บริการช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

บริการช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายคืออะไร

บริการช่วยเหลือด้านฮาร์ดแวร์แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายจะมอบบริการช่วยเหลือทางโทรศัพท์สำหรับการตั้งค่า การติดตั้ง การประกอบ และการเชื่อมต่อในระดับพื้นฐาน โปรดดูเอกสารเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายจะมอบบริการช่วยเหลือผ่านโทรศัพท์สำหรับการติดตั้ง การเปิดใช้งาน หรือการติดตั้งซ้ำ (ไม่รวมการกู้คืนข้อมูล) เมื่อค่ากำหนดองค์ประกอบฮาร์ดแวร์ของคุณตรงตามข้อกำหนดของระบบขั้นต่ำสำหรับซอฟต์แวร์ดังกล่าว โปรดดูเอกสารเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันจะได้รับบริการช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่ของ Apple จะมีกรณีบริการช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายมาให้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน 90 วันแรกนับจากวันที่คุณเริ่มเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือนานกว่านั้นหากกำหนดไว้โดยกฎหมายที่บังคับใช้ Apple Watch Edition และ Apple Watch Hermès มาพร้อมกับบริการช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 2 ปี โปรดดูเอกสารเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณ หรือไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ AppleCare เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

Apple กำหนดความหมายของ "กรณีบริการช่วยเหลือ" ว่าอย่างไร

กรณีบริการช่วยเหลือของ Apple หมายถึงปัญหาใดปัญหาหนึ่งซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการวิเคราะห์แยกปัญหาออกมาเป็นสาเหตุเดียว Apple มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่ากรณีใดเป็นกรณีบริการช่วยเหลือ กรณีบริการช่วยเหลือจะถือว่าได้รับการแก้ไขเมื่อลูกค้าได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • ข้อมูลที่แก้ไขปัญหาได้
  • ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีขอรับโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่จะแก้ไขปัญหา
  • การแจ้งว่าปัญหานั้นเกิดจากปัญหาที่ทราบอยู่แล้วและยังไม่มีการแก้ไข หรือปัญหาความไม่เข้ากันกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับบริการสนับสนุน
  • ข้อมูลที่ระบุว่าปัญหากำลังมีการแก้ไขผ่านการอัปเกรดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับบริการช่วยเหลือซึ่งเป็นรุ่นที่ใหม่กว่า
  • การแจ้งว่าปัญหานั้นได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
  • ข้อมูลที่จำแนกปัญหาว่าเป็นปัญหาของผลิตภัณฑ์ของผู้ให้บริการรายอื่นซึ่งไม่ได้บริการช่วยเหลือจาก Apple