บริการช่วยเหลือ Mac

รับ AppleCare+ สำหรับ Mac

เมื่อใช้ AppleCare+ คุณจะได้รับการปกป้องเสมอ รับความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุและสิทธิพิเศษในการติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ Apple

โปรแกรมขยายเวลาเปลี่ยนเครื่องและซ่อมเครื่อง