บริการช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย

บริการช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายคืออะไร

บริการช่วยเหลือด้านฮาร์ดแวร์แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายจะมอบบริการช่วยเหลือทางโทรศัพท์สำหรับการตั้งค่า การติดตั้ง การประกอบ และการเชื่อมต่อในระดับพื้นฐาน โปรดดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริการช่วยเหลือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายจะมอบบริการช่วยเหลือผ่านโทรศัพท์สำหรับการติดตั้ง การเปิดใช้งาน หรือการติดตั้งซ้ำ (ไม่รวมการกู้คืนข้อมูล) เมื่อคุณกำหนดองค์ประกอบฮาร์ดแวร์ไว้ตรงตามความต้องการขั้นต่ำของระบบสำหรับซอฟต์แวร์ดังกล่าว โปรดดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริการช่วยเหลือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันจะได้รับบริการช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่ของ Apple จะมีบริการช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายมาให้แบบไม่จำกัดจำนวนกรณีภายใน 90 วันแรกนับจากวันที่คุณเริ่มเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ Apple Watch Edition มาพร้อมกับบริการช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 2 ปี โปรดดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริการช่วยเหลือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

Apple กำหนด "กรณีการสนับสนุน" อย่างไร

กรณีการสนับสนุนของ Apple หมายถึงปัญหาใดปัญหาหนึ่งซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการวิเคราะห์แยกปัญหาออกมาเป็นสาเหตุเดียว Apple มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่ากรณีใดเป็นกรณีการสนับสนุน กรณีการสนับสนุนจะได้รับการแก้ไขเมื่อลูกค้าได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • ข้อมูลที่แก้ไขปัญหาได้
  • ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีขอรับโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่จะแก้ไขปัญหา
  • การแจ้งว่าปัญหานั้นเกิดจากปัญหาที่ยังไม่มีการแก้ไขหรือปัญหาการทำงานร่วมกันกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับบริการช่วยเหลือ ซึ่งเป็นที่ทราบอยู่แล้ว
  • ข้อมูลที่ระบุว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการอัพเกรดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับบริการช่วยเหลือซึ่งเป็นรุ่นที่ใหม่กว่า
  • การแจ้งว่าปัญหานั้นได้รับการระบุว่าเป็นปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
  • ข้อมูลที่จำแนกปัญหาว่าเป็นปัญหาของผลิตภัณฑ์ของผู้ให้บริการรายอื่นซึ่งไม่ได้บริการช่วยเหลือจาก Apple