุณต้องการ
 6. เลือกตัวเลือกการสมัครสมาชิกในรูปแบบอื่น หรือคลิกยกเลิกการสมัครสมาชิก
  หากคุณไม่เห็นคำว่า ยกเลิกการสมัครสมาชิก นั่นหมายถึง คุณได้ยกเลิกการสมัครสมาชิกแล้ว และจะไม่มีการต่ออายุอีกต่อไป

หากคุณไม่เห็นการสมัครสมาชิกที่คุณต้องการ

หากคุณทำตามขั้นตอนเพื่อดูการสมัครสมาชิกของคุณ แต่ไม่เห็นการสมัครสมาชิกที่คุณต้องการ คุณสามารถลองดำเนินการต่อไปนี้

การสมัครสมาชิกอาจไม่ได้เรียกเก็บเงินผ่าน Apple

คุณอาจสมัครสมาชิกโดยตรงกับผู้ให้บริการ โดยไม่ได้ผ่าน Apple  

ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกที่ไม่เรียกเก็บเงินผ่าน Apple  

เปลี่ยนหรือยกเลิกพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud

พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ไม่ได้อยู่ในรายการการสมัครสมาชิก 

ดาวน์เกรดแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของคุณ บนอุปกรณ์ Apple  

เปลี่ยนหรือยกเลิกการสมัครสมาชิกของสมาชิกในครอบครัว

ผู้จัดการของการแชร์กันในครอบครัวไม่สามารถจัดการการสมัครสมาชิกให้สมาชิกคนอื่นในครอบครัว คุณต้องแจ้งสมาชิกในครอบครัวของคุณ ให้ดู เปลี่ยน หรือยกเลิกการสมัครสมาชิกผ่านอุปกรณ์ของตนเอง หรือเมื่อพวกเขาลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของตัวเอง คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติขออนุญาตซื้อหรือการจำกัด เพื่อควบคุมสิ่งที่เด็กๆ ซื้อ

เปิดคุณสมบัติการขออนุญาตซื้อ >

ใช้คุณสมบัติการจำกัดบน iPhone, iPad หรือ iPod touch  

หากคุณได้รับอีเมลหลอกลวงเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก

หากคุณได้รับอีเมลหลอกลวงเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกหรือการเรียกเก็บเงินจาก Apple Music คุณจะไม่เห็นการสมัครสมาชิกเมื่อคุณตรวจสอบบนอุปกรณ์ของคุณ หากคุณได้รับอีเมลและไม่แน่ใจว่าเป็นอีเมลของจริงหรือไม่ ให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่า อีเมลดังกล่าวเป็นอีเมลจริงจาก Apple

ระบุอีเมลจริงจาก Apple  

หากคุณสมัครสมาชิกด้วย Apple ID อื่น

คุณอาจลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID อื่นตอนที่คุณสมัครสมาชิกครั้งแรก ดังนั้นให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID นั้น และตรวจสอบว่ามีการเรียกเก็บเงินการสมัครสมาชิกไปยังบัญชีนั้นหรือไม่

ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ  

หากคุณยังคงไม่เห็นการสมัครสมาชิกของคุณ และคุณได้สมัครภายในแอพ (โดยไม่ได้ผ่านผู้ให้บริการรายอื่น) โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: