หากคุณลืมรหัสของ iPhone, iPad หรือ iPod touch หรือหากอุปกรณ์ของคุณถูกปิดใช้งาน

หากคุณลืมรหัสของคุณ หรือหากมีข้อความแจ้งว่าอุปกรณ์ของคุณถูกปิดใช้งาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบรหัสของคุณออก คุณจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์ได้อีกต่อไป และคุณจะต้องลบข้อมูลอุปกรณ์

หน้าจอ iPhone ถูกปิดใช้งาน

หากคุณป้อนรหัสที่ไม่ถูกต้องบนอุปกรณ์ iOS หลายครั้งเกินไป อุปกรณ์จะถูกล็อคไม่ให้ใช้งาน แล้วจะมีข้อความแจ้งว่าอุปกรณ์ของคุณถูกปิดใช้งาน เมื่ออุปกรณ์ถูกปิดใช้งาน ข้อมูลในอุปกรณ์จะถูกลบ หากต้องการกู้คืนอุปกรณ์ คุณจะต้องลบรหัสออกด้วยการกู้คืน

ลบรหัสออก

หากคุณได้สำรองข้อมูลอุปกรณ์ คุณจะสามารถกู้คืนข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ หลังจากที่ทำการกู้คืนอุปกรณ์ได้ หากคุณเกิดลืมรหัสโดยที่ยังไม่เคยสำรองข้อมูลอุปกรณ์มาก่อน คุณจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลของอุปกรณ์ได้

 1. หากคุณไม่มี iTunes ให้ดาวน์โหลด iTunes แล้วติดตั้งลงบน Mac หรือ PC หากคุณไม่มีคอมพิวเตอร์ โปรดขอยืมจากเพื่อน หรือไปที่ Apple Retail Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple
 2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเปิด iTunes
 3. บังคับรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณในระหว่างที่อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • บน iPhone X หรือใหม่กว่า หรือ iPhone 8 หรือใหม่กว่า: กดปุ่มเพิ่มเสียงแล้วปล่อยปุ่มอย่างรวดเร็ว กดปุ่มลดเสียงแล้วปล่อยปุ่มอย่างรวดเร็ว จากนั้นกดปุ่มด้านข้างค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืน
   ลบข้อมูลอุปกรณ์ด้วยโหมดการกู้คืน
  • บน iPad ที่มี Face ID: กดปุ่มเพิ่มเสียงแล้วปล่อยปุ่มอย่างรวดเร็ว กดปุ่มลดเสียงแล้วปล่อยปุ่มอย่างรวดเร็ว จากนั้นกดปุ่มด้านบนค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืน
  • ใน iPhone 7 หรือ iPhone 7 Plus: กดปุ่มด้านข้างและปุ่มลดเสียง โดยกดทั้งสองปุ่มพร้อมกันค้างไว้ กดค้างต่อไปจนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืน
   โหมดการกู้คืน
  • บน iPhone 6s และรุ่นก่อนหน้า, iPad ที่มีปุ่มโฮม หรือ iPod touch: กดปุ่มโฮมและปุ่มด้านบน (หรือด้านข้าง) ค้างไว้พร้อมกัน กดค้างต่อไปจนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืน
   โหมดการกู้คืน

 4. เมื่อคุณเห็นตัวเลือกให้กู้คืนหรืออัพเดท ให้เลือกกู้คืน 
  หน้าจอ iTunes

  iTunes จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ของคุณ หากใช้เวลามากกว่า 15 นาที อุปกรณ์ของคุณจะออกจากโหมดการกู้คืน และคุณจะต้องทำตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ซ้ำอีกครั้ง
 5. รอให้เสร็จสิ้นกระบวนการ จากนั้น คุณสามารถตั้งค่าและใช้อุปกรณ์ของคุณได้

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณไม่สามารถอัพเดทหรือกู้คืนอุปกรณ์ของคุณได้ด้วยโหมดการกู้คืน หรือไม่สามารถใช้โหมดการกู้คืนได้เนื่องจากปุ่มเสียหรือค้าง โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple จากนั้นทำตามขั้นตอนการตั้งค่าบริการสำหรับ iPhone, iPad, หรือ iPod touch ของคุณ

วันที่เผยแพร่: