หากคุณลืมรหัสบน iPhone หรือ iPhone ของคุณถูกปิดใช้งาน

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณลืมรหัสบน iPhone หรือมีข้อความแจ้งว่า iPhone ของคุณถูกปิดใช้งาน

หากคุณป้อนรหัสผิดหลายครั้งเกินไป คุณจะเห็นข้อความแจ้งว่าอุปกรณ์ของคุณถูกปิดใช้งาน หากคุณจำรหัสไม่ได้ คุณจะต้องล้างข้อมูล iPhone ของคุณ ซึ่งจะลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด รวมถึงรหัสด้วย

หากคุณเคยสำรองข้อมูล iPhone ไว้ คุณจะสามารถกู้คืนข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ หลังจากที่คืนค่า iPhone ได้ หากคุณไม่เคยสำรองข้อมูล iPhone ก่อนที่คุณจะลืมรหัส คุณจะไม่สามารถเก็บข้อมูลเดิมใน iPhone ของคุณไว้ได้เลย ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลบรหัส

คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำขั้นตอนด้านล่าง หากคุณไม่มีคอมพิวเตอร์ โปรดขอยืมจากเพื่อน หรือไปที่ Apple Retail Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ลบรหัสใน iPhone X หรือใหม่กว่า, iPhone SE (รุ่นที่ 2), iPhone 8 และ iPhone 8 Plus

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์
 2. กดปุ่มด้านข้างและปุ่มปรับระดับเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น ลากแถบเลื่อนเพื่อปิด iPhone จากนั้นเชื่อมต่อ iPhone เข้ากับคอมพิวเตอร์พร้อมกับกดปุ่มด้านบนค้างไว้ กดปุ่มด้านข้างค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืน

 3. หากคุณเคยสำรองข้อมูล iPhone ไว้ หลังจากที่ลบรหัสแล้ว ให้กู้คืนข้อมูลและการตั้งค่าของคุณ

ลบรหัสบน iPhone 7 และ iPhone 7 Plus

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์
 2. กดปุ่มด้านข้างค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏ ลากแถบเลื่อนเพื่อปิด iPhone จากนั้นเชื่อมต่อ iPhone เข้ากับคอมพิวเตอร์พร้อมกับกดปุ่มลดเสียงค้างไว้ กดปุ่มลดเสียงค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืน

 3. หากคุณเคยสำรองข้อมูล iPhone ไว้ หลังจากที่ลบรหัสแล้ว ให้กู้คืนข้อมูลและการตั้งค่าของคุณ

ลบรหัสใน iPhone SE (รุ่นที่ 1) และ iPhone 6s และก่อนหน้า

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์
 2. กดปุ่มด้านข้าง (หรือด้านบน) ค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น ลากแถบเลื่อนเพื่อปิด iPhone จากนั้นเชื่อมต่อ iPhone เข้ากับคอมพิวเตอร์พร้อมกับกดปุ่มโฮมค้างไว้ กดปุ่มโฮมค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืน
 3. หากคุณเคยสำรองข้อมูล iPhone ไว้ หลังจากที่ลบรหัสแล้ว ให้กู้คืนข้อมูลและการตั้งค่าของคุณ

กู้คืน iPhone ของคุณ

 1. ค้นหา iPhone ของคุณบนคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณเห็นตัวเลือกให้กู้คืนหรืออัพเดท ให้เลือกกู้คืน Finder หรือ iTunes จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับ iPhone ของคุณ หากใช้เวลาเกิน 15 นาที iPhone ของคุณจะออกจากโหมดการกู้คืน และคุณจะต้องเลือกรุ่น iPhone ของคุณด้านบน แล้วทำขั้นตอนต่างๆ ซ้ำเพื่อลบรหัส
 2. รอให้เสร็จสิ้นกระบวนการ จากนั้นตั้งค่าและใช้ iPhone

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

 • หากคุณไม่สามารถอัพเดทหรือกู้คืน iPhone ของคุณได้ด้วยโหมดการกู้คืน หรือไม่สามารถใช้โหมดการกู้คืนได้เนื่องจากปุ่มเสียหรือค้าง โปรด ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่าบริการสำหรับ iPhone ของคุณ
 • หากระบบขอให้คุณป้อน Apple ID และรหัสผ่านในขณะที่ตั้งค่า iPhone ให้เรียนรู้สิ่งที่ต้องทำ
วันที่เผยแพร่: