หากคุณลืมรหัสสำหรับ iPhone, iPad หรือ iPod touch หรืออุปกรณ์ของคุณถูกปิดใช้งาน

หากคุณลืมรหัสของคุณ หรือหากมีข้อความแจ้งว่าอุปกรณ์ของคุณถูกปิดใช้งาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบรหัสของคุณออก

      หน้าจอ iPhone ถูกปิดใช้งาน

หากคุณป้อนรหัสที่ไม่ถูกต้องบนอุปกรณ์ iOS หกครั้งติดต่อกัน อุปกรณ์จะถูกล็อคไม่ให้ใช้งาน แล้วจะมีข้อความแจ้งว่าอุปกรณ์ของคุณถูกปิดใช้งาน ดูสิ่งที่ควรทำ

ขั้นแรก ให้เลือกวิธีการลบข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ

หากคุณไม่ได้สำรองข้อมูลไว้ก่อนที่คุณจะลืมรหัส คุณจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลของอุปกรณ์ของคุณได้อีกเลย คุณจะต้องลบอุปกรณ์ ซึ่งจะลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ เลือกวิธีการลบข้อมูลอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถลบรหัสของคุณออกได้ ดังนี้

ลบข้อมูลอุปกรณ์ของคุณด้วย iTunes เพื่อลบรหัสของคุณออก

หากคุณซิงค์อุปกรณ์ของคุณกับ iTunes แล้ว คุณสามารถกู้คืนอุปกรณ์ของคุณได้ การดำเนินการนี้จะลบข้อมูลและรหัสของอุปกรณ์

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่คุณซิงค์ไว้
 2. เปิด iTunes หากระบบขอรหัส ให้ลองใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่คุณซิงค์ไว้ หรือใช้โหมดการกู้คืน 
 3. รอให้ iTunes ซิงค์อุปกรณ์ของคุณและสำรองข้อมูล หากไม่ทำเช่นนั้น ให้ดูสิ่งที่ควรทำ
 4. เมื่อซิงค์และสำรองข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกกู้คืน [อุปกรณ์ของคุณ]
  เนื้อหาสรุปของ iTunes
 5. เมื่อคุณมาที่หน้าจอการตั้งค่า ในขณะที่กำลังกู้คืนอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้แตะกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iTunes
 6. เลือกอุปกรณ์ของคุณใน iTunes ดูวันที่และขนาดของข้อมูลสำรองแต่ละรายการ แล้วเลือกหนึ่งรายการที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด

ลบข้อมูลอุปกรณ์ของคุณด้วยโหมดการกู้คืนเพื่อลบรหัสของคุณออก

หากคุณไม่เคยซิงค์กับ iTunes มาก่อน คุณจะต้องใช้โหมดการกู้คืนเพื่อกู้คืนอุปกรณ์ของคุณ การดำเนินการนี้จะลบข้อมูลและรหัสของอุปกรณ์

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเปิด iTunes หากคุณไม่มีคอมพิวเตอร์ โปรดขอยืมจากเพื่อน หรือไปที่ Apple Retail Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple 
 2. บังคับรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณในระหว่างที่อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่ ดังนี้

  • ใน iPhone X หรือใหม่กว่า หรือ iPhone 8 หรือใหม่กว่า: กดปุ่มเพิ่มเสียงแล้วปล่อยอย่างรวดเร็ว กดปุ่มลดเสียงแล้วปล่อยปุ่มอย่างรวดเร็ว จากนั้นกดปุ่มด้านข้างค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืน
   ลบอุปกรณ์ด้วยโหมดการกู้คืน
  • ใน iPhone 7 หรือ iPhone 7 Plus: กดปุ่มด้านข้างและปุ่มลดเสียง โดยกดทั้งสองปุ่มพร้อมกันค้างไว้ กดค้างต่อไปจนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืน
   โหมดการกู้คืน
  • ใน iPhone 6s และรุ่นก่อนหน้า, iPad หรือ iPod touch: กดปุ่มโฮมและปุ่มด้านบน (หรือด้านข้าง) โดยกดทั้งสองปุ่มพร้อมกันค้างไว้ กดค้างต่อไปจนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืน
   โหมดการกู้คืน

 3. เมื่อคุณเห็นตัวเลือกให้กู้คืนหรืออัพเดท ให้เลือกกู้คืน 
  หน้าจอ iTunes

  iTunes จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ของคุณ หากใช้เวลามากกว่า 15 นาที อุปกรณ์ของคุณจะออกจากโหมดการกู้คืน และคุณจะต้องทำตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ซ้ำอีกครั้ง
 4. รอให้เสร็จสิ้นกระบวนการ จากนั้น คุณสามารถตั้งค่าและใช้อุปกรณ์ของคุณได้

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณไม่สามารถอัพเดทหรือกู้คืนอุปกรณ์ของคุณได้ด้วยโหมดการกู้คืน หรือไม่สามารถใช้โหมดการกู้คืนได้เนื่องจากปุ่มเสียหรือค้าง โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple จากนั้นทำตามขั้นตอนการตั้งค่าบริการสำหรับ iPhone, iPad, หรือ iPod touch ของคุณ

วันที่เผยแพร่: