หากคุณลืมรหัสสำหรับ iPhone, iPad หรือ iPod touch หรืออุปกรณ์ของคุณถูกปิดใช้งาน

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณลืมรหัส หรือมีข้อความแจ้งว่าอุปกรณ์ของคุณถูกปิดใช้งาน

หากคุณป้อนรหัสผิดหลายครั้งเกินไป คุณจะเห็นข้อความแจ้งว่าอุปกรณ์ของคุณถูกปิดใช้งาน หากคุณจำรหัสไม่ได้ คุณจะต้องล้างข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งจะลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ รวมถึงรหัสด้วย คุณจะไม่สามารถเก็บข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณได้เลย เว้นแต่คุณจะสำรองข้อมูลไว้ก่อนที่คุณจะลืมรหัส ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลบรหัส

ลบรหัสออก

หากคุณได้สำรองข้อมูลอุปกรณ์ คุณจะสามารถกู้คืนข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ หลังจากกู้คืนอุปกรณ์ได้ หากคุณไม่เคยสำรองข้อมูลอุปกรณ์ก่อนที่คุณจะลืมรหัส คุณจะไม่สามารถเก็บข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณได้เลย 

 1. คุณต้องให้คอมพิวเตอร์ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้ หากคุณไม่มีคอมพิวเตอร์ โปรดขอยืมจากเพื่อน หรือไปที่ Apple Retail Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ จากนั้นเลือกอุปกรณ์ของคุณด้านล่างแล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • iPhone X หรือใหม่กว่า และ iPhone 8 และ iPhone 8 Plus: กดปุ่มด้านข้างและปุ่มปรับเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏ ลากแถบเลื่อนเพื่อปิดอุปกรณ์ของคุณ เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ในขณะกดปุ่มด้านข้างค้างไว้ กดปุ่มด้านข้างค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืน
  • iPad รุ่นที่มี Face ID: กดปุ่มด้านบนและปุ่มปรับเสียงปุ่มใดก็ได้ค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏ ลากแถบเลื่อนเพื่อปิดอุปกรณ์ของคุณ เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ในขณะกดปุ่มด้านบนค้างไว้ กดปุ่มด้านบนค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืน
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus และ iPod touch (รุ่นที่ 7): กดปุ่มด้านข้าง (หรือด้านบน) ค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏ ลากแถบเลื่อนเพื่อปิดอุปกรณ์ของคุณ เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ในขณะกดปุ่มลดเสียงค้างไว้ กดปุ่มลดเสียงค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืน
  • iPhone 6s หรือใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 6 หรือรุ่นก่อนหน้า) หรือ iPad ที่มีปุ่มโฮม: กดปุ่มด้านข้าง (หรือด้านบน) ค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏ ลากแถบเลื่อนเพื่อปิดอุปกรณ์ของคุณ เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ในขณะกดปุ่มโฮมค้างไว้ กดปุ่มโฮมค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืน
 3. ค้นหาอุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเห็นตัวเลือกให้กู้คืนหรืออัพเดท ให้เลือกกู้คืน Finder หรือ iTunes จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ของคุณ หากใช้เวลามากกว่า 15 นาที อุปกรณ์ของคุณจะออกจากโหมดการกู้คืน และคุณจะต้องทำตามขั้นตอนที่ 2-4 ซ้ำอีกครั้ง
 4. รอให้เสร็จสิ้นกระบวนการ จากนั้น คุณสามารถตั้งค่าและใช้อุปกรณ์ของคุณได้

 

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณไม่สามารถอัพเดทหรือกู้คืนอุปกรณ์ของคุณได้ด้วยโหมดการกู้คืน หรือไม่สามารถใช้โหมดการกู้คืนได้เนื่องจากปุ่มเสียหรือค้าง โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple จากนั้นทำตามขั้นตอนการตั้งค่าบริการสำหรับ iPhone, iPad, หรือ iPod touch ของคุณ

วันที่เผยแพร่: